Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
3.DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.Department of Machine Design (TF)
D-DSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic2 / 1
5.
BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKP
TF
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1 Otruba, R.
7.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
8.
BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--
TF
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1
--
10.
DT
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenie
Hlaváč, P.Department of Physics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1 Havetta, P.
11.
BT
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUADetails of topic0 / 2--
12.DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / ----
13.
DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikeDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
15.
DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic0 / --
--
17.DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
19.DTHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUADetails of topic
0 / 1
--
20.
DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Kosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14SUADetails of topic0 / 1--
21.
BT
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Department of Physics (TF)
B-VABSUA
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkovValíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
23.
DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1 Dávidová, S.
24.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)--SUA
Details of topic
0 / --
--
25.
DT
Interný audit vo výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
26.
BT
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Boďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukomCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
1 / 1
Madola, V.
28.
DT
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
29.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúdu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic
0 / 1
--
31.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
32.BT
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Bureš, Ľ.
Centre of Traffic Education and Services (TF)
--TFDetails of topic0 / 1
--
34.
BTNákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUADetails of topic0 / 2--
35.
BTNástroje riadenia kvalityDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
Kucharík, J.
36.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITF
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
38.BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
39.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
41.
DT
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadielRédl, J.
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
42.
DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Valíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
0 / 1
--
43.
DTNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
46.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1--
47.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
49.
BTOptické rozpoznávanie znakov v digitálnom obrazeVacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / 1
--
50.
DT
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KPI
TF
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delenímHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
53.
BTOptimalizácia výrobných procesovDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
54.BTPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic0 / --
--
55.
BT
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Csillag, J.Department of Physics (TF)B-KBB
SUA
Details of topic
1 / 1
Lintner, M.
56.
DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Abrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
57.
BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic0 / 1--
58.
BT
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTF
Details of topic
0 / 1
--
59.
DTRiadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizáciiKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic1 / --
60.
DT
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
61.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TF
Details of topic
0 / 1
--
62.
BT
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Novák, J.
Department of Physics (TF)
B-VABTFDetails of topic
0 / 1
--
63.
DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
64.BTSystém Kaizen v organizáciiKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VABTFDetails of topic2 / --
65.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2--
66.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyGalambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUADetails of topic
0 / 2
--
67.
BT
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUA
Details of topic
0 / 2
--
68.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)--
TF
Details of topic0 / 1
--
69.
BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-TOZ
SUA
Details of topic
0 / --
--
70.
BT
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / --
--
71.BT
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1
--
72.DT
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
73.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / --
--
74.
DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
75.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TF
Details of topic
0 / ----
76.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
1 / 1
Priecel, D.
77.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
78.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
1 / 1 Paumer, M.
79.DT
Výroba brikiet z energetických plodín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTISUA
Details of topic
0 / 1
--
80.
DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Csillag, J.Department of Physics (TF)I-RSI
TF
Details of topic1 / 1 Szaszko, T.
81.BT
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Vacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-VAB
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
82.DT
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Galambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
I-OTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
83.
DT
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektorDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
84.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTB
SUA
Details of topic
0 / --
--
85.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
86.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.
Department of building equipment and technology safety (TF)
--TFDetails of topic
0 / 1
--
87.
DisTVyužitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
88.DTZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSISUA
Details of topic
1 / --
Balla, J.
89.
BT
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
90.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Kažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic
0 / --
--
91.
DT
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobeDepartment of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1
--