Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
4.BPAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
2 / 1
5.
BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKPTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Otruba, R.
7.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDMTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
10.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenieHlaváč, P.
Katedra fyziky (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
11.
BPAnalýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyGalambošová, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBA
B-OTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
12.
DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DPAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
14.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DP
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti tématu0 / --
--
17.DisPDegradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej technikyKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Vacho, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
20.DisPHodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidielKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.DPIdentifikácia integrity povrchu plastových výrobkovValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DPInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
25.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DisP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSDTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Madola, V.
28.DPMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BPMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BPNákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
35.BP
Nástroje riadenia kvality
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu1 / --
36.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazuVacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomeraVacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BPNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Oboňa, M.
39.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BPNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
41.DP
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadiel
Rédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
DP
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Valíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.DP
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Harničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
46.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studena
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
47.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
BPOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
49.
BP
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obraze
Vacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DP
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.DP
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delením
Harničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
53.
BP
Optimalizácia výrobných procesov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu1 / --
54.
BP
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
55.BPPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.
Katedra fyziky (TF)
B-KBBSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lintner, M.
56.DP
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Hujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / --
60.DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
61.
DisP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BP
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
DisP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
BP
Systém Kaizen v organizáciiKorenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
2 / -- Császár, J.
Nikolov, P.
65.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Galambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
DPTechnicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
67.
BP
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na SlovenskuKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
68.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.BP
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Gálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZ
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
70.
BP
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.
BP
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.
DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
74.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti tématu0 / ----
75.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TFPodrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Priecel, D.
77.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
78.DisPVykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
79.
DP
Výroba brikiet z energetických plodín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DPVytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
81.
BP
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektovVacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-VAB
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DP
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Galambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTI
I-OTI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
83.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
84.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Urbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
87.
DisPVyužitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
89.
BP
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DisP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
91.
DP
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobe
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--