Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--TFDetails of topic
0 / --
--
3.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TF
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1 Priecel, D.
5.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
6.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
1 / 1
7.DT
Výroba brikiet z energetických plodín
Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
SUA
Details of topic0 / 1
--
8.
DTVytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TCsillag, J.Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-VAB
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.DT
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Galambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
I-OTI
SUADetails of topic0 / 2
--
11.
DT
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
12.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUA
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTFDetails of topic
0 / 1
--
14.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreDepartment of building equipment and technology safety (TF)--
TF
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TFDetails of topic0 / 1
--