Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1 | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktívne a pasívne prvky bezpečnostného systému pri vozidláchŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Straňák, M.
2.DTAlgoritmus na hľadanie cesty na základe údajov z 2D skeneraAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Hudec, M.
3.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic1 / 1 Vacho, L.
4.DTAlgoritmy počítačového videnia na charakterizovanie fyzikálnych vlastností dynamicky pohybujúcich sa objektovTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Baláž, A.
5.DisTAlternatívne navigačné a riadiace algoritmy v autonómnej mobilnej robotikeCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
6.BTAlternatívne postupy/zariadenia pre Rapid PrototypingDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kotek, M.
7.BTAlternatívné zdroje chladenia v destilačných zariadeniachHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 3 Dubovský, D.
8.BTAlternatívny zdroj energie s využitím neodynamických magnetovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Rakučáková, N.
9.BTAnalytické metódy v logistikeTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / -- Kluková, T.
10.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza BAT technológií na znižovanie emisií do ovzdušiaKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
12.BTAnalýza bezpečnosti práce v stiesnených priestorochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Krnčanová, R.
13.BTAnalýza bezpečnosti v chovoch hydinyŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Pondela, P.
14.DTAnalýza bezpečnosti vybranej skupiny poľnohospodárskych strojov v prevádzkových podmienkachMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Krajanec, M.
15.DTAnalýza bezpečnostných rizík vo vybranom podnikuKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBI, I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Martinec, P.
16.DTAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalýza inovačných trendov vo vývoji dojacej technikyGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / -- Dávidová, S.
18.BTAnalýza inovačných trendov vo vývoji technologických liniek na výrobu kŕmnych zmesíGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Ristová, B.
19.DTAnalýza kvality práce moderného širokozáberového pivotového zavlažovačaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Rožek, J.
20.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
21.BTAnalýza materiálového toku vo vybranej spoločnostiTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / ----
22.DTAnalýza miery opotrebenia pohyblivých častí vývevyBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
23.BTAnalýza opotrebenia pracovného nástroja poľnohospodárskeho strojaČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mikulec, M.
24.DTAnalýza práce filtra pri úprave vodyBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Hraško, P.
25.DTAnalýza rizík pri výrobe nábytkuLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Magyariová, K.
26.BTAnalýza rizika na vybranom zariadeníČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Turček, K.
27.DTAnalýza spotreby elektrickej energie v priemyselnom objektePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Žigo, T.
28.DTAnalýza súčasného stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Zboňák, M.
29.DTAnalýza technických aspektov dodržiavania konštrukčného záberu strojov v RV.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Mojžiš, M.
30.DTAnalýza trendov uplatňovania strojov pre pôdoochranné obrábanie pôdy v podmienkach trhu v Slovenskej republikeNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Kudjak, J.
31.BTAnalýza trendov v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
32.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
33.DTAnalýza vhodnosti využitia rôznych techník merania termofyzikálnych parametrov na identifikáciu tepelných vlastností materiálovBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
34.DisTAnalýza vlastností vybraných olejov v podmienkach tribologického experimentuKučera, M.Department of Machine Design (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
35.DTAnalýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazívCsillag, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 3 Strnisko, F.
36.DisTAnalýza vybraných ukazovateľov tribologického experimentu z pohľadu spôsobov zaťažovaniaKučera, M.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
37.DTAnalýza výroby biozložiek do benzínuGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / -- Barát, M.
38.DTAnalýza výstupných údajov KPI umožňujúca zefektívnenie výrobyTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
39.DTAnalýza využitia biomasy na zvýšenie energetickej sebestačnosti poľnohospodárskeho podnikuKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
40.BTAnalýza využitia technických zariadení na výrobu tepla z tuhých biopalív v regiónoch SlovenskaKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Hamaj, J.
41.BTAnalýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnínKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB, B-PDM, B-PTB, B-TBBTFDetails of topic2 / -- Zvalčák, P.
Petráš, M.
42.DTAnalýza zmien kvalitatívnych vlastnosti hydraulického média počas prevádzky pracovného strojaTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / -- Feriancová, P.
43.DTAplikácia moderných logistických metód pri priestorovom usporiadaní pracoviskaMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Milo, A.
44.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
45.BTAplikácia na precvičovanie príkladov z matematikyCsillag, J.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 3--
46.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
47.BTAplikácia na výpočet stability regulátoraCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Bátora, J.
48.DTAplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobeKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic2 / 1 Badin, J.
Viglašová, H.
49.DTAplikácia vybraných komunikačných štandardov do mikrokontroléraCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Kuna, P.
50.BTAutomatické dávkovanie krmiva v chove hydinyLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Ruľák, M.
51.DTAutomatizácia chladenia muštu pri výrobe vínaLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
52.DTAutomatizácia riadenia pre polohovanie horáka pri zváraníOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Palovčík, M.
53.DTAutomatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaníHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Marko, D.
54.DTAutomatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 3--
55.BTAutomatizované a autonómne dopravné prostriedky, koncepty a realizácieTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / -- Czako, M.
56.DTAutomatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Pucher, R.
57.BTAutomatizovaný systém efektívneho spaľovania palivaTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / -- Klokner, M.
58.BTBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
59.BTBezkontaktné metódy hodnotenia ostrí rezných nástrojovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
60.BTBezpečnosť a analýza rizika na pracovisku vo vybranej organizáciiČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kuruc, M.
