Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1--
2.
BTAlternatívne spôsoby vykurovania budovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
3.
DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSD
TF
Details of topic0 / 1
--
4.
BT
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredí
Balková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic1 / 1
5.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
0 / 1--
6.
DT
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Németh, N.
7.BTAnalýza kvality vetrania v zlievarenskej dielniSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TFDetails of topic1 / -- Benko, M.
8.
DT
Analýza kvality výroby prevodovkových motorov
Žitňák, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1--
9.
BT
Analýza kvality vzduchu výrobného objektuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Baláž, K.
10.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKP
TF
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1
12.DTAnalýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestoroch
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
13.BT
Analýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadení
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Kazán, Ľ.
14.
BTAnalýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky strojaČičo, P.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TFDetails of topic1 / 1
15.
BT
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatiny
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1--
16.
BT
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / --
--
18.BT
Analýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej techniky
Kuchar, P.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
Pohančeník, T.
19.BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
20.
DisT
Analýza problémov odpadového hospodárstva a možnosti ich riešeníPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL
TF
Details of topic
0 / 1--
21.
BT
Analýza procesu spaľovania biomasyDepartment of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TFDetails of topic0 / --
--
22.
DT
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-PTI
TF
Details of topic0 / 1--
23.
DTAnalýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostrediaŽitňák, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Krnčanová, R.
24.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--
TF
Details of topic
1 / 1
25.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1--
26.BTAnalýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objektePaulovič, S.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
27.DTAnalýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiáchBaláži, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic1 / 1
28.
DT
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Paulovič, S.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
1 / 1
29.
BTAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SR
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / --
30.
DT
Analýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčov
Bernát, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
31.DisTAnalýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účelyFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
Ďuďák, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBTF
Details of topic
1 / 1
33.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1--
34.DTAnalýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenie
Department of Physics (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Analýza výrobného procesu pri frézovaníŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
Petrík, M.
36.
BT
Analýza výrobného procesu pri sústružení
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TF
Details of topic
1 / 1
Rosipalová, S.
37.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TFDetails of topic
0 / --
--
38.BT
Analýza využívania alternatívnych pohonov automobilu
Department of Physics (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / --
Gula, A.
39.
DT
Aplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačov
Jobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic1 / 1
40.
BT
Aplikácia drónov v poľnohospodárstveLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1 Bödör, S.
41.
BT
Aplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic1 / --
42.
DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUA
Details of topic
0 / --
--
43.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / ----
44.
BT
Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Petrović, A.Department of Physics (TF)B-VABTFDetails of topic
0 / 1
--
45.
DisTAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskózno-elastických vlastností materiálovKubík, Ľ.
Department of Physics (TF)
D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
46.
DT
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
47.
DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
48.DT
Aplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobe
Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TF
Details of topic
1 / 1
Bujdák, M.
49.
DTAplikácie virtuálnej reality vo výrobnom proceseDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / ----
50.
BT
Automatická závlahaLukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-IRB
SUA
Details of topic0 / 1--
51.
BT
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEWDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Halomi, R.
52.
BT
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1--
53.
BT
Boronitridovanie nerezových ocelí
Kováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic
1 / --
Jambor, S.
54.
DT
Boronitridovanie ocelí
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TFDetails of topic
1 / --
Nosáľ, M.
55.
BT
BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic1 / 1 Benkovič, T.
56.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / --
--
57.
DT
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
58.BTČinitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v dopraveDepartment of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
59.
DisT
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkochHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic0 / 1--
60.BT
Degradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
Macák, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / -- Marjanović, S.
61.
DisTDegradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
62.
DT
Deštruktívne skúšky zvarových spojovDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Tonkovičová, P.
63.
BT
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Tóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic1 / -- Gemer, D.
64.
BTDiagnostika obrábacích strojovŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
65.
BT
Dodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytku
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1
--
66.
DT
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Janoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Valkovič, P.
