Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DPAlgoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy2 / 1
5.BP
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Otruba, R.
7.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováč, P.
8.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenie
Katedra fyziky (TF)
--TFPodrobnosti témy1 / 1
11.
BP
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Galambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBA
B-OTB
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
12.
DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti témy
0 / --
--
13.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikeKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
15.DP
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti témy
0 / ----
17.DizP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Kosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
20.
DizP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BPHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.DPIdentifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITFPodrobnosti témy
1 / 1
Dávidová, S.
24.
DP
Interný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Hrubec, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Madola, V.
28.
DP
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1
--
31.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)--
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
34.BPNákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstvaGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
35.
BPNástroje riadenia kvalityKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Kucharík, J.
36.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DPNavigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomeraVacho, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBITF
Podrobnosti témy
1 / 1 Prosnanová, J.
42.DPNávrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1
--
44.
DP
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.
BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
47.
BPNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
48.BPOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
49.
BP
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obraze
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.
DP
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KPI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DPOptimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delením
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Optimalizácia výrobných procesov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTF
Podrobnosti témy
1 / --
Hanko, L.
54.
BP
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
BP
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Katedra fyziky (TF)
B-KBB
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Lintner, M.
56.
DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
60.
DP
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DizP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
62.
BP
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DizP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
64.BP
Systém Kaizen v organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
2 / --
65.DPTechnicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
67.
BP
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Galambošová, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
68.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Katedra dopravy a manipulácie (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BP
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZ
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
70.
BP
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
BP
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
72.
DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
73.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy0 / ----
74.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy0 / --
--
75.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti témy0 / --
--
76.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy1 / 1 Priecel, D.
77.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DizP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Výroba brikiet z energetických plodín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
80.
DP
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Csillag, J.
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Szaszko, T.
81.BPVyužitie laserového diaľkomera v detekcii objektovVacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-VAB
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Galambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
I-OTI
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
83.
DPVyužitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / --
84.BPVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTBSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
85.
BP
Využitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
86.
DP
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1
--
87.DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Balla, J.
89.BP
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
90.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
91.DP
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobe
Boďo, Š.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1
--