Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy Beckhoff
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Zabko, R.
3.
BTSimulácia záťažových skúšok ozubených prevodovTóth, F.
Department of Machine Design (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
4.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTF
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadenia
Department of Physics (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1
6.
BTSkúšanie mechanických vlastností polymérnych materiálov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Brunovský, A.
7.DT
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Jablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Sledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzke
Záležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / -- Žemla, D.
9.BT
Sledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizácii
Záležák, Z.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / --
10.
DT
Sledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniach
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
Semetka, V.
11.
DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
Department of Physics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
13.DT
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
14.
DTSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
15.
DTSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
0 / 1
--
16.
DTSpôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstveZáležák, Z.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITFDetails of topic1 / -- Kršiak, D.
17.
DT
Stanovenie opotrebenia strojov na základe merania vibrácií
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
18.
BTStanovenie tokových kriviek motorového oleja
Department of Physics (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
19.
BT
Svetlomety cestných vozidiel
Majdan, R.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TFDetails of topic1 / 1 Čmelík, A.
20.
DTSW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera Beckhoff
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
21.BT
Systém Kaizen v organizácii
Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
2 / --