Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | 1 | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAlgoritmy kryptografie v LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Čerňanová, E.
2.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic1 / 1 Vacho, L.
3.BTAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
4.BTAlternatívne riešenia obvodových plášťov halových objektovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
5.DTAnalýza a aplikácia metódy rainflowRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
6.DTAnalýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / -- Záhorec, T.
7.DisTAnalýza a optimalizácia technológie výroby produktu v automobilovom priemysleKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / ----
8.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
9.BTAnalýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušiaKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Karika, R.
10.BTAnalýza bezpečnosti práce v chovoch hydinyŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriáchBožiková, M.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Hanáková, S.
12.DTAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Bango, J.
13.DTAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Višňovská, V.
14.DTAnalýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podnikuBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
15.DTAnalýza charakteristík porastu v systéme CTFMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / -- Siklenka, T.
16.DTAnalýza konštrukčných aspektov prepäťových ochránLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Madola, V.
17.DTAnalýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Mydliar, L.
18.BTAnalýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podnikuUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
19.BTAnalýza legislatívy hybridných pohonovUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
20.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
21.DTAnalýza monitorovacích a prístupových systémov a návrh ich využitia pre konkrétny podnikAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Mihalovič, F.
22.BTAnalýza možností využitia užívateľského softvéru analytických váh Voyager® Pro v podmienkach tribologického laboratóriaKučera, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
23.DTAnalýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného tokuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Höriková, Ž.
24.DTAnalýza používaného náradia a implementácia nových typovŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Horník, M.
25.BTAnalýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Micheľ, J.
26.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 1--
27.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 1--
28.DTAnalýza spotreby elektrickej energie vybraného technologického procesuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Bako, M.
29.BTAnalýza stavu distribúcie el. energie vo výrobnej organizaciiPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Okruhlica, V.
30.DTAnalýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej technikyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
31.BTAnalýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzkeČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
32.BTAnalýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Ševčík, A.
33.DTAnalýza účinnosti bezpečnostných prvkov pri prevádzke mobilných strojovKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
34.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
35.DTAnalýza vibrácií strojných zariadeníŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kobzová, B.
36.DTAnalýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekteKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Košťál, M.
37.BTAnalýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používaniaBožiková, M.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Martinec, P.
38.DTAnalýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazívCsillag, J.Department of Physics (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Paul, P.
39.BTAnalýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Sirotová, E.
40.BTAnalýza vplyvu vlhkosti vo vybraných stavebných konštrukciáchSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Hansková, L.
41.BTAnalýza vybraných faktorov pracovného prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Gubčo, M.
42.DTAnalýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Dóczy, D.
43.DTAnalýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutneniaMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Struhár, K.
44.DTAnalýza výsledkov merania valcovitosti vnútorných valcových plôch s použitím zaťažovacej hlavice a bez nejKučera, M.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
45.DTAnalýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Černý, P.
46.DTAnalýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiachMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / -- Lukáč, A.
47.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
48.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
49.BTAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
50.DTAplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobeKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Drappan, K.
51.DisTAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskóznozno-elastických vlastnosti materiálovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
52.BTAplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradochJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Szőke, M.
53.DTAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
54.DTAutomatické nakladanie domcov na montážnu linkuValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Dodok, A.
55.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Leitman, A.
56.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelenímCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Süttö, H.
57.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Görög, F.
58.BTAutomatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléraCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Horňák, J.
59.DTAutomatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podnikuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kopáč, F.
60.DTAutomatizácia procesu montáže klimatizácií pre automobilový priemysel na zvýšenie produktivityPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
61.DTAutomatizácia vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lajda, M.
62.DTAutomatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
63.DTAutotuning PID regulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Hrotík, S.
64.BTBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / 1 Blažek, F.
65.DTBezpečnosť práce vo vybranom podnikuMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / -- Hudecová, A.
66.DTBezpečnosť pri preprave materiálov v sieti ŽSRTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Maťašovský, M.
67.DTBezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látokŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Vavreková, B.
68.DTBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mondok, C.
69.BTBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Polgár, A.
70.BTBezpečnostné a kvalitatívne podmienky vybraného traktoraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
71.BTBoridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABSUADetails of topic1 / -- Gaži, M.
72.BTBrzdenie vybranej skupiny osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
73.BTBrzdné vlastnosti vybraných pneumatíkJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMSUADetails of topic0 / 1--
74.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)SUADetails of topic0 / 1--
75.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
76.DTDeformácie vnútorného priemeru ozubených kolies po tepelnom spracovaníPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šimonová, M.
