Prehľad vypísaných tém - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce: Vedúci témy:

* | B | H | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPBilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPHodnotenie potenciálu obilnín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. DDucsay, L.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPVplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouSlamka, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPVplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatejKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Kubička, I.
5.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
6.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
9.DizPZlepšovanie parametrov pôdy a zvyšovanie úrod racionálnou aplikáciou organických hnojívKováčik, P.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPUPodrobnosti témy0 / 3--