61.DTBezpečnosť práce vo výrobnom drevospracujúcom podnikuLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
62.DTBezpečnostné riziká zamestnancov pri práci v zariadení sociálnych služiebKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Deglovičová, D.
63.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
64.BTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzaným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-PTBTFDetails of topic0 / 1--
65.DTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
66.DTDetekcia zveri pri vykonávaní poľnohospodárskych prácFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Demo, J.
67.BTDiagnostické metódy hodnotenia denného osvetlenia v budováchBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Červený, M.
68.DTDigitálna steganografia na prenos a zobrazovanie informácií v programovacom jazyku LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Kišev, A.
69.DTDistribuované riadenie technologického procesuOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Lendvay, A.
70.BTDodržiavanie bezpečnosti pri spracovaní kameňaŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Krakó, S.
71.DTDSC analýza technických kvapalín pri nízkych teplotáchVozárová, V.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
72.DTDynamická konfigurácia PLC modulov B&RAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Bučko, R.
73.DTDynamické charakteristiky vozidiel vyššej strednej triedyJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
74.DTEfektívna tvorba technickej dokumentácie s využitím vzorových riešeníMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
75.DTEfektívna tvorba technickej dokumentácie využitím vzorových riešení – preskladneniaTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
76.DTEfektívnosť mechanizovaného zberu hrozna vo vinohradníckom vinárskom družstve VVDJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Tencer, J.
77.DTEfektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
78.DTEfektívnosť zberu a dopravy balíkov slamyMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / -- Šimunek, P.
79.DTElektrické vlastnosti technických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
80.DTEmisie vo výfukových plynoch osobných automobilovMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Andrášik, M.
81.DTEnergetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výrobyĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
82.BTEnergetická náročnosť automobilov na elektrický pohonVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Fekete, B.
83.BTEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
84.BTEnergetické využívanie biomasy.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
85.BTEnergetický potenciál komunálneho odpaduKunecová, D.Department of Physics (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
86.BTEnergetický potenciál vybraného priuemyselného odpaduKunecová, D.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
87.BTEnergetický vplyv zatepľovacích systémov vo vybraných výrobných objektochSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / -- Červený, M.
88.BTErgonomické aspekty projektovania pracovísk, aplikácia moderných logistických technológiíMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
89.DTErgonomické usporiadanie pracovísk na zváracej linkeŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Gödölley, M.
90.DTExperimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasyBožiková, M.Department of Physics (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Zimula, Ľ.
91.DTFaktory ovplyvňujúce bezpečnosť na výrobnej linkeŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Chovanec, M.
92.BTFraktálne vlastnosti energetických pelietKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Lovász, B.
93.DTFyzikálne vlastnosti vybraných ekologických mazívCsillag, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 3 Líška, M.
94.BTHistória a súčasnosť výroby rýpadiel na SlovenskuAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Neuschl, A.
95.BTHluk cestnej dopravyMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
96.DisTHodnotenie efektívnosti modernej a repasovanej závlahovej techniky pri riadení závlahového režimuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 1--
97.BTHodnotenie jazdných odporov vozidielMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
98.DTHodnotenie kvalitatívnych parametrov kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Bozáň, D.
99.DisTHodnotenie kvality povrchových úprav odolných proti koróziíKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / ----
100.DTHodnotenie kvality práce vybranej zberovej techniky pre zber krmovínFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Bohuš, I.
101.DTHodnotenie kvality sejby vybranej sejačky z pohľadu plošného rozmiestnenia semienFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Kalivoda, T.
102.BTHodnotenie kvality vybraných ekologických olejov fyzikálnymi metódamiCsillag, J.Department of Physics (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 3 Slamka, E.
103.DTHodnotenie kvality zvarových spojov vybraných materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Gubov, A.
104.DTHodnotenie osvetlenia ako jedného zo základných faktorov kvality prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Hrnko, T.
105.BTHodnotenie trhu vybraných skupín samohybných strojov v podmienkach SlovenskaĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Záň, P.
106.DTHodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej technikyKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-RSI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Szabo, Ľ.
107.BTHodnotenie vybraných parametrov kvality prostredia v objektoch živočíšnej výroby vplyvom progresívnych prvkovLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
108.DTHodnotenie využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
109.BTCharakterizácia a niektoré fyzikálne vlastnosti vybraných disperzných sústavHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
110.DTIdentifikácia kvalitatívnych parametrov priemyselných mazívBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Novota, D.
111.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kolenová, M.
112.DTImplementácia Fuzzy regulátora do PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Jesenský, L.
113.DTImplementácia kamerového snímača do PLC systému na kontrolu presnej pozície nánosu lepidlaHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Labaj, M.
114.BTImplementácia 3D modelov do softvéru na riadenie robotov MitsubishiOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kéry, J.
115.DTIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
116.BTInformačné a riadiace systémy využívané na mobilnej technikeĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Pócsik, T.
117.BTInformačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkciiKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRB, B-OTB, B-PTB, B-RSB, B-TBBTFDetails of topic1 / -- Koval, T.
118.BTInformačno-komunikačné technológie a ich využitie vo vyučovacom procese - teória uloženia hriadeľaTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Lörincz, D.
119.DTInformačný systém na vybranom poľnohospodárskom podnikuUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)SUADetails of topic1 / 1 Žák, A.