77.DTDetekcia cesty a jazdných pruhov pomocou digitálnej kamery a algoritmov počítačového videniaTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Koňarčík, D.
78.DTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Korchán, M.
79.DTDigitálne zobrazenie výrobných liniek - virtuálna realitaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Lobo, P.
80.DTDruhy geometrických plôch v počítačovej grafike a ich použitiePáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
81.DTEfektívnosť a bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Turčeková, N.
82.DTEfektívnosť čistenia odpadových vôd vo vybranom územíKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kandra, M.
83.DTEfektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Gregorík, M.
84.DTEfektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Brigant, M.
85.BTElektronika a informačné systémov v obilných kombajnochAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Špek, B.
86.DTEnergetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výrobyĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
87.BTEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Turis, A.
88.DTExperimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasyBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Gulčík, J.
89.BTExperimentálne meranie odporu pôdy dvojparametrovou komparačnou metódou po prejazde poľnohospodárskou technikouMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
90.DTExperimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmovTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Šinský, M.
91.BTFormy na výrobu plastových výliskov - vplyv povrchového povlaku na kvalitu a životnosť ich súčastíČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kubovčiak, T.
92.DTFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
93.BTFraktálna analýza pôdnej mapyKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
94.BTHluk dopravných prostriedkovMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Janyík, B.
95.BTHodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizáciiŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kováčová, M.
96.DTHodnotenie efektívnosti a bezpečnosti práce pri využití leteckých modelov v ZSEFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
97.DisTHodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
98.DTHodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadeníHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Puskás, T.
99.DTHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíček, D.
100.DTHodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z PaulownieUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Belovič, J.
101.DTHodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačkyMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Glejdura, S.
102.DTHodnotenie kvality vybraných druhov olejovPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hronec, R.
103.DTHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hladký, L.
104.DTHodnotenie mechanických vlastností pelietKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
105.DTHodnotenie mikroklímy v objekte živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Papp, D.
106.DTHodnotenie osvetlenia v učebniachBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Truchlík, P.
107.BTHodnotenie pracovného prostredia vo výrobnom objekte z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Danková, J.
108.DTHodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Štetina, J.
109.DTHodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výrobyNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / 1 Papp, Š.
110.BTHodnotenie transparentných prvkov budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Kováčová, I.
111.DTHodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Tábi, F.
112.BTHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Medek, M.
113.DTHodnotenie zabiehavosti zliatiny AlSi10Mg v závislosti od obsahu Na/Sr v zliatineKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Švolík, P.
114.DTHospodárne vykurovanie budovPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Galia, D.
115.DTIdentifikácia a odstraňovanie nezhôd v procese výroby strešných okienPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Tóthová, V.
116.DTIdentifikácia kompresných parametrov zrnín pre potreby metódy konečných prvkovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Beňo, J. A.
117.BTIdentifikácia kovov prenosným spektrálnym analyzátorom vo výrobnom podnikuŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)SUADetails of topic1 / 1 Kasana, F.
118.BTIdentifikácia požiadaviek na informačný systém údržbyAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Chudáčik, J.
119.DTIdentifikácia ťahových vlastností obalovej fólieKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
120.DisTIdentifikácia textúrnych parametrov biomateriálovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
121.BTIhlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxiPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Novák, Ľ.
122.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kolenová, M.
123.DTImplementácia systému manažérstva BOZP vo výrobnej organizáciiPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Holzknechtová, M.
124.DTIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
125.BTInkubátory a start-upy v podmienkach krajín EÚPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
126.BTInovácia riadenia rezacieho stroja hliníkových profilovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Pacalaj, M.
127.BTInovácia výrobnej linky na báze PLC regulátorovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Mráz, Ľ.
128.DTInovácia zariadenia pre skúšky trenia a opotrebeniaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Gundová, M.
129.BTInovačné trendy v technológiách pre obrábanie pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBATFDetails of topic0 / ----
130.BTInovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastuMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Mokráňová, Ľ.
131.DTInterakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzluTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Kalina, P.
132.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
133.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)SUADetails of topic1 / -- Molnárová, R.
134.DTKalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej dopraveUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Michalides, M.
135.BTKonštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidielAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Blaškovič, F.
136.BTKonštrukcia a vlastnosti palivových článkovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Tomka, T.
137.BTKonštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Vlček, L.
138.BTKonštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálovTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Kašík, T.
139.DTKonštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
140.DTKonštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
141.DTKonštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktoraJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Kožuch, P.
142.BTKonštrukčný návrh terénneho vozidlaKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Vrábel, M.
