Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTVariabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1
2.DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TFDetails of topic
0 / --
--
3.BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
Priecel, D.
4.
BT
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
Olejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
5.
DT
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkachDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic1 / 1 Lavo, N.
6.BT
Vplyv aditív v olejovej náplni na prevádzkové parametre motora
Bernát, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTF
Details of topic
0 / 1
--
7.DT
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Vitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
I-OTITF
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Vplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podniku
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBBTFDetails of topic
1 / 1
9.
DT
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuDepartment of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
BTVplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-PDM
TFDetails of topic1 / 1 Barát, P.
11.
BT
Vplyv kvality paliva na spotrebu vozidla
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic0 / 1
--
12.
BTVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modelu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Vplyv parametrov zvárania na geometriu zvaruKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic
1 / --
Kuldán, T.
14.
BTVplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalívDepartment of Physics (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
15.
DT
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Findura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / --
--
16.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1
--
17.
DTVplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TFDetails of topic1 / --
18.
DisT
Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastností
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TF
Details of topic
0 / 1
--
19.
DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1--
20.
DT
Vplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
Koval, T.
21.
DT
Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie
Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITF
Details of topic
0 / --
--
22.
DT
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1
23.DT
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Gálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
0 / 1
--
24.
BT
Výhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľov
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
25.
DisTVykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1--
26.BT
Výkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej doprave
Kuchar, P.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1
27.
DT
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Výroba brikiet z energetických plodín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1 Szaszko, T.
30.BT
Využitia databáz v reálnom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--
TF
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Využitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic0 / --
--
32.
BTVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTF
Details of topic
1 / 1
33.DisTVyužitie bezpilotných lietadiel pri implementácii vybraných pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstvaGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14SUADetails of topic
0 / 1
--
34.
BT
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Páleš, D.
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
35.
BT
Využitie Fourierovej transformácie v praxi
Tóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Krejčí, A.
36.
BT
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevody
Kadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
B-VABTFDetails of topic0 / 1
--
37.
DT
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálov
Department of Physics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
Feješ, P.
38.DT
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Horský, M.
39.DTVyužitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizáciiHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTB
SUA
Details of topic
0 / --
--
41.
DT
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Department of Transport and Handling (TF)--TFDetails of topic
0 / 1
--
42.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1
--
43.
DT
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreDepartment of building equipment and technology safety (TF)--
TF
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Využitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Maga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TFDetails of topic1 / 1 Paška, T.
45.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
46.BTVyužitie techniky na vybranej malej farme
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / -- Simon, T.
47.
BT
Využitie závitových spojov v automobilovej technikeDepartment of Machine Design (TF)B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
Kadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
49.
BT
Vývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Hruška, V.
50.
BT
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
51.
BT
Vývojové trendy v technike pre chemickú ochranu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic0 / ----
52.
BT
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / --
--