120.BTInovácia kontroly procesu tvárnenia vybranom podnikuBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
121.BTInovácia kontroly procesu tvárnenia vybranom podnikuBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
122.BTInovácia v technike pri vedení energetických sietí pri zemných prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
123.DTInovácia zariadenia na meranie adhezívneho opotrebeniaOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lipka, L.
124.DTInovácia zariadenia pre meranie adhezívneho opotrebeniaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Franko, A.
125.BTInovácie v technológiách pre chov zvierat a ich využitie v marketingu predajaMihina, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Borecký, M.
126.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
127.BTJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / -- Kollár, M.
128.DTKlimatizácia výrobných priestorovPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
129.BTKomplexný návrh počítačovej siete pre menšiu firmu s využitím OS LinuxAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Lavo, N.
130.BTKonštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Berczy, M.
131.BTKonštrukcia a vlastnosti palivových článkovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Pánis, T.
132.BTKonštrukcia odstredivých viacčlánkových ponorných čerpadielTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Tárnok, T.
133.BTKonštrukčný návrh dopravníkového systémuKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Vánik, M.
134.DTKonštrukčný návrh úpinky umožňujúci časovú optimalizáciu zoraďovania lisovacieho nástrojaTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
135.DTKonštrukčný návrh výsuvného ovládania výsuvu hrotov z pneumatiky pomocou krokového elektromotora v konštrukčnom programeAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Chabada, M.
136.DTKontrola kvality vstupného materiálu vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Krištínová, N.
137.DTKontrola kvality zvarov pri zváraní v ochranných atmosférachKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Suchoň, R.
138.DTKvalita pracovného prostredia vo vybranej organizáciiKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Dujíček, V.
139.DTKvalita vnútorného prostredia obytných budov.Szabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Bezányiová, L.
140.DTKvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektu.Szabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Németh, M.
141.BTKvalitatívne ukazovatele smerového riadenia vozidielMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
142.BTKvalitatívne ukazovatele trojbodového závesu traktoraMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
143.DTKvantifikovanie chýb pri prevzorkovaní SAR AD prevodníkov na čipoch mikrokontrolérovCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Krnčan, M.
144.BTLaboratórne meranie traktorových hydrostatických prevodníkovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
145.DTLaboratórne skúšky piestového regulačného hydrogenerátoraKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZSUADetails of topic1 / 1 Bučko, L.
146.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
147.BTMeracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Laktiš, M.
148.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Lomnický, Ľ.
149.BTMeranie a zhodnotenie osvetlenia pracovných priestorov vo vybranom objekteBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / ----
150.DTMeranie a vyhodnocovanie vibrácií na základe noriem ISORédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Jambrich, B.
151.DTMeranie a vyhodnocovanie zrýchlení v technickej praxiRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Ďurica, M.
152.DTMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
153.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
154.DTMeranie emisného stavu traktorových spaľovacích motorovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Šedivý, K.
155.DTMeranie fyzikálnych vlastností biomasy a využitie ich energetickej hodnotyHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tonka, F.
156.DTMeranie fyzikálnych vlastností vybraných viskoelastických materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tököly, R.
157.BTMeranie statických charakteristík s využitím programu LabviewLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Šuba, M.
158.DTMeranie ťahových síl na terénnom automobile pri troch rôznych typoch hnacích kolies na jednej náprave na tráveAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Bartók, K.
159.BTMeranie tepelno-technických vlastností vybraných exteriérových zatepľovacích systémovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / ----
160.BTMeranie tvaru a rozmeru obrobku 3D technikou.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Bujdák, M.
161.BTMeranie vybraných parametrov záťaže životného prostrediaKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
162.DTMeranie vybratých fyzikálnych vlastností polyesterových technických vlákienHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
163.BTMeranie výkonu spaľovacích motorovTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / -- Finta, M.
164.BTMeranie, zhodnotenie a eliminácia vplyvu napájacieho napätia budiča na parametre krokového motoraCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
165.DTMeranie zrýchlenia motorových vozidielHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)TFDetails of topic0 / 1--
166.BTMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
167.DTModel elektrického vedenia pre predmet elektroenergetikaPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Fúska, Š.
168.BTModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre dopravných súpravĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Šmitala, V.
169.BTModerné trendy v konštrukcií strojov na zber krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Čačo, Š.
170.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
171.DTMonitorovanie a riadenie vodojemuLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Ernihold, J.
172.BTMonitorovanie cestných prepravníkov pri preprave chladených tovarovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Matejov, T.
173.BTMožnosti algoritmizácie výpočtu a vyhodnotenia vibráciíRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
174.BTMožnosti analýz produktov opotrebenia vznikajúcich počas tribologických experimentovTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Czakó, K.
175.BTMožnosti návrhu snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
176.BTMožnosti počítačového modelovania interakcii nástroja s pôdouMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
177.BTMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
178.BTMožnosti uplatnenia záhradníckej techniky pri údržbe trávnikovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
179.BTMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)TFDetails of topic0 / 1--
180.BTMožnosti využitia laboratórnej techniky pri pozberovej úprave obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
181.BTMožnosti využitia nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióneMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBTFDetails of topic1 / 1 Sztraka, A.
182.BTMožnosti využitia poľnohospodárskeho odpadu ako zdroja biopalívKunecová, D.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
183.DTMožnosti využitia poľnohospodárskych odpadov ako zdroja druhotných surovinyHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 3--
184.DTMožnosti využitia poľnohospodárskych odpadov ako zdroja druhotných surovinyHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / 3 Tinák, K.