143.DTKvalita informácií o stave sucha v pôdeRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
144.BTKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Jančušová, M.
145.DTKvalita vnútorného prostredia obytných budovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Šuchtová, L.
146.DTKvalita vnútorného prostredia opravárenského objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Adamec, T.
147.DTKvalita vnútorného prostredia poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Patrik, J.
148.BTKvalitatívne posúdenie zatepľovacích systémov halových objektovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Sasková, V.
149.BTKvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktoraMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
150.DTKvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológiíMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kotleba, M.
151.DTKvalitatívne vlastnosti olejových filtrovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Civáňová, J.
152.BTLaboratórna skúška činnosti hydrogenerátoraKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Kohút, J.
153.BTLaboratórne meranie prietokových charakteristík olejových filtrovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
154.BTLaboratórne meranie prietokových charakteristík zubových hydrogenerátorovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
155.BTLaboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalínKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Kohút, M.
156.BTLegislatívne požiadavky na meranie emisií kolesových poľnohospodárskych traktorovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Štofik, J.
157.BTLegislatívne požiadavky pre vytvorenie cyklotrásHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
158.BTLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
159.DTManažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizáciiŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Zadrabaj, P.
160.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
161.BTMateriálové toky poľnohospodárskych komodítTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Šuchmanová, A.
162.DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
163.DTMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSISUADetails of topic0 / 1--
164.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Orša, B.
165.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Mlinarcsik, T.
166.BTMeranie a automatizované riadenie pomocou vývojovej dosky Arduino v prostredí LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / -- Selický, L.
167.DTMeranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Pavlatovský, L.
168.DTMeranie a štatistické zhodnotenie vibrácií obrábacieho strojaŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Matúš, M.
169.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
170.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
171.BTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
172.DTMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
173.DTMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Gajdoš, Ľ.
174.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kazán, P.
175.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
176.DTMeranie hluku vo vybranom podniku a možnosti jeho znižovaniaUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Benyík, B.
177.BTMeranie charakteristík prepäťových ochránLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Pavlovič, P.
178.BTMeranie mechanických vlastností jabĺk kužeľovým indenteromKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Doboš, D.
179.BTMeranie mechanických vlastností jabĺk valcovým indenteromKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Szabó, A.
180.BTMeranie šírenia akustického signálu vo vybranej drevineKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
181.BTMetódy riešenia prútových sústavKučera, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
182.BTMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic2 / -- Makan, P.
Bašťovanský, M.
183.BTModerné trendy v konštrukcií traktorov zhľadiska kvality práceAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Homola, D.
184.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
185.BTMožnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopuTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Kollárik, R.
186.BTMožnosti diagnostiky vstrekovačov benzínových motorovZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Bartlová, L.
187.BTMožnosti návrhu snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
188.BTMožnosti návrhu zariadenia na meranie vodivosti a vlhkosti pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
189.BTMožnosti skúšania hydrostatických prevodníkovKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
190.BTMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB, B-VABTFDetails of topic1 / 1 Biely, M.
191.BTMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
192.BTMožnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávnikyJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Svíčka, M.
193.DTMožnosti vybraného CAD programu pri návrhu digitálneho prototypu automobiluTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic0 / ----
194.BTMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)TFDetails of topic0 / 1--
195.BTMožnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kuvik, M.
196.BTMožnosti využitia dronov v poľnohospodárstveUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kotek, M.
197.DTMožnosti využitia fyzikálnych vlastnosti na určenie skladovacie doby olejovPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tökölyová, J.
198.BTMožnosti využitia laboratórnej techniky pri pozberovej úprave obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kompanová, P.
199.BTMožnosti využitia mobilných peletovacích zariadení v poľnohospodárstveMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Valovič, J.
200.DTMožnosti využitia odpadov z agrorezortu ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Kollár, V.
201.BTMožnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšeniceJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Knížat, L.
202.DTMožnosti využitia poľnohospodárskych odpadov ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Mojžiš, M.
203.BTMožnosti využitia povlakov deponovaných metódou PVD v oblasti transmisných systémovTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Anda, T.
204.DTMožnosti využitia regresnej a korelačnej analýzy pri vyhodnocovaní tribologických experimentovKučera, M.Department of Machine Design (TF)TFDetails of topic0 / 1--
205.BTMožnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Gunda, M.
206.DTMožnosti zefektívnenia a modernizácie vodného hospodárstva v poľnohospodárskych podnikovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
207.BTMožnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložískRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Hájos, R.
208.BTNároky na manipulačnú techniku v autoservisochVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Kubica, A.
