Prehľad vypísaných tém - Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | B | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Slamka, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Vplyv systému obrábania pôdy na obsah anorganického dusíka v pôde pod pšenicou ozimnou
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
3.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DPVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnej
Hanáčková, E.Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
DP
Vplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrno
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody kukurice siatej
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
BP
Vplyv výživy na výšku a kvalitu úrody pšenice letnej f. ozimnejKatedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
BP
Výživa a hnojenie poľných plodín v ekologickom poľnohospodárstveKováčik, P.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
Dunaj, D.