185.BTMožnosti zálohovania napájania elektrických spotrebičovPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Gyuresko, L.
186.BTMožnosti zavedenia modernej elektroniky pre širokozáberové zavlažovačeJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Tóth, K.
187.BTMožnosti zhutňovania biomasy mobilným peletovacím zariadenímMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kiss, M.
188.DTMožnosti zhutňovania biouhliaMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Vavrek, M.
189.BTMožnosti zisťovania technického stavu vstrekovacích systémov Common RailZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Lipták, B.
190.DTMožnosti zníženia emisií amoniaku vo výkrme brojlerov aplikovaním biotechnologického prípravku na podstielkuGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
191.DTMožnosti zvyšovania výkonnosti obilného kombajnu na základe prevádzkových ukazovateľovMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Turošík, M.
192.BTNároky na manipulačnú techniku v autoservisochVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
193.BTNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Lisu, O.
194.BTNávrh a optimalizácia COM add-in do MS Office pre správu reportovŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
195.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kováč, O.
196.DTNávrh adaptéra piezoelektrického snímača meraného valca naftového motoraZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
197.BTNávrh a montáž akumulátorovej vŕtačkyŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Sadloň, M.
198.DTNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
199.BTNávrh automatického triedenia malých automobilových komponentov pomocou pneumaticky ovládanej linkyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Segíň, E.
200.BTNávrh automatizovaného merania preklzu hnacích koliesAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Medovič, M.
201.DTNávrh ECE svetelného systému s ohľadom na NCAP a IIHS ratingJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Halúz, M.
202.DTNávrh ekologickej budovy s využitím prírodných zdrojov energieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
203.DTNávrh hydraulického skúšobného zariadenia olejových filtrovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
204.BTNávrh hydrostatického pohonu prednej hnacej nápravy traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
205.BTNávrh informačného systému pre malú firmuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Hrnko, D.
206.DTNávrh inteligentnej inštalácie budovyPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Bathó, Ľ.
207.BTNávrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetovKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
208.DTNávrh kotla na spaľovanie biomasyMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
209.BTNávrh meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia na meranie reakčného času a ovládacej sily pôsobiacej na pedálJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
210.BTNávrh meracieho modulu analógových signálov ako súčasť mikroprocesorovej stavebnice EX30Hrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
211.DisTNávrh nového systému pre efektívnu činnosť fotobioreaktoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
212.DTNávrh riadiaceho systému vo výrobe a zásobovaní teplom z OZEKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Šivo, M.
213.BTNávrh softvéru pre vyhodnotenie gravimetrických meraníVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
214.DTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
215.BTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBTFDetails of topic0 / 1--
216.BTNávrh zabezpečovacieho systému pre malú firmuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Drahoš, M.
217.DTNávrh zabezpečovacieho systému vo vybranom objektePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Ortuta, P.
218.BTNávrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnostiMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Čulík, R.
219.BTNávrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
220.BTNedeštruktívne skúšky tupých zvarovKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Galambošová, B.
221.BTNesúlad v právnych normách pri uskutočňovaní staviebŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Šinkora, M.
222.BTNízkoenergetické rodinné domySzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Lenďák, T.
223.DTNURBS plocha a jej použitie v počítačovej grafikePáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kosec, T.
224.BTObehové hospodárstvo - výzva nových technických riešeníLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
225.DTObslužný program skúšobného stroja TribotestorKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
226.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
227.DTOptimalizácia elektród pri procese odporového stykového zváraniaKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Morvay, S.
228.DisTOptimalizácia geometrie plastovej súčiastky pre konštrukciu vstrekovacej formy z pohľadu ekonomiky výroby.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
229.DTOptimalizácia kvality strižnej plochy pri strihu klietok pre ihlové ložiskáKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
230.BTOptimalizácia logistických nákladov zmenou rozmiestenia pracoviskaMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
231.DTOptimalizácia logistiky v cestnej nákladnej dopraveTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / -- Kollár, P.
232.DTOptimalizácia manipulácie s materiálom so zvýšenou ergonómiou na výrobnej linke s ohľadom na doby cykluMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
233.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
234.DTOptimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Gajdoš, O.
235.DTOptimalizácia prietoku materiálu v sériovej výrobe od objednania materiálu až po lineárne zásobovanieMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
236.DTOptimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / ----
237.DisTOptimalizácia strednej životnosti nástrojov v kusovej a prototypovej výrobeŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDSUADetails of topic0 / 1--
238.BTOptimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mačák, S.
239.DTOptimalizovanie technológií pre produkciu biopalívKunecová, D.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lebo, D.
240.DTOsvetľovacia technika vnútorných priestorovPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
241.DTOverenie spôsobilosti výrobného procesu pri zváraní nerezových výfukovBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
242.BTOverovacie meranie laboratórneho skúšobného zariadenia na testovanie olejových filtrovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
243.BTOverovanie technického stavu hydraulického obvodu manipulačnej technikyKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Katona, Á.
244.DTOvládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramienTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Jendek, M.
245.BTPerspektívy biopalív v pohone automobilovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
246.BTPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softverová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
247.BTPorovnanie fyzikálnych vlastností vybraných palívCsillag, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 3 Varga, R.
248.BTPorovnanie knižníc EmguCV a AForge.NET na spracovanie obrazu v programovacom jazyku CSharpTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic0 / ----
249.BTPorovnanie niektorých vlastností vybraných originálnych palív a biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Havetta, P.
