Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Galambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUADetails of topic0 / 2
--
2.
BT
Nástroje riadenia kvality
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
3.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Vacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic0 / 1
--
5.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUADetails of topic
1 / 1
Oboňa, M.
6.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / 1
--
8.
DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic0 / 1
--
9.
DT
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
DTNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / 1--
11.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Valíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
12.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / 1
--