209.BTNástroje kvality a ich uplatnenie vo výrobnom procesePolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 1 Szlovák, Š.-C.
210.BTNástroje kvality na riešenie reklamáciíČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Halásová, J.
211.BTNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Šabík, M.
212.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kováč, O.
213.BTNávrh a realizácia lokálneho dátového centraPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kis, J.
214.DTNávrh a realizácia ochrany pred nebezpečnými účinkami blesku v objekte so zvýšením nebezpečenstvom výbuchuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Schwarcz, R.
215.DTNávrh a realizácia riadiaceho systému na spracovanie kalov na ČOVHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Devát, Ľ.
216.DTNávrh a realizácia sušičky meduLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Bim, S.
217.DTNávrh a realizácia ultrazvukovej čističky v živočíšnej výrobePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Ivan, T.
218.DTNávrh a realizácia zariadenia na automatizované ohýbanie medicínskych ihielPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Pisca, M.
219.DTNávrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracoviskuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Džatko, J.
220.DTNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / ----
221.DTNávrh a realizácia aplikácie pre zautomatizovanie procesov vo vybranom podnikuHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Lörinc, M.
222.DTNávrh a realizácia digitálneho zrážkomeraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lahučký, M.
223.DTNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Žindely, P.
224.DTNávrh a realizácia signalizačného a zabezpečovacieho systému na zistenie nežiaduceho úniku vody vo vodovodnom systémeTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Bukovský, T.
225.DisTNávrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske strojeJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
226.BTNávrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnikAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Popluhár, Á.
227.DTNávrh ECE svetelného systému s ohľadom na NCAP a IIHS ratingValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
228.BTNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
229.DTNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri trieskovom obrábaníValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
230.BTNávrh inteligentnej elektroinštalácie vo výrobnom objektePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Masár, K.
231.BTNávrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetovKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Macho, J.
232.DTNávrh koncepcie vyhodnotenia výsledkov meracieho zariadenia MUK F-300 PCTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Hörigh, T.
233.DTNávrh LED SegmentLite moduluValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Kreitš, D.
234.BTNávrh logistickej stratégie vybraného podnikuTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / ----
235.DTNávrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podnikuMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Šoltés, P.
236.BTNávrh meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia na meranie reakčného času a ovládacej sily pôsobiacej na pedálJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
237.DTNávrh meracieho reťazca na zisťovanie technického stavu palivovej sústavyZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
238.BTNávrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL RbTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Čampai, Š.
239.DTNávrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy BrookfieldPetrović, A.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Melenec, P.
240.BTNávrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
241.BTNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
242.BTNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchuHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
243.BTNávrh parkovacieho systému v mestskej častiHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
244.BTNávrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Siklienka, M.
245.DTNávrh riadiacej jednotky v chove hydiny.Harničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Buranský, L.
246.DTNávrh softvéru na vyhodnotenie gravimetrických meraníVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
247.BTNávrh stavebnice EX45 s mikrokontrolérom C8051F340 na pedagogické účelyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Záň, M.
248.BTNávrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedryUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Šaturová, S.
249.BTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBTFDetails of topic0 / 1--
250.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
251.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
252.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
253.DTNávrh vetrania výrobnej halyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kandrová, D.
254.DTNávrh vstrekovacej formy vytvorenej technológiou 3D tlačeTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Mazúchová, J.
255.BTNávrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnostiMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB, B-VABTFDetails of topic1 / 1 Szabo, M.
256.BTNávrh zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Bahelka, M.
257.BTNávrh zariadenia na meranie vybratých elektrických vlastností kvapalných materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Lopušan, M.
258.DTNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
259.DTNávrh zariadenia na zlepšenie vitality osiva obilnínMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Villant, G.
260.BTNávrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
261.DTNávrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podnikuRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Lukáč, J.
262.DTNávrh zlepšení bezpečnostných opatrení vo vybranom podnikuMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kiepeš, P.
263.BTNitridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABSUADetails of topic1 / -- Tomka, F.
264.BTOblasti využitia termovízie v automobilovom priemysleVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
265.BT„Online marketing“ – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
266.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
267.BTON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Oriško, S.
268.BTON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBSUADetails of topic0 / ----
269.DTOptická analýza stavu dozretia ovocia s využitím fuzzy logikyTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Mazáčková, Z.
270.DTOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
271.DTOptimalizácia dávkovania vápna pri výrobe cukruLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Gála, R.
272.DisTOptimalizácia geometrie plastovej súčiastky pre konštrukciu vstrekovacej formy.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / 1--
273.DTOptimalizácia logistiky v autodopraveTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / -- Svrček, T.
