Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.DTAlgoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
0 / 1
--
3.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Department of Machine Design (TF)
D-DSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
5.
BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKP
TF
Details of topic
0 / 1--
6.BTAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic1 / 1
7.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)--
TF
Details of topic
1 / 1 Kováč, P.
8.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.BT
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
11.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
12.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / ----
13.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
14.
DTAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--