67.DTDynamika jazdy osobných motorových vozidielDepartment of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
68.DTEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstve
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTISUADetails of topic1 / 1 Čudai, A. F.
69.
BT
Elektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnoch
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / --
--
70.
BT
Elektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.
Angelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Mego, S.
71.
BT
Emisie spaľovacích motorovDepartment of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Šimo, M.
72.
DT
Energetická bilancia batériového elektrického vozidla
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
73.DT
Energetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovni
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1
--
74.
DisTFaktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic0 / 1--
75.
DT
Fraktálna analýza mapy úrodnostiDepartment of Physics (TF)
I-KBI
TFDetails of topic0 / 1--
76.DTGeometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémochPáleš, D.Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUADetails of topic0 / 1
--
77.
DT
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podniku
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Petráš, M.
78.
DT
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
Tóth, K.
79.
DT
Hodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
Pavlovič, R.
80.
DisT
Hodnotenie efektívnosti spracovania hrozna vo vybranom vinárskom podniku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / 1
--
81.
DT
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku Chtelnica
Jobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTISUA
Details of topic
1 / 1
82.
DT
Hodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podnikuDepartment of building equipment and technology safety (TF)I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Krakó, S.
83.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUADetails of topic
0 / 1
--
84.DTHodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Blažek, F.
85.
BT
Hodnotenie hluku vozidielMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTF
Details of topic
1 / 1
Žibrita, A.
86.DT
Hodnotenie informácií o stave sucha v pôde.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTITFDetails of topic
0 / 1
--
87.DT
Hodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického média
Tulík, J.Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
88.DT
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Maga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITF
Details of topic
0 / 1--
89.
DT
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
90.BT
Hodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukom
Karandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBB
SUA
Details of topic
1 / 1
Ďurický, M.
91.
DT
Hodnotenie kvality výrobku vo vybranom podniku
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1 Mrváň, I.
92.
DTHodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic0 / 1--
93.
DTHodnotenie nebezpečenstiev na pracoviskuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITF
Details of topic
1 / 1 Kolenová, M.
94.DTHodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metódMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Michela, D.
95.
DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14SUA
Details of topic
0 / 1
--
96.
DT
Hodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazu
Department of Physics (TF)I-RSISUA
Details of topic
1 / 1
Jesenský, A.
97.
DT
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
2 / 1
Lenďák, T.
Červený, M.
98.
DT
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzyMacák, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / -- Titko, E.
99.
BT
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Department of Physics (TF)B-VAB
SUA
Details of topic
1 / 1
Medek, M.
100.
BT
Hodnotenie vybraných vlastností biomasy
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / --
--
101.
BTHorizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadlaMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1--
102.
BTIdentifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenamiDepartment of building equipment and technology safety (TF)B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
103.
BT
Implementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Breza, M.
104.
DT
Inovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLCBaláži, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TFDetails of topic
0 / 1
--
105.
DT
Inovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebenia
Kotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
106.BT
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic1 / 1
107.
DTInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícDepartment of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic0 / 1--
108.DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic0 / 1
--
109.
DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1
110.
DisTInovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre efektívne riadenie závlahového režimuDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
TFDetails of topic
0 / 1
--
111.
DT
Interný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
112.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
SUADetails of topic0 / ----
113.
DT
Interný audit vo výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
114.
BT
Jalová zložka elektrickej energie a jej kompenzácia
Paulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic1 / 1 Marci, D.
115.
DTJednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
116.
BT
Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TFDetails of topic1 / 1 Cigáň, L.
117.
BTKomparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motoromHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Frtús, R.
118.
DT
Komplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmyDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--TFDetails of topic1 / 1
119.
BT
Konštrukcia Stirlingovho motora
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
120.
BT
Konštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníkaTóth, F.
Department of Machine Design (TF)
B-KBBTF
Details of topic
1 / 1
Kesan, L.
121.
BT
Kontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montណitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1 Ryban, J.
122.DisTKvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor v poľnohospodárstveDepartment of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / 1
--
123.