274.DTOptimalizácia manipulácie s materiálom na výrobnej linke so zvýšenou ergonómiou s ohľadom na časy cykluHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Babík, S. J.
275.DTOptimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podnikuHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)TFDetails of topic0 / 1--
276.BTOptimalizácia montážnej linky na zvýšenie hodinového výkonuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
277.DTOptimalizácia náradia na vnútorné profilovanie súčiastokLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Mráz, L.
278.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
279.DTOptimalizácia parametrov pasivácie hliníkaKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Horniaková, Ľ.
280.DTOptimalizácia plánovania výroby náhradných dielov pri lepiacich robotoch s ohľadom na zníženie potreby počtu pracovníkovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
281.DTOptimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Janek, J.
282.BTOptimalizácia riadenia náhradných dielov pre údržbuHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
283.DTOptimalizácia systému chladenia výrobnej halyValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Šaradin, E.
284.DTOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Fekete, P.
285.DisTOptimalizácia v procesoch pokovovaniaKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
286.BTOptimalizácia výrobného procesuKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Balko, F.
287.BTOptimalizácia výrobného procesuKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / 1--
288.BTOptimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kopecký, M.
289.DTOptimalizácia životnosti lineárnych vedení automatizovaného manipulačného zariadeniaŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Paškrta, L.
290.BTOptimálne riešenie korekcie pravouhlého transportu fólieOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Hrúz, A.
291.BTOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / 1 Blaho, D.
292.BTOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
293.BTOsvetlenie v dopraveMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Malík, M.
294.BTPerspektívy biopalív v pohone automobilovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
295.BTPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / ----
296.BTPLC systémy vo výrobných technológiachLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Žember, L.
297.BTPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Šimunek, M.
298.BTPorovnanie knižníc EmguCV a AForge.NET v jazyku CSharpTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / -- Šimek, E.
299.DTPorovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Foľta, M.
300.DTPorovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkovMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Kačmár, D.
301.BTPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Department of Physics (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 1 Lintner, M.
302.DTPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Mondek, M.
303.BTPorovnanie ťahovej sily terénneho automobilu s 12 a 24 hrotovým systémom hnacích koliesAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Bruonč, T.
304.BTPorovnanie teoretickej a skutočnej hodnoty priečnej stability traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
305.DTPorovnanie vybraných vlastností syntetického a minerálneho oleja v hydraulických lisochKučera, M.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Smolka, B.
306.DisTPosúdenie a vyhodnotenie efektívnosti výrobného procesu vo vybranej spoločnostiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
307.BTPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Križan, M.
308.BTPosúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Kluka, R.
309.DTPosúdenie kvality vetrania divadelnej sálySzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Némethová, M.
310.DisTPosúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov a servisných útvarovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14SUADetails of topic0 / 1--
311.BTPosúdenie materiálov používaných pri stavbe nízkoenergetického domuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Rajtar, M.
312.DisTPosúdenie možností využitia termovíznej analýzy vybraných komponentov vozidielVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14SUADetails of topic0 / 1--
313.BTPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic0 / 1--
314.BTPosúdenie parametrov vybraných kolesových traktorov pre malých farmárovHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Török, J.
315.BTPosúdenie technického stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Paulina, R.
316.BTPosúdenie technického stavu vozidla so vznetovým spaľovacím motoromUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Broškovič, D.
317.BTPosúdenie technického stavu vozidla so zážihovým spaľovacím motoromUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Zifcsák, R.
318.DTPosúdenie technického stavu vybranej strojovej skupiny manipulačnej techniky s analýzou hydraulických olejovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)TFDetails of topic0 / 1--
319.BTPosúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic2 / 1 Studený, P.
Šturdík, O.
320.DTPosúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdyMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Németh, P.
321.DisTPosúdenie vybraných technických parametrov vozidiel cestnej údržbyJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / ----
322.DTPosúdenie základných parametrov pracovného prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Kitka, M.
323.BTPosudzovanie kvality povrchových vrstievKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Bernáth, I.
324.BTPoužitie metódy HACCP v pozberovom spracovaní obilnínŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Malý, D.
325.DTPožiadavky na bezpečnosť pri výrobe plastovŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Varga, R.
326.BTPožiadavky na parametre pracovného prostredia vo výrobe automobilovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
327.BTPracovný tok, elektronický prenos a vizualizácia údajov na pracovisku - Optimalizácia TPMCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
328.BTPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
329.BTPrevencia pri ochrane zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikouFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
330.BTPrincípy správneho používania základných meradielPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Záhon, L.