250.DTPorovnanie parametrov ochranných uzemneníPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lauko, T.
251.DTPorovnanie reologických vlastností vazelín pre vybrané technické zariadeniaHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kvasňovská, S.
252.BTPorovnanie teoretickej a skutočnej ťahovej sily malotraktora pri 8-hrotovej a 16-hrotovej pneumatike na poddajnej podložkeAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Magasvári, I.
253.BTPorovnanie tepelných obehov súčasných spaľovacích motorovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
254.DTPosúdenie efektívnosti využívania inovácií uplatnených v konštrukcií vybraného typu nového obilného kombajnuNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Herda, D.
255.BTPosúdenie ekonomickej návratnosti vybranej poľnohospodárskej techniky v prevádzkových podmienkachMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB, B-OTBSTFDetails of topic0 / ----
256.BTPosúdenie energetickej náročnosti vybraného dopravného prostriedkuJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Šorec, M.
257.BTPosúdenie fyzikálno-chemických vlastností hydraulických kvapalínHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
258.DTPosúdenie kvalitatívnych ukazovateľov diferenciálneho hydrostatického prevoduMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Griesbachová, K.
259.DTPosúdenie kvality prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podnikuLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Lauro, M.
260.DisTPosúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov a servisných priestorovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSDSUADetails of topic0 / 1--
261.DisTPosúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov a servisných priestorovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14SUADetails of topic0 / 1--
262.DTPosúdenie kvality vnútorného prostredia vo vybraných prevádzkachVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
263.DisTPosúdenie možností využitia termovízie v diagnostike vybraných komponentov vozidielVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSDSUADetails of topic0 / 1--
264.DisTPosúdenie možností využitia termovízie v diagnostike vybraných komponentov vozidielVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14SUADetails of topic0 / 1--
265.BTPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
266.DTPosúdenie prevádzkových parametrov cestného sypačaJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
267.DTPosúdenie produkcie emisií vybraných spaľovacích motorovVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Varga, K.
268.DTPosúdenie rizík vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 3 Kalivoda, J.
269.DTPosúdenie vybraného automobilu s konvenčným a s alternatívnym pohonomVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Hausleitner, R.
270.DisTPosúdenie vybraných prísad do uhľovodíkových palívJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / ----
271.DisTPosúdenie vybraných technických parametrov vozidiel cestnej údržbyJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / ----
272.BTPosudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / ----
273.BTPosudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / -- Oršula, D.
274.BTPoužitie 3D tlačiarní v konštruktérskej praxiAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
275.DTPožiarna bezpečnosť výrobných prevádzokPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
276.DTPožiarna bezpečnosť výrobných prevádzokPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
277.BTPravidlá pre svetelno-technicky vývoj zadných svietidielMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
278.DTPrenos nameraných veličín štandartnými komunikačnými zbernicamiLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Klapáč, J.
279.DTPrevádzkové testovanie prísady do palivaJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Novosad, J.
280.BTProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBTFDetails of topic0 / 1--
281.DTProgram na simuláciu algoritmov smerovej reaktívnej navigácieLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Kováč, T.
282.BTProgram na simulovanie vybraných problémov v elektroenergetikePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
283.BTProgresívne prvky riešenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-PTBTFDetails of topic0 / 1--
284.DTRacionalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku vzhľadom na cenu dopravy a skladovaniaMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
285.BTRacionalizácia procesu zavlažovania v poľnohospodárskom družstve ChtelnicaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kopál, D.
286.DTRealizácia programového vybavenia testera pevnosti materiálovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Barantal, D.
287.DTRealizácia technického vybavenia testera pevnosti materiálovHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Bojňanský, M.
288.DTRealizácia zariadenia na meranie a vyhodnocovanie fyzikálno-mechanických vlastností pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
289.BTRegulačné systémy pre kvalitné dávkovanie postrekuMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Németh, N.
290.DTRegulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Ferenc, T.
291.DTRekonštrukcia modelu spaľovacieho motora s brzdouJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
292.DTRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
293.BTRiadenie modelu lisu prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Hurtónyi, M.
294.BTRiadenie technolofgického procesu PLC regulátoromLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Chmelo, M.
295.DisTRiadenie závlahového režimu plodín modernými technológiami s ohľadom na pôdny environmentJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / 1--
296.BTRiešené a neriešené príklady z mechaniky - onlineHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Brunclík, M.
297.BTRizikové faktory ochladzovania vzduchu v malokubatúrnych priestorochLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)SUADetails of topic0 / 1--
298.BTRozbor základných druhov vibrácií v technickej praxiRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
299.DTRozoznávanie objektov na základe histogramu hĺbkového obrazuTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Gális, M.
300.BTSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
301.BTSkladový databázový systém pre výrobu a opravy čerpadielAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Bogár, D.
302.DTSkrutková plocha a jej využitie pri počítačovom modelovaníPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Novický, D.
303.DTSkrutkovica a jej použitie pri technickom návrhuPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Krehák, P.
304.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
305.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
306.DTSkúšky vysokonapäťových izolátorovAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Petrák, L.
307.DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
308.DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
309.DTSledovanie parametrov vozidla so vznetovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
310.DTSledovanie parametrov vozidla so zážihovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkach.Tulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / -- Molnáriová, J.
311.BTSledovanie spoľahlivosti vybraných druhov vozidielBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
312.BTSledovanie spotreby paliva automobilu počas rôznych jazdných cyklovTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / -- Tóth, L.
