Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Valíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DPInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITF
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
4.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Žarnovský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--