Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPLSUADetails of topic
0 / 1
--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1
--
3.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
4.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
2 / 1
5.
BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKPTF
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1 Otruba, R.
7.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
Kováč, P.
8.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
DTAnalýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenieHlaváč, P.Department of Physics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
11.BTAnalýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBA
B-OTB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
12.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
13.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
14.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
15.DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUADetails of topic
0 / --
--
17.DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Kosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14TF
Details of topic
0 / 1
--
18.
BTDetekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1
--
19.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.
DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidielKosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
SUA
Details of topic0 / 1--
21.BTHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachDepartment of Physics (TF)B-VAB
SUA
Details of topic0 / 1--
22.
DT
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
23.
DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
Dávidová, S.
24.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)--SUADetails of topic0 / --
--
25.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / ----
26.
BT
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Boďo, Š.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBBTF
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukomCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSD
TF
Details of topic
1 / 1
Madola, V.
28.
DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
29.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníHarničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
30.
DT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
31.
BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
32.
BTMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Centre of Traffic Education and Services (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Galambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
B-OTBA
SUA
Details of topic
0 / 2--
35.
BTNástroje riadenia kvalityDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
36.DT
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / 1
--
37.DTNavigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITF
Details of topic
0 / 1
--
38.
BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUA
Details of topic
1 / 1
39.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic
0 / 1
--
40.BTNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
41.
DT
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadiel
Rédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1 Prosnanová, J.
42.
DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic0 / 1
--
43.
DT
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
46.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studena
Valíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
48.BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obrazeVacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1
--
50.
DT
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KPI
TF
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delením
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Optimalizácia výrobných procesov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
Hanko, L.
54.
BT
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic0 / ----
55.
BT
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Department of Physics (TF)
B-KBB
SUA
Details of topic
1 / 1
56.
DTPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic0 / 1
--
57.BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Department of Transport and Handling (TF)
--TF
Details of topic
0 / 1
--
58.
BT
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / -- Lisu, O.
60.
DT
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
61.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic
0 / 1
--
62.
BTSkúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
63.
DisT
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14TFDetails of topic
0 / 1
--
64.
BT
Systém Kaizen v organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
2 / --
Császár, J.
Nikolov, P.
65.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUADetails of topic0 / 2
--
66.
DT
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
I-PTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
67.BTTechnicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na SlovenskuDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
B-OTBA
SUA
Details of topic
0 / 2
--
68.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)--TF
Details of topic
0 / 1
--
69.
BT
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácieDepartment of building equipment and technology safety (TF)B-TOZ
SUA
Details of topic0 / ----
70.
BTTvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / ----
71.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
72.
DT
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic0 / 1--
73.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / --
--
74.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--
TF
Details of topic
0 / --
--
75.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TF
Details of topic
0 / --
--
76.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1 Priecel, D.
77.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
78.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Kosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic
1 / 1
79.
DT
Výroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic0 / 1
--
80.DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Department of Physics (TF)
I-RSITF
Details of topic
1 / 1
Szaszko, T.
81.
BT
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Vacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-VAB
B-RSB
TFDetails of topic
0 / 1
--
82.
DT
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
I-OTI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
83.DTVyužitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektorDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic
1 / --
Horský, M.
84.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
85.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
TF
Details of topic0 / 1
--
86.
DT
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)--
TF
Details of topic
0 / 1
--
87.
DisTVyužitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTF
Details of topic
0 / 1
--
88.
DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUA
Details of topic
1 / --
Balla, J.
89.BTZber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
90.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic
0 / --
--
91.DT
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobe
Boďo, Š.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1
--