313.DTSledovanie spôsobilosti procesu zvárania pri robotickom zváraníBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Bazsó, Á.
314.DTSledovanie spôsobilosti procesu zvárania pri robotickom zváraníBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
315.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
316.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
317.BTSoftvér na návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrovCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Tóth, T.
318.DTSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
319.DTSoftware pre návrh počtu zubov planétových prevodoviek na základe požadovaného prevodového pomeru a ďalších vhodných parametrovRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
320.DTSpoľahlivosť prevádzky centrálnych zariadení (CZ)Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
321.BTSpôsoby diagnostiky lambda regulácie benzínových motorovZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Liška, T.
322.BTSpôsoby zisťovania technického stavu palivovej sústavy naftového motoraZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Semetka, V.
323.BTStanovenie kompresného modelu výroby pelety z biomasyKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
324.DTStanovenie reálnych hodnôt odrazivosti a absorpcie povrchov rôznej kvality a štruktúry a ich vzájomne porovnanie resp. porovnanie so simulačnými parametramiMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Cagáň, M.
325.DTStanovenie reálnych hodnôt odrazivosti a absorpcie povrchov rôznej kvality a štruktúry a ich vzájomné porovnanie resp. porovnanie so simulačnými parametrami (ZKW Topoľčany)Vitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
326.DTStanovenie rozmerových charakteristík vybranej súčiastky a ich využitie pri kontrole kvalityHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Pupák, M.
327.DTStanovenie výkonnosti obilného kombajnu a porovnanie jeho ekonomických ukazovateľov návratnostiKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Nuota, F.
328.BTSystém Kaizen v organizáciKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Leitman, A.
329.BTSystémy riadenia úzkych miest vo výrobnom proceseMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
330.BTŠtatistická kontrola vo vybranom podnikuŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Bartko, D.
331.DTŠtatistika výsledkov STK a EK kontrolovaných vozidiel vybavených zážihovým motorom na vybranom pracoviskuKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / -- Paumer, M.
332.DisTŠtúdium tribologických vlastností klzných povrchov získaných PVD technológiou povlakovaniaRusnák, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
333.DTTechnické a bezpečnostné zhodnotenie vybraného stavebného stroja na príklade manipulátorovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Demovič, R.
334.DTTechnické a ekonomické zhodnotenie mechanizovaného zberu hrozna vo vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Dočkalik, M.
335.BTTechnicko – exploatačné posúdenie difúznych procesov v liehovarníckom priemysleHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 3 Timura, L.
336.DTTechnicko-ekonomická analýza pestovania a pozberového spracovania tekvice olejnatej.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Havran, R.
337.DisTTechnicko-ekonomická optimalizácia v procesoch pokovovaniaKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
338.BTTechnicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidielJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
339.BTTechnicko-exploatačné charakteristiky vozidiel zdravotnej prepravy osôbJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
340.DisTTechnicko-marketingová analýza možností inovácie vybavenia podniku technickými prostriedkami pre spracovanie potravínFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / ----
341.DisTTechnicko-marketingová analýza možností inovácie vybavenia podniku technickými prostriedkami pre spracovanie potravínFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLSUADetails of topic0 / ----
342.DTTechnicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na traktory vyššej výkonovej triedy.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
343.DTTechnicko-marketingová analýza využívania vinohradníckeho traktoraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Šiška, D.
344.BTTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu pivaHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 3 Gábriš, I.
345.DTTechnický stav hydraulického oleja vo vybraných strojochMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Stuchlý, M.
346.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Vörös, J.
347.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic0 / ----
348.DTTeplomer na meranie priebehu teploty v mraziarenských zariadeniachAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Baláži, L.
349.BTTeplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálovVozárová, V.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Gajarská, B.
350.DisTTeplotne podmienené procesy v ekologických materiáloch (na báze olejov) používaných v technických zariadeniachVozárová, V.Department of Physics (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / ----
351.DTTeplotné podmienky v kabíne osobného automobiluMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Malagyi, M.
352.DTTeplotné reakcie mliečnej žľazy na strojové dojenieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
353.DTTermická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpaduVozárová, V.Department of Physics (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / ----
354.DTTermická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpaduVozárová, V.Department of Physics (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / -- Petrovský, P.
355.BTTermogravimetricka analýza pyrolýznych procesov s podporou ITVozárová, V.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / ----
356.DTTermogravimetrická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpaduVozárová, V.Department of Physics (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / -- Szabó, L.
357.DTTermogravimetrická analýza vybraných zložiek poľnohospodárskeho odpaduVozárová, V.Department of Physics (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / ----
358.BTTestovanie adhéznych vlastností pneumatíkJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Valkovič, P.
359.BTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
360.DTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
361.BTTextúrne vlastnosti energetických pelietKubík, Ľ.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Balko, R.
362.BTTieniaca technikaPogran, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / -- Ivan, M.
363.BTTlak v kvapalinách a jeho využitie vo vybraných zariadeniachHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Papánková, K.
364.BTTrendy využitia vodíka v automobilovej prepraveVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Jánošík, M.
365.BTTrendy vývoja strojov na chemickú ochranu rastlínMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Rusinko, M.
366.BTTvorba algoritmov a softvéru na kalibrovanie akcelerometrovCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Cunev, D.