BT
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTF
Details of topic
1 / 1
124.
DT
Kvalita produkcie silikónových svetelných vodičov
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1
125.DTKvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / --
--
126.
DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic0 / 1
--
127.
BT
Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
2 / --
128.
DT
Logistické procesy vo výrobnom podniku
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-KBISUADetails of topic
0 / 1
--
129.DisT
Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch
Žitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)
D-MTD
TF
Details of topic
0 / 1
--
130.
BT
Manažment a inžinierstvo údržby
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Bodor, A.
131.
DisT
Mechanické a tribologické vlastnosti polymérnych a kompozitných materiálov v aditívnych technológiách
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
D-MTD
TF
Details of topic
0 / --
--
132.DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
133.
DTMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.
Department of Physics (TF)
I-RSISUA
Details of topic
1 / 1
Laktiš, M.
134.
DT
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&ROlejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic
1 / 1
Balla, M.
135.
BT
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobilu
Abrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
Kecskés, K.
136.
BT
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Rédl, J.
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Drapák, P.
137.
BT
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic2 / --
138.DTMiniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRioTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / --
139.
BT
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Paulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic
1 / 1
Knížat, M.
140.BT
Moderné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súprav
Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Raškovičová, B.
141.
BT
Moderné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práce
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-KBB
SUADetails of topic
0 / 1
--
142.
BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / 1
--
143.
DT
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1
144.
BT
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častícJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
SUA
Details of topic
1 / 1
145.
BT
Možnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mesta
Holota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
146.
DT
Možnosti dynamického vyvažovania rotačných častí vybraných zariadení
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
147.
BT
Možnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobiloch
Vitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TFDetails of topic1 / 1
148.
BT
Možnosti počítačového modelovania interakcie nástroja s materiálom
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
B-KBB
TF
Details of topic1 / 1 Balla, L.
149.
BT
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.
Centre of Traffic Education and Services (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1
150.BT
Možnosti využitia robotov v poľnohospodárstve
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Nagy, G.
151.DTMožnosti využitia zhutneného biouhlia
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITF
Details of topic
1 / 1
Holan, M.
152.
BT
Možnosti znižovania emisií v automobilovom priemysle
Department of building equipment and technology safety (TF)B-VAB
TF
Details of topic1 / 1
153.
BT
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podnikuJobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic1 / 1 Bulla, A.
154.
BT
Nástroje riadenia kvality
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
2 / -- Kucharík, J.
Kucharik, T.
155.
BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1 Oboňa, M.
156.DT
Návrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadla
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1 Tárnok, T.
157.DTNávrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / 1
--
158.DTNávrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Bogár, D.
159.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSISUA
Details of topic
0 / 1--
160.DT
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
1 / 1
Bóna, V.
161.
BT
Návrh diagnostiky vstrekovacích systémov naftových motorovZáležák, Z.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VABTF
Details of topic
0 / ----
162.
BT
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
163.
BT
Návrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
164.
DT
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebenia
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
165.
BT
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Száz, M.
166.
BT
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuvTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic1 / 1 Šagát, B.
167.
DT
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
168.
BT
Návrh optimalizácie strojového parku vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Macák, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-ADB
B-PDM
B-MPT
B-OTBA
B-TBB
B-OTB
TF
Details of topic
0 / --
--
169.
DTNávrh parkovacieho systému v mestskej časti
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
0 / 1
--
170.
DTNávrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby palivaJanoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
171.
DT
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Janoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1 Šorec, M.
172.
BT
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic
0 / 1
--
173.
DT
Návrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
174.BT
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Tóth, F.Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1
--
175.DT
Návrh vylepšenia konštrukcie formy pre vstrekovanie plastov
Žarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1 Kováčik, M.
176.
BT
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
177.
BT
Návrh zariadenia pre vizualizáciu axiálnych síl pri skutkových spojoch
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
178.
BT
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriekTóth, F.Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
179.
DT
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriemRédl, J.
Department of Machine Design (TF)
I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
180.
