Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Vacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
3.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielDepartment of Machine Design (TF)D-DSD
TF
Details of topic
0 / 1--
4.BTAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
2 / 1
5.BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKP
TF
Details of topic
0 / 1
--
6.BTAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic1 / 1 Otruba, R.
7.
BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TF
Details of topic
0 / 1--
9.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic0 / 2--
11.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic
0 / --
--
12.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
13.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic0 / 1--
15.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic0 / ----
16.
DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej technikyDepartment of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCVVacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
18.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachDepartment of Physics (TF)
B-VAB
SUADetails of topic0 / 1
--
21.DTIdentifikácia integrity povrchu plastových výrobkovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic0 / 1--
22.DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
1 / 1
23.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TF
Details of topic
0 / --
--
24.
DT
Interný audit vo výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
25.
BT
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic0 / 1--
26.
DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic1 / 1
27.
DT
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
29.
DTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Valíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TF
Details of topic
1 / --
Bašťovanský, M.
32.
BT
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Centre of Traffic Education and Services (TF)
--TFDetails of topic0 / 1--
33.
BT
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUA
Details of topic
0 / 2
--
34.
BT
Nástroje riadenia kvalityKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
35.
DTNavigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
36.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomeraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITF
Details of topic
0 / 1--
37.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic1 / 1 Oboňa, M.
38.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic0 / 1
--
39.BT
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaní
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic0 / 1
--
41.
DTNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic0 / 1
--
43.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
45.BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
46.
BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
47.
BT
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obraze
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1--
48.
DT
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1--
49.
DT
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPI
TF
Details of topic
0 / 1
--
50.DTOptimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delenímDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
51.BT
Optimalizácia výrobných procesov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / -- Hanko, L.
52.
BT
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic0 / --
--
53.
BT
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.
Department of Physics (TF)
B-KBBSUADetails of topic
1 / 1
54.
DTPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesDepartment of Transport and Handling (TF)I-ASITF
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Department of Transport and Handling (TF)
--
TFDetails of topic0 / 1--
56.
BT
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TFDetails of topic
0 / 1
--
57.DT
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic
1 / --
58.DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
59.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TF
Details of topic
0 / 1
--
60.
BT
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Novák, J.
Department of Physics (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
61.
DisT
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
62.
BTSystém Kaizen v organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
2 / --
63.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2--
64.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
65.BT
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
66.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
--TFDetails of topic
0 / 1
--
67.
BT
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-TOZ
SUA
Details of topic
0 / --
--
68.
BT
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / --
--
69.BT
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic
0 / 1
--
70.
DT
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
71.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic0 / --
--
72.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / --
--
73.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TF
Details of topic
0 / ----
74.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic1 / 1
75.
BTVplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
76.DisTVykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
1 / 1 Paumer, M.
77.
DT
Výroba brikiet z energetických plodín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTISUA
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TCsillag, J.Department of Physics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
79.
BT
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-VAB
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
80.
DT
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemkuGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
I-OTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
81.
DT
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic1 / --
82.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTB
SUA
Details of topic
0 / --
--
83.BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.
Department of building equipment and technology safety (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
85.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
86.
DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic
1 / --
Balla, J.
87.
BT
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUA
Details of topic
0 / --
--
88.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic0 / --
--
89.
DT
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobeBoďo, Š.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TFDetails of topic0 / 1--