Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Identifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Žitňák, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
2.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017Polák, P.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Inovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLC
Baláži, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
4.DTInovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebenia
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
5.
BT
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--
TF
Details of topic
1 / 1
Krnčan, T.
6.
DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTITFDetails of topic
0 / 1
--
7.
DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic0 / 1
--
8.DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1 Dávidová, S.
9.
DisT
Inovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre efektívne riadenie závlahového režimuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
TFDetails of topic0 / 1--
10.
DT
Interný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizáciiPolák, P.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
12.DTInterný audit vo výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
0 / ----