Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | I | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic1 / 1 Vacho, L.
2.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / 1 Liko, M.
4.BTAnalýza povrchových chýb materiálu a možnosti ich odstráneniaBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / 1 Gastgéb, R.
5.DTAnalýza prevádzkovej bezpečnosti v počítačových cvičebniach základných a stredných škôlAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI, I-KBITFDetails of topic1 / 1 Lenčéšová, V.
6.DTAnalýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií.Adamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / 1--
7.DTAnalýza vhodnosti využitia rôznych techník merania termofyzikálnych parametrov na identifikáciu tepelných vlastností materiálovBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
8.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
9.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
10.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
11.BTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzaným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-PTBTFDetails of topic0 / 1--
12.BTEnergetické využívanie biomasy.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
13.BTEnergetický potenciál komunálneho odpaduKunecová, D.Department of Physics (TF)B-TOZTFDetails of topic0 / 1--
14.BTEnergetický potenciál vybraného priemyselného odpaduKunecová, D.Department of Physics (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
15.DisTIdentifikácia výskytu a koncentrácie vybraných plynov s využitím UAVLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTFDetails of topic1 / 1 Kišev, M.
16.DTImplementácia programu ROBOT STUDIO pri tvorbe vzorových postupov pri programovaní robotického pracoviskaAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI, I-KBITFDetails of topic1 / 1 Pelikán, J.
17.BTInovácia v technike pri vedení energetických sietí pri zemných prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
18.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
19.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
20.DTMeranie vybratých fyzikálnych vlastností polyesterových technických vlákienHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
21.BTMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)TFDetails of topic0 / 1--
22.BTMožnosti využitia poľnohospodárskeho odpadu ako zdroja biopalívKunecová, D.Department of Physics (TF)B-PTBTFDetails of topic0 / 1--
23.DTNávrh ekologickej budovy s využitím prírodných zdrojov energieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
24.DTNávrh riešenia multimediálnej a počítačovej cvičebne pre základné školy v SRAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / 1--
25.DTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
26.BTObehové hospodárstvo - výzva nových technických riešeníLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
27.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
28.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
29.BTPosudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / ----
30.BTPosudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / -- Oršula, D.
31.BTPoužitie 3D tlačiarní v konštruktérskej praxiAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRBTFDetails of topic1 / 1 Melczer, Á.
32.BTProgresívne prvky riešenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-PTBTFDetails of topic0 / 1--
33.DTProgresívne technológie pre produkciu biopalívKunecová, D.Department of Physics (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
34.BTRizikové faktory ochladzovania vzduchu v malokubatúrnych priestorochLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)SUADetails of topic0 / 1--
35.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
36.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
37.BTSpôsoby zisťovania technického stavu palivovej sústavy benzínového motoraZáležák, Z.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
38.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic1 / -- Lüttmerding, G.
39.DTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
40.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
41.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
42.BTVplyv geometrie zváracej elektródy na kvalitu zvaru.Bernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic1 / 1 Danko, M.
43.DisTVplyv konštrukcie spaľovacej komory na kvalitu emisií z technologických zariadeníŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-KPDTFDetails of topic0 / 1--
44.BTVytvorenie informačného systému v MYSQLAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRBTFDetails of topic1 / 1 Farkaš, P.
45.BTVyužitie minipočítačov pri meraní fyzikálnych veličínAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-MKPTFDetails of topic1 / 1 Džatko, J.
46.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic1 / -- Valas, F.
47.BTZabezpečovací systém pre vybraný objektAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Mihalovič, F.
48.DTZhodnotenie biotechnickej kotroly dojacieho zariadenia vo vybratom choveMihina, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTI, I-TBSSUADetails of topic0 / 1--
49.BT3D tlačiareň, využitie, koncepcia a konštrukciaAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRB, B-MKPTFDetails of topic1 / -- Havetta, Ľ.