Prehľad vypísaných tém - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | O | R | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD ČachticeSlamka, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Optimalizácia výživy obilnín s dôrazom na výživu a hnojenie pšenice tvrdej (Triticum durum L.)Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Optimalizácia výživy vybranej obilniny na vybranom poľnohospodárskom podniku s dôrazom na kvantitu a kvalitu produkcie
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Racionalizácia výživy a hnojenia vybranej plodiny
Zapletalová, A.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
1 / 3
Molnárová, K.
5.
BP
Racionalizácia výživy slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DizPUplatnenie pôdoochranej technológie strip-till pri hnojení silážnej kukurice digestátom s využitím medziplodín. (Externá)Varga, L.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)D-AVRSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnouKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Vplyv vermikompostu a dážďoviek na parametre pôdy, rast a úrodu plodín (D)
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
D-AVR
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
10.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Kováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
14.
BPVplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.DP
Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
Zapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
BPVýživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstve
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DPZhodnotenie produkcie vybranej plodiny na vybranom poľnohospodárskom podniku z pohľadu výživy a hnojeniaZapletalová, A.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 3--