331.BTProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBSUADetails of topic0 / 1--
332.DTProduktový audit vo výrobnej organizáciíŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Dubravická, A.
333.DTProgramové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Homola, M.
334.DTProgramový systém pre výpočet únavovej životnostiRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
335.DTProjekt na zníženie energetickej náročnosti v prevádzke výroby čajovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
336.DTProjekt a realizácia adaptívneho riadenia extrúznej linkyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
337.DTProjekt a realizácia riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v stanici kontroly čapovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Frank, A.
338.DTPrvé testy robotov na manipuláciu so súčiastkamiHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Holovič, M.
339.DTRealizácia prípravku na zvárací robot KUKALukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Dopirák, D.
340.DTRegulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Ferenc, T.
341.DTRekonštrukcia modelu spaľovacieho motora s brzdouJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Škultéty, I.
342.DTRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
343.DTRiadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehuHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Kukla, L.
344.BTRiadenie pneumatického manipulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Košút, M.
345.DTRiadenie pohonov prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Jančovič, A.
346.DTRiadenie servopohonu frekvenčným meničomHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Špaňo, T.
347.DTRiadenie technologického procesu prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Dutka, S.
348.DTRiadenie trojosového polohovacieho systému prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Rác, J.
349.BTRiadenie výrobného procesu pomocou kontaktných prvkovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Slanař, J.
350.DTRiadenie výrobného procesu vo vybranom podnikuZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Vrablec, F.
351.DTRiadiaci a informačný systém pre rozvodňu 110 kVPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Kupček, M.
352.BTRiasy ako zdroj biopaliva 3. generácieUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
353.DTRiešenie osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Jaroš, M.
354.DTRiešenie otvorových konštrukcií obytných budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Jurík, P.
355.DTRobotizácia procesu zakladania dielov a skrutkovania komponentov ihneď po odstreknutí plastových dielovOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
356.BTRobotizácia vybraného procesu prostredníctvom priemyselného robota MITSUBISHIOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Marek, J.
357.BTRozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
358.BTRozbor silových pomerov v závitových spojoch v hydraulickej tlakovej nádobe definovaných rozmerov a tlaku 20 MPaRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
359.DTRozoznávanie objektov na základe histogramu hĺbkového obrazuTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Galaba, M.
360.DTRozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine LearnimgAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Melczer, Á.
361.DTRozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OSHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Hunák, S.
362.DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tomovič, R.
363.BTSchlierenova videografia – zobrazenie turbulencie v priehľadných materiálov pomocou Moirého efektuTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / -- Čapo, N.
364.BTSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Czetner, L.
365.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
366.DTSkúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnostiPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
367.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Rybák, D.
368.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Barantal, M.
369.DTSkúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
370.DTSkúšky mechanických a tribologických vlastnosti pretavovaných vrstiev na báze dusíkaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kováč, P.
371.DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Candrák, T.
372.BTSledovanie prevádzkových zmien vybraných segmentov turbodúchadlaTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Petro, L.
373.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
374.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
375.DTSledovanie vybraných parametrov vozidla so vznetovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Myjavec, L.
376.DTSledovanie vybraných parametrov vozidla so zážihovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkacJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
377.DTSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálovHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Konštiak, M.
378.DTSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
379.DTSpájanie materiálov nitovacou technologiou v automobilovom priemysle.Žarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Nagy, A.
380.BTSplinové krivky a ich použitie pri modelovaníPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Hlavatovič, M.
381.DTSpôsoby diagnostiky geometrie náprav na vybraných vozidláchZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Andelek, T.
382.BTSpôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Mihalka, A.
383.BTSystém Kaizen v organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Gál, Z.
384.BTSystém pre vizualizáciu (3D) a optimalizáciu rozloženia výrobných liniekKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
385.DTSystém údržby na vybraných zariadeniach v prevádzke atómovej elektrárniČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Valkovič, P.
386.BTSystematika zisťovania technického stavu vzduchotlakových brzdových sústavZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Kollár, B.
387.BTŠpecifické aspekty výrobného systému pestovania tekviceMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / -- Valentínyová, P.
388.BTŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Baláž, P.
389.BTŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Čagala, F.
390.DTŠtatistická kontrola 3D prístrojom vo vybranom podnikuPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Krutek, A.
391.DTŠtatistické zhodnotenie monitorovaných priestorovŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Chobot, M.
392.BTŠtúdia využitia strechy závodu na fotovoltaickú výrobu energiePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
393.BTTechnicko-exploatačné charakteristiky vozidiel zdravotnej prepravy osôbJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
394.BTTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu destilátovHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
395.BTTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu liehuHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
396.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania hroznaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Dzurko, S.
