Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPLSUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielDepartment of Machine Design (TF)D-DSDTF
Details of topic
0 / 1--
4.BTAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
5.
BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKP
TF
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1
Kováč, P.
8.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TFDetails of topic0 / 1
--
9.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Galambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
11.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic
0 / --
--
12.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
13.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / ----
14.
DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--