Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPLSUADetails of topic0 / 1--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazuVacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
3.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.
Department of Machine Design (TF)
D-DSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic
2 / 1
5.
BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKPTF
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
9.
BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDMTFDetails of topic
0 / 1
--
10.
BT
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Galambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
11.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizáciiKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
0 / --
--
12.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRISUA
Details of topic
0 / --
--
13.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI
SUA
Details of topic0 / --
--
14.
DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1
--
15.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
16.
DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TFDetails of topic0 / 1
--
17.
BT
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
18.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.DisTHodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
SUA
Details of topic
0 / 1--
20.
BT
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachDepartment of Physics (TF)
B-VAB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
22.
DTInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1 Dávidová, S.
23.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic0 / --
--
24.DT
Interný audit vo výrobnej organizácii
Žarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
25.
BT
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1
--
26.DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSD
TF
Details of topic
1 / 1
27.
DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
29.
DT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúdu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1
--
31.
BT
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUA
Details of topic
0 / 2
--
34.BTNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
35.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazuVacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
36.DT
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic0 / 1--
37.
BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
Oboňa, M.
38.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic0 / 1
--
39.
BT
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaní
Harničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
40.DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Valíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
41.
DT
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchu
Harničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1
--
42.
DT
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITF
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Valíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
44.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studena
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1--
45.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Harničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
46.BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
47.
BT
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obraze
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
48.
DT
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
49.
DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KPI
TF
Details of topic0 / 1
--
50.
DT
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delením
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
0 / 1
--
51.BT
Optimalizácia výrobných procesov
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TFDetails of topic1 / -- Hanko, L.
52.
BT
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
53.
BT
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Csillag, J.Department of Physics (TF)
B-KBB
SUA
Details of topic1 / 1 Lintner, M.
54.
DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
56.
BT
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
57.DT
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Lisu, O.
58.
DT
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
59.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TFDetails of topic0 / 1
--
60.BT
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Novák, J.
Department of Physics (TF)
B-VABTFDetails of topic
0 / 1
--
61.
DisT
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TFDetails of topic0 / 1--
62.
BTSystém Kaizen v organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
2 / --
63.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom obdobíGalambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
64.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic0 / 2
--
65.BTTechnicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic0 / 2--
66.BT
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Hujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
--TF
Details of topic
0 / 1
--
67.
BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-TOZ
SUA
Details of topic
0 / --
--
68.
BT
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / ----
69.
BT
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
70.
DT
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
71.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--TFDetails of topic0 / --
--
72.DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITF
Details of topic
0 / --
--
73.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TF
Details of topic0 / --
--
74.BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
75.BTVplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
76.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
1 / 1
77.
DTVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TDepartment of Physics (TF)I-RSITF
Details of topic
1 / 1
79.
BTVyužitie laserového diaľkomera v detekcii objektovVacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-VAB
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
80.
DT
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Galambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
I-OTI
SUADetails of topic
0 / 2
--
81.
DTVyužitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektorKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TFDetails of topic
1 / --
82.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTBSUADetails of topic
0 / --
--
83.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTF
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.
Department of building equipment and technology safety (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
85.DisTVyužitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyOlejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TFDetails of topic
0 / 1
--
86.
DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
SUA
Details of topic
1 / -- Balla, J.
87.
BTZber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch SlovenskaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
88.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraDepartment of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUA
Details of topic
0 / ----
89.DT
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobe
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTITFDetails of topic
0 / 1
--