397.BTTechnológia výroby dielcov frézovaním na CNC frézachPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Skalický, R.
398.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic0 / ----
399.BTTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB, B-VABTFDetails of topic1 / 1 Ondrejovič, M.
400.BTTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Zachar, D.
401.BTTeoretický konštrukčný návrh pohonu prednej hnacej nápravy traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
402.BTTeplota vzduchu v interiéry automobiluMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Henček, R.
403.BTTeplotná závislosť elektrických vlastností vybraných biopalívHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Trubíni, M.
404.BTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
405.DTTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Modrocký, P.
406.DTTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
407.BTTlakový ráz v hydraulickom systémeMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
408.BTTrendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
409.BTTrendy vývoja kombinovaných strojov na predsejbové obrábanie pôdyMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Vladovič, B.
410.BTTribologické skúšky pretavených vrstiev na báze uhlíkaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
411.BTTribologické skúšky pretavených vrstiev na vybraných oceliachKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Paštéka, J.
412.DTTvorba modulov virtuálnej reality vo výrobných technológiáchKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
413.BTÚloha systému 5S v organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / ----
414.DTÚnavová životnosť zváraných spojovRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Majtner, D.
415.DTÚnavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický modelPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Kubrická, D.
416.BTUplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hroznaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Ivanov, Z.
417.BTUplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdyJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Janský, M.
418.DTÚprava podávacieho ústrojenstva zlisovanej slamy pri jeho spaľovaníMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Kovács, D.
419.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mesároš, T.
420.DisTUrčenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranieŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
421.DTUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šebök, T.
422.DisTUrčovanie variability parametrov pôdy pomocou metód proximálneho snímaniaGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
423.DTÚroveň hluku vozidla so zimnými pneumatikamiMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Gajdoš, J.
424.DisTVariabilná aplikácia dusíka v kontexte limitujúcich faktorov prostrediaGalambošová, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
425.DT„Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
426.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
427.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic2 / 1 Vydarený, M.
Hudačko, P.
428.DTVplyv času a spôsobu prevádzky motorových vozidiel na ich technický stavŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Chlebec, M.
429.BTVplyv druhu vretena na viskozituPetrović, A.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Malý, L.
430.DTVplyv faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Bakošová, S.
431.BTVplyv chladiaceho médium na určovanie teplotného intervalu pri meraní viskozityPetrović, A.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Holienka, T.
432.BTVplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Petrisková, V.
433.DTVplyv kolesových závaží na priečnu stabilitu traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Holub, E.
434.DTVplyv parametrov odlievania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Havetta, Ľ.
435.BTVplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 2--
436.BTVplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalívPetrović, A.Department of Physics (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
437.BTVplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosťFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / -- Fančovič, P.
438.BTVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
439.DisTVplyv riadiacich algoritmov na spotrebu mobilného robotaHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
440.DTVplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozituPetrović, A.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Fischer, M.
441.BTVplyv skládkovania odpadov na životné prostredieKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Vanko, D.
442.DTVplyv softvérových úprav riadiacej jednotky automobilu na výstupné parametre spaľovacieho motoraTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Sékeli, M.
443.BTVplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápojaHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Herda, M.
444.DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RVRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
445.BTVplyv veľkosti frakcie lisovanej biomasy pri výrobe brikietUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Sombat, Š.
446.DTVplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hajková, M.
447.DTVplyv vybraných faktorov na reologické vlastnosti pre vybrané druhy kvapalných materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
448.DTVplyv vybraných faktorov na vizuálne a mechanické vlastnosti produktuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Mócik, J.
449.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Laššo, A.
450.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kucej, M.
451.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Háber, M.
452.BTVplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidielMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / -- Benčík, R.
453.BTVstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnostiŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Herda, B.
454.BTVýber a posúdenie vybraných technológií pre obecnú kompostáreňHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / 1 Havetta, M.
455.DTVypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODEKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Zubčák, T.
456.DTVýroba brikiet s využitím biouhlia vzniknutým po splyňovaníUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Jurda, Š.
457.DTVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíčková, K.
458.DTVýroba oceľového dielca na základe programovania CNCŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Richweissová, V.
459.BTVýroba tvárniacej matrice postupového nástroja pre lisovanie tvarového plechového dielu autaKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Tarics, T.
460.BTVýrobné technológie zamerané na povrchové úpravy v konkrétnej organizáciiPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Farkaš, M.