367.DTTvorba modulov virtuálnej reality vo výrobných technológiáchKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
368.DTTvorba softvéru na rozpoznávanie odrôd jabĺkHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Toráč, D.
369.BTTypy znečistenia mazacích olejovMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Láng, R.
370.DTÚlohy manažérstva rizika pri dodržiavaní bezpečnosti vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Sýkora, R.
371.DTÚniky chladív a ich dopĺňanie v automobilovej klimatizáciiVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
372.BTUplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hroznaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
373.BTUplatnenie fyzikálnych metód pri kontrole originality technických kvapalínVozárová, V.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Gašparík, J.
374.BTUplatnenie manipulátorov vo vybranej sfére poľnohospodárstvaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Siráň, P.
375.BTUplatňovanie Facility managementu v praxi v zmysle normy STN EN 15221: 2010Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
376.BTÚprava palivového systému karburátorového benzínového motora malotraktora pre účely digitálneho merania spotreby palivaAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Staríček, D.
377.DTÚprava pitnej vody vo vybranom územíKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kozár, P.
378.BTÚprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systémJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
379.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
380.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic2 / 1 Hudačko, P.
Vydarený, M.
381.DTVizualizácia procesu dávkovania aditív na eliminovanie SO2 vo filtračnom zariadeníOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Šándor, M.
382.BTVlastnosti chladív v automobilovej klimatizáciiVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
383.DTVlastnosti pohonov s palivom CNGVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Dobrý, K.
384.DTVplyv činnosti klimatizácie na prevádzku vozidlaVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Janoušková, R.
385.BTVplyv fyzikálnych vlastností na obrobiteľnosť materiáluŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Šatura, M.
386.BTVplyv geometrie zváracej elektródy na kvalitu zvaru.Bernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / 1 Danko, M.
387.DisTVplyv konštrukcie spaľovacej komory na kvalitu emisií z technologických zariadeníŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-KPDTFDetails of topic0 / 1--
388.DTVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modeluDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Szabó, B.
389.DTVplyv náhodnosti pri návrhu konštrukčného prvkuPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
390.BTVplyv parametrov PID regulátora na regulačný procesLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Jesenský, A.
391.DTVplyv parametrov zvárania na tvar zvaruDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Púchovský, A.
392.BTVplyv priemyslu na kvalitu ovzdušia v rôznych oblastiach SlovenskaKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
393.BTVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
394.DTVplyv rezných podmienok na tvar, rozmer a obrobený povrch obrobkuŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Nagy, R.
395.DTVplyv rezných podmienok na vibrácie obrábacieho stroja pri frézovaníŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Rajnoha, R.
396.DTVplyv softvérových úprav riadiacej jednotky automobilu na výstupné parametre spaľovacieho motoraTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / ----
397.DTVplyv techniky na zmenu pôdnych vlastnostíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Domonkos, B.
398.DisTVplyv technogénnych faktorov na utlačenie pôdy.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
399.DTVplyv typu hnacích kolies traktora na preklz hnacích kolies pri rôznej záťaži na tráveAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
400.DTVplyv typu hnacích kolies traktora na utlačenie pôdy pri rôznej záťaži na pôdeAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
401.BTVplyv uhla hrotu skrutkového vrtáka na procesné parametreDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Péli, M.
402.DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické parametre poľných prácRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Császta, B.
403.BTVplyv vyvažovania kolies na časti riadenia motorových vozidielZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Majerník, M.
404.BTVýkonové parametre vozidiel na elektrický pohonKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Chovanec, M.
405.BTVýkonové parametre vozidiel na hybridný pohonKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Paraszti, Á.
406.DTVýpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
407.DTVypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODEKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZSUADetails of topic1 / 1 Zubčák, T.
408.DisTVýskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženiaHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
409.DisTVýskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na poľnohospodársku pôduFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / ----
410.DisTVýskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na poľnohospodársku pôduFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
411.DTVýskum vplyvu zmeny záťažových charakteristík na činnosť zubového hydrogenerátoraKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Lukács, N.
412.BTVytvorenie informačného systému v MYSQLAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
413.DTVytvorenie modelu diagnostiky u vybraného vstrekovacieho systému naftového motoraZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
414.DTVytvorenie webovej aplikácie fyzikálnych príkladovCsillag, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 3 Líška, M.
415.DisTVytvorenie zariadenia a programového vybavenia pre diaľkový monitoring pásových zavlažovačovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / 2--
416.BTVyučovacie interaktívne modely meracích a automatizovaných systémovTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / -- Čerňanský, P.
417.BTVyužitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióneMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
418.DTVyužitie aktivátora pri zváraní nerezových ocelíKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Horeš, P.
419.BTVyužitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Szöllösy, R.
420.BTVyužitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasyKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRB, B-OTB, B-PTB, B-RSB, B-TBBTFDetails of topic1 / -- Paulovič, J.
421.DTVyužitie boroskopie pri sledovaní technického stavu vozidla.Žarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kolienek, A.
422.BTVyužitie CAD systémov pri optimalizácií výrobných procesovTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / ----
423.DTVyužitie CAD/CAM systémov pri výrobe adaptéra malej záhradnej mechanizácieDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / 1--
424.BTVyužitie dopravných prostriedkov pri zbere kukurice na zrnoJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PTBTFDetails of topic0 / 1--
425.DTVyužitie drevoštiepky na zlepšenie akustickej kvality prostrediaLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mészáros, Á.