DT
Nitrocementovanie konštrukčných legovaných ocelí
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
181.
BT
Nitrocementovanie konštrukčných ocelí
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
Lipovský, M.
182.BT
Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZE
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
183.
BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
184.BTOn-line monitorovací a riadiaci systém aditívneho procesuBaláži, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
185.
DT
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
186.DTOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
187.DT
Optimalizácia montážneho procesu v malosériovej a prototypovej výrobe
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITFDetails of topic0 / 1
--
188.
DTOptimalizácia návrhu súradnicového stroja
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KPI
TF
Details of topic
0 / 1
--
189.DTOptimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKuchar, P.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TFDetails of topic0 / 1
--
190.DTOptimalizácia procesu logistiky v autodoprave
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
191.
DT
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / --
--
192.
BTOptimalizácia výrobných procesovDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
Hanko, L.
193.BTOptimalizácia výrobných technológií využitím počítačovej podporyBaláži, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Molnár, J.
194.
DT
Osvetlenie vozidiel
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
195.
DT
Parametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálov
Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
196.
DT
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podniku
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
197.
DTPevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí SolidworksDepartment of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic1 / 1 Paulovič, J.
198.
BT
Plánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvality
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
199.
BT
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic1 / -- Šimunek, M.
200.DTPorovnanie kvality brzdových materiálov v prevádzkeBernát, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic1 / 1 Lipták, B.
201.
BTPorovnanie kvality paliva na výkon motoraBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTF
Details of topic
1 / 1
202.
BTPorovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobilochDepartment of Physics (TF)
B-VAB
SUA
Details of topic
1 / 1
203.
BT
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Csillag, J.Department of Physics (TF)
B-KBB
SUA
Details of topic
1 / 1
204.
DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Abrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITF
Details of topic
0 / 1--
205.BTPorovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovanímBaláži, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic
1 / 1 Gombár, D.
206.
DT
Porovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
207.BT
Porovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesách
Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTF
Details of topic
1 / 1
208.
BTPosúdenie bezpečnosti na pracovisku vo vybranej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Mihalovičová, C.
209.DTPosúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizácií
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-KBITFDetails of topic
1 / 1
210.BT
Posúdenie kvalitatívnych vlastností tepelnoizolačných materiálov
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Ölvecký, M.
211.
BT
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
Žiška, M.
212.
BT
Posúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práci
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBBTFDetails of topic
1 / 1
Valach, J.
213.
BT
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTFDetails of topic
1 / 1
214.DT
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1
215.
BT
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonu
Jablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTF
Details of topic
0 / 1
--
216.
BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Department of Transport and Handling (TF)
--TFDetails of topic
1 / 1
Žáčik, P.
217.
DT
Posúdenie základných faktorov kvality prostredia v obytných budovách
Balková, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
218.
DT
Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryVitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBITF
Details of topic
1 / 1
Bödök, L.
219.
DT
Praktické využitie 3D tlačiarneAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic1 / 1 Klenko, F.
220.
BT
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
221.
BT
Preprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic1 / 1 Hamar, J.
222.
DTPresná lokalizácia robota v interiériTóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / --
223.
DTPrevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
224.
DTPrevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohonDepartment of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Paraszti, Á.
225.
DT
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
1 / 1
226.DTProblem solving - určenie koreňovej príčinyDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
227.DT
Produkcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu
Karandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTI
TF
Details of topic0 / 1--
228.
DT
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentov
Lukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Segíň, E.
229.
DT
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
230.
DTRealizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1 Pondela, P.
231.
DT
Renovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxi
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic1 / 1 Mikulec, M.
232.
BT
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
233.BTRezanie vodným lúčom vo vybranom podniku Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
234.
BT
Rezné materiály pre obrábanie kovových i nekovových dielcov.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
Šulan, Š.
235.DTRiadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
1 / -- Lisu, O.
236.
DT
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Lukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic1 / 1
237.
DT
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
238.
DT
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLCDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Czako, M.
239.