461.DisTVýskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženiaHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
462.DisTVýskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na poľnohospodársku pôduFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 2--
463.DTVytvorenie aplikacie pre parkovanie pomocou OS AndroidAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Lóži, M.
464.DTVytvorenie modelu diagnostiky u vybraného vstrekovacieho systému naftového motoraZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Baraník, T.
465.BTVyužitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióneMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Fančovič, N.
466.BTVyužitie akcelerometrov vo vybranom výrobnom proceseRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
467.BTVyužitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
468.BTVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
469.BTVyužitie CAD systémov pri optimalizácií výrobných procesovTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / ----
470.BTVyužitie drevného odpadu na energetické účelyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Ingeliová, N.
471.BTVyužitie elektrických vlastností chleba s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / -- Vrták, P.
472.BTVyužitie elektrických vlastností pergyHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / ----
473.DTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
474.BTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
475.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – SpojkyKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Bendík, Š.
476.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Hludík, K.
477.BTVyužitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Ment, M.
478.DTVyužitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lőbb, M.
479.DTVyužitie nástrojov riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Vnučková, G.
480.DTVyužitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátovKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Poruben, L.
481.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
482.BTVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Plachý, B.
483.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)TFDetails of topic0 / 1--
484.BTVyužitie snímačov zrýchlení v automobilochRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Zhang, W.
485.DTVyužitie strojov vo vybranom podniku služiebMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Csada, M.
486.DTVyužitie systému Kaizen v organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / 1--
487.DTVyužitie systému Matlab® pri stanovení únavovej životnostiRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
488.DTVyužitie štatistických metód vo výrobnej organizáciiČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mrlláková, Z.
489.BTVyužitie techniky na vybranej malej farmeMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Simon, T.
490.BTVyužitie vodíka v pohone nákladných automobilovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
491.BTVyužitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmyAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Gubány, M.
492.DTVyvažovanie montážnych líniíPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
493.DisTVznik chvenia pôsobiaceho na tuhosť obrábacích strojov a automobilov pri vibráciách v prevádzke.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / 1--
494.DTWater management - Informačný portálPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
495.BTZadefinovanie najefektívnejšej vyrobiteľnosti na základe technologických možnosti 5 osej frézyŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Mihálik, M.
496.BTZálohové zdroje el. energie vo výrobných závodochPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Polomský, P.
497.BTZáložný zdroj napájania vo výrobnej organizáciiPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Čaplák, M.
498.DTZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Zimerman, M.
499.DTZávislosť použitia základného materiálu (oceli) a jeho ochrany nanášaním povrchových povlakov pre zvýšenie životnostiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Hlavina, J.
500.BTZhodnosť výsledného výrobku s 3D modelomŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Betka, P.
501.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Hanák, J.
502.DTZhodnotenie bezpečnosti dopravnej techniky v linke na pozberovú úpravu zrnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
503.DTZhodnotenie rizika na vybranom stroji metódou FMEAČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Breznický, M.
504.DTZhodnotenie rizika na vybranom zariadení metódou FMEAČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Cvíčela, Š.
505.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri hnojení priemyselnými hnojivamiAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Zduch, M.
506.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Bakyta, J.
507.DTZhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PSZSUADetails of topic1 / 1 Tóth, P.
508.DTZisťovanie vplyvu alternatívnych palív na pracovné priestory spaľovacích motorovZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Trokšiar, M.
509.DTZlepšenie procesu implementácie nových dielov do sériovej výrobyČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Melišková, Z.
510.DisTZlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadeníMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
511.DTZlepšovanie riadenia kvality vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Záhorec, M.
512.DTZmeny v projekte havarijných systémov chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosťPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
513.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 2--
514.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
515.BTZriadenie systému TPM na montážnych linkáchHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Minarovič, A.
516.DTZvariteľnosť nástrojových ocelíKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
517.DisTZvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniuKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / ----
518.BTZvýšenie životnosti poľnohospodárskych strojov v prevádzkeKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Labuda, T.
519.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
520.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
521.BTZvyšovanie kvality produkcie vo výrobnom proceseŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kútiková, S.
522.BT1. Implementovanie základných nástrojových zostáv pre frézovacie strojeKučera, M.Department of Machine Design (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kubala, V.
523.BT1. TTypy povlakov používaných pri formách na výrobu plastových dielovČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Karvaš, M.
524.DT1. „Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Farkaš, P.
525.BT17. Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako zdroj energieMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Vnučko, D.
526.DT3D meranie karosérie osobného automobiluPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Sládek, A.