Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
2.
DP
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
4.BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
5.
BP
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKP
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy1 / 1
7.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenie
Katedra fyziky (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / 1
11.BPAnalýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBA
B-OTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy
0 / --
--
15.
DP
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DizP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DizP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.
BP
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.
Katedra fyziky (TF)
B-VABSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dávidová, S.
24.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Žarnovský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DPInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
26.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.DP
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
30.
DP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúdu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
31.BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Valíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
32.BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍOddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)--TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
35.
BP
Nástroje riadenia kvalityKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / --
36.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Oboňa, M.
39.
DPNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.BPNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Prosnanová, J.
42.DPNávrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.DPNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy0 / 1--
44.DP
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Valíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BPNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.BPOptické rozpoznávanie znakov v digitálnom obrazeVacho, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
DP
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kóduKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DP
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KPI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
52.DP
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delením
Harničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Optimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Hanko, L.
54.
BP
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
BP
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Csillag, J.
Katedra fyziky (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
59.DPRiadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
60.
DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITF
Podrobnosti témy
0 / 1--
61.DizP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPLTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BP
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
63.
DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BP
Systém Kaizen v organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy2 / -- Császár, J.
Nikolov, P.
65.
DPTechnicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom obdobíGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
66.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Galambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
67.
BP
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
68.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.BP
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Gálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZ
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
BP
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / --
--
71.
BP
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
72.DP
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
73.DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TFPodrobnosti témy
0 / --
--
74.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti témy0 / ----
76.BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1
--
78.
DizP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Kosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Výroba brikiet z energetických plodín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
80.
DPVytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TCsillag, J.
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Szaszko, T.
81.
BP
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Vacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-VAB
B-RSB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
I-OTI
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
83.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy1 / -- Horský, M.
84.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
85.BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábania
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1
--
86.
DPVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.DPZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPU
Podrobnosti témy
1 / --
89.BPZber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
DizP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
91.DP
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobe
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--