DT
Riadiaci obvod dopravníkového systému
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1 Vánik, M.
240.
BT
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCE
Olejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic1 / 1
241.DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
242.
BT
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy Beckhoff
Olejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUADetails of topic
1 / 1
243.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPLTFDetails of topic0 / 1
--
244.
DT
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadeniaHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITF
Details of topic
1 / 1
Papánková, K.
245.
BT
Skúšanie mechanických vlastností polymérnych materiálovDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
246.
DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1
--
247.
BT
Sledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzke
Záležák, Z.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
248.BTSledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizáciiZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
TF
Details of topic
1 / --
249.
DT
Sledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniach
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
1 / --
Semetka, V.
250.
DisT
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
251.
DT
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
Hlaváčová, Z.
Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
252.
DT
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
Department of Physics (TF)
I-RSITFDetails of topic
0 / 1
--
253.DT
Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Hlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
254.
DT
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Jablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic0 / 1
--
255.
DT
Spôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstve
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
Kršiak, D.
256.
DT
Stanovenie opotrebenia strojov na základe merania vibrácií
Žarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
257.
BTStanovenie tokových kriviek motorového olejaDepartment of Physics (TF)
B-VAB
TFDetails of topic1 / 1 Krajčík, M.
258.
BT
Svetlomety cestných vozidielDepartment of Transport and Handling (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
259.DT
SW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera Beckhoff
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1--
260.
BT
Systém Kaizen v organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic
2 / --
261.
DT
Ťahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdy
Abrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
1 / 1
Magasvári, I.
262.
BT
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidiel
Janoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
263.
BT
Technicko-exploatačné zhodnotenie dopravnej súpravy TATRA Phoneix
Findura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic0 / ----
264.
BT
Technika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTF
Details of topic
1 / 1
Gábriš, I.
265.
BT
Technika vo výrobnom systéme pestovania zemiakov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TFDetails of topic1 / 1
266.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej technikyDepartment of Transport and Handling (TF)--TFDetails of topic
1 / 1
Slanina, R.
267.
BT
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-TOZ
SUA
Details of topic
0 / --
--
268.
DT
Technológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výroby
Karandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1
--
269.DTTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
270.
DT
Tenzometrické hodnotenie zvarovRédl, J.Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
271.DTTeoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiska
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1
272.
BT
Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektu
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / --
273.
DT
Tepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektu
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / -- Ivan, M.
274.
BT
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Minárik, J.
275.
BTTestovanie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
276.
BT
Trendy vývoja obilných kombajnovMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
Varga, B.
277.
BT
Triedenie materiálu na základe farby
Lukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
2 / --
278.
BT
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systémJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Paldan, D.
279.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1
280.
DisT
Určenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranie
Žarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
D-MTD
TF
Details of topic0 / 1
--
281.BT
Určenie tokových kriviek prevodového oleja
Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Melicher, M.
282.
DTUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
283.
BT
Určovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálov
Mikuš, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1
--
284.
DT
Variabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
285.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI
TF
Details of topic
0 / --
--
286.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
1 / 1
287.
BTVizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3Olejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUADetails of topic
1 / 1
288.DTVnútropodniková sieť v reálnych podmienkachAdamovský, F.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic1 / 1
289.
BT
Vplyv aditív v olejovej náplni na prevádzkové parametre motora
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
290.
DT
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Department of Transport and Handling (TF)I-OTI
TF
Details of topic1 / 1
291.
BTVplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podniku
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Mareček, M.
292.DT
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhu
Hujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
293.
BT
Vplyv kvality paliva na spotrebu vozidla
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
294.
BT
Vplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
Barát, P.
295.
BTVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modeluDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
296.
BT
Vplyv parametrov zvárania na geometriu zvaru
Kováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic1 / --
297.
BT
Vplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalív
Department of Physics (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
298.
DT
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / --
--
299.
BTVplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
300.DTVplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / -- Štetina, J.
301.
DisT
Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastností
Maga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TF
Details of topic0 / 1--
302.DT
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Rataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITFDetails of topic0 / 1--
303.