426.DTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
427.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
428.BTVyužitie leteckej techniky v poľnohospodárstve a lesníctveRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Janák, M.
429.DTVyužitie leteckých modelov na efektívnosť práce pri údržbách a opravách elektrických vedení v ZSEFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Černek, M.
430.BTVyužitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličínAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
431.DisTVyužitie moderných nástrojov a metód riadenia kvality vo vybranej organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
432.DTVyužitie nástrojov riadenia kvalityKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tatar, J.
433.BTVyužitie netradičných stavebných materiálov pri návrhu obytných budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Čelinák, A.
434.DisTVyužitie neuro-fuzzy logiky na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTFDetails of topic0 / 1--
435.DTVyužitie odpadov na zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskeho podnikuKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
436.BTVyužitie odpadovej biomasy z ovocných sadov a vinohradovMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Holan, M.
437.DTVyužitie PCM materiálov na akumuláciu teplaMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSSUADetails of topic1 / 1 Mészáros, M.
438.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic1 / -- Valas, F.
439.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)TFDetails of topic0 / 1--
440.DTVyužitie systému Kaizen v organizáciiKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Martiš, M.
441.BTVyužitie telematiky pri poľnohospodárskych prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / ----
442.BTVyužitie ultrazvukových snímačov na meranie vzdialenosti prostredníctvom PLCOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Gregor, K.
443.DTVyužitie živočíšnych exkrementov ako zdroja energieHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 3--
444.DTVyužívanie vybraných prvkov informačných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
445.DTVyužívanie vybraných prvkov informačných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
446.DTVývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC strojaCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Sakman, D.
447.DTVývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodovCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Lupták, A.
448.BTVývoj a perspektíva mechanizácie prác pri pestovaní priadnych rastlínRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Brocka, B.
449.DTVývoj jednotky na riadenie krokového motora mikrokontrolérom s komunikačným rozhraním RS-485Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Bartoš, Š.
450.BTVývoj samohybných strojov s dôrazom na bezpečnostné prvky v ich konštrukcii.Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Novotná, N.
451.BTVývojové trendy v dopravnej a manipulačnej technike pri poľnohospodárskych prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / -- Blaho, V.
452.BTZabezpečovací systém pre vybraný objektAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic0 / 1--
453.BTZákladné algoritmy spracovania obrazu pomocou FPGA v grafickom programovacom jazyku LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / -- Krnáč, S.
454.BTZálohovanie údajov zvoleného pracoviskaPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Juhás, J.
455.DTZariadenie na meranie teploty a vlhkosti v stavebníctveSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Páleník, J.
456.DTZariadenie na spracovanie vzduchu v pneumatických rozvodochLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Burianek, M.
457.DTZhodnotenie bezpečnosti výrobného zariadenia vybranou metódou v organizáciiČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Zentál, M.
458.DTZhodnotenie biotechnickej kotroly dojacieho zariadenia vo vybratom choveMihina, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTI, I-TBSSUADetails of topic1 / 1 Meluš, M.
459.DTZhodnotenie dopravných a stacionárnych zariadení vybranej linky strojov v živočíšnej výrobeAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
460.DTZhodnotenie energetického potenciálu biopalívKunecová, D.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Hegedűš, D.
461.DTZhodnotenie energetickej náročnosti kŕmenia brojlerov počas výkrmuBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Dudáš, M.
462.DTZhodnotenie kvality podstielky vo výkrme brojlerovBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Záhorcová, D.
463.BTZhodnotenie progresívnych zariadení pre skúšky opotrebeniaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
464.DTZhodnotenie rizika a opatrenia na zníženie rizika na vybranom zariadeníČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Ment, P.
465.DTZhodnotenie rizika z hľadiska požiarneho nebezpečenstva vo vybranej prevádzkeČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hasič, D.
466.BTZhodnotenie úrovne vybavenia poľnohospodárskych podnikov vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Pokoraczkí, D.
467.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
468.DisTZlepšenie trakcie kolesového traktora pomocou špeciálnych zariadení na hnacích kolesáchMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
469.BTZlepšovanie kvality riadenia vo výrobnom proceseKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Hrnčár, M.
470.DisTZlepšovanie kvality výrobného procesu vo vybranej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / ----
471.DTZlepšovanie kvality výrobných procesov vo vybranej organizáciiPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kohút, I.
472.DTZmena geometrie klznej párovej dvojice v závislosti od definovaného ekologického mazivaTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Novák, M.
473.DTZnečistenie pracovných priestorov spaľovacích motorov vplyvom používaných pohonných hmôtZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Černayová, D.
474.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14TFDetails of topic0 / ----
475.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
476.DTZníženie počtu priechodov pri brúsni čiel na stroji DDS.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / 1 Martinec, P.
477.BTZriadenie systému TPM na montážnych linkáchMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
478.BTZvariteľnosť polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Michela, D.
479.BTZvýšenie kvality ťahania rúr v Železiarňach PodbrezováKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Nosáľ, M.
480.DTZvýšenie životnosti poľnohospodárskych strojov v prevádzkeKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic2 / -- Čobrda, M.
Paulík, J.
481.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
482.DTZvyšovanie kvality pomocou štatistickej regulácie procesov v oblasti vstrekovania plastovPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
483.BT1. Vyhodnotenie kvality zvarových spojov ND vo vybranej spoločnostiKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Tonkovičová, P.
484.BT3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukciaAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-MKPTFDetails of topic0 / ----