DT
Vplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
Koval, T.
304.
DT
Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredieDepartment of building equipment and technology safety (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
0 / ----
305.
DT
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1
--
306.
DT
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozovGálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
307.
BT
Výhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľov
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
308.DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Kosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TF
Details of topic
0 / 1
--
309.
BT
Výkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej doprave
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
Baško, M.
310.
DT
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
311.
DTVýroba brikiet z energetických plodínDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic0 / 1--
312.
DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TDepartment of Physics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
1 / 1
313.BTVyužitia databáz v reálnom podnikuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic
1 / 1
Cigáň, M.
314.
BT
Využitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
315.
BT
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic1 / 1
316.DisT
Využitie bezpilotných lietadiel pri implementácii vybraných pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstva
Galambošová, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14SUADetails of topic
0 / 1
--
317.
BTVyužitie CAD systémov pre 3D tlačPáleš, D.
Department of Machine Design (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1
318.
BT
Využitie Fourierovej transformácie v praxiDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic1 / -- Krejčí, A.
319.
BT
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevody
Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic
0 / 1
--
320.
DT
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálov
Department of Physics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Feješ, P.
321.
DT
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic
1 / --
Horský, M.
322.
DT
Využitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizácii
Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1
--
323.
BT
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTB
SUA
Details of topic
0 / --
--
324.
DT
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1--
325.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
326.
DT
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.
Department of building equipment and technology safety (TF)
--TF
Details of topic
0 / 1
--
327.
DTVyužitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITF
Details of topic
1 / 1 Paška, T.
328.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1
--
329.
BT
Využitie techniky na vybranej malej farme
Maga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VABTF
Details of topic
0 / ----
330.
BT
Využitie závitových spojov v automobilovej technike
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1--
331.
BT
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
Kadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic1 / 1
332.BTVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
333.
BT
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic
1 / --
Marton, F.
334.
BTVývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / --
--
335.
BT
Vývojové trendy v technike pre zber krmovínFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / --
--
336.
BT
Zabezpečenie podniku s využitím IT
Adamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Zaťko, M.
337.
DTZálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podnikuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Juhás, J.
338.
DTZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / --
--
339.
DisT
Zavádzanie digitálnych technológií v chove dojníc
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic0 / 1--
340.
BTZavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuJobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBTF
Details of topic
1 / 1
Ferko, Š.
341.
DT
Zavedenie 5S systému vo výrobnej organizácií
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
1 / -- Tomasovszka, J.
342.
DT
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / --
343.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Angelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1 Škarítka, L.
344.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1 Vörös, J.
345.DTZhodnotenie bezpečnosti výrobného zariadenia metódou FMECA v organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
346.
DT
Zhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínAngelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITFDetails of topic1 / 1 Čačo, Š.
347.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Findura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / --
348.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
349.DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávy
Holota, T.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
350.
DT
Zhodnotenie rizika vo vybranej prevádzke metódou FMECA
Čičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1 Kuruc, M.
351.
DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovociaAngelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
Pokoraczkí, D.
352.DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Angelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic1 / 1
353.DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TFDetails of topic1 / 1 Okša, V.
354.
DTZisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódou
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
0 / 1--
355.
DT
Zlepšovanie procesu výroby vo výrobnej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic1 / --
356.
BT
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxiDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Bátovský, M.
357.DTZvýšenie kvality výrobného procesu metódou štatistickej regulácie vo vybranej organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
358.
DisT
Zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniuKotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
D-MTDTF
Details of topic
0 / --
--
359.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / ----
360.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraDepartment of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic
0 / --
--
361.DT1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic0 / 1--
362.DT
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Department of Machine Design (TF)I-ASITF
Details of topic
0 / 1
--
363.
BT
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Department of Machine Design (TF)B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
364.BT2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic
0 / 1
--
365.
BT
5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácachJobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
SUA
Details of topic1 / 1