Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic1 / 1 Vacho, L.
2.BTAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
3.BTAlternatívny zdroj energie s využitím neodynamických magnetovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Rakučáková, N.
4.DTAnalýza a aplikácia metódy rainflowRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic0 / ----
6.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušiaKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
8.BTAnalýza bezpečnosti práce v chovoch hydinyŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
9.BTAnalýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriáchBožiková, M.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Hanáková, S.
10.DTAnalýza bezpečnostných rizík vo vybranom podnikuKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBI, I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Martinec, P.
11.DTAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
12.DTAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
13.DTAnalýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podnikuBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
14.DTAnalýza charakteristík porastu v systéme CTFMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / -- Siklenka, T.
15.DTAnalýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Mydliar, L.
16.BTAnalýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podnikuUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalýza legislatívy hybridných pohonovUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
18.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
19.DTAnalýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného tokuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Höriková, Ž.
20.DTAnalýza používaného náradia a implementácia nových typovŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Horník, M.
21.BTAnalýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Micheľ, J.
22.DTAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
23.DTAnalýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej technikyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
24.BTAnalýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzkeČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
25.BTAnalýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Ševčík, A.
26.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
27.DTAnalýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekteKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
28.BTAnalýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používaniaBožiková, M.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
29.BTAnalýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
30.BTAnalýza vybraných faktorov pracovného prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Gubčo, M.
31.DTAnalýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
32.DTAnalýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutneniaMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / -- Struhár, K.
33.DTAnalýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Černý, P.
34.BTAnalýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnínKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB, B-PDM, B-PTB, B-TBBTFDetails of topic2 / -- Petráš, M.
Lukáč, M.
35.DTAnalýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiachMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / -- Lukáč, A.
36.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
37.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
38.BTAplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradochJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Szőke, M.
39.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelenímCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
40.BTAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Görög, F.
41.DTAutomatizácia procesu montáže klimatizácií pre automobilový priemysel na zvýšenie produktivityPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
42.BTBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic0 / 1--
43.DTBezpečnosť práce vo vybranom podnikuMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / -- Hudecová, A.
44.DTBezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látokŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Vavreková, B.
45.BTBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Polgár, A.
46.DTBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
47.BTBezpečnostné a kvalitatívne podmienky vybraného traktoraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
48.BTBrzdné vlastnosti vybraných pneumatíkJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMSUADetails of topic0 / 1--
49.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
50.DTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
51.DTDigitálne zobrazenie výrobných liniek - virtuálna realitaKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
52.DTDruhy geometrických plôch v počítačovej grafike a ich použitiePáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
53.DTDynamika jazdy osobných motorových vozidiel pri rozbehuHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
54.DTEfektívnosť a bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
55.DTEfektívnosť čistenia odpadových vôd vo vybranom územíKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kandra, M.
56.DTEfektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
57.DTEfektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Brigant, M.
58.BTElektronika a informačné systémov v obilných kombajnochAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Špek, B.
59.DTEnergetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výrobyĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
60.BTEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Turis, A.
61.DTExperimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasyBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Gulčík, J.
62.BTExperimentálne meranie odporu pôdy dvojparametrovou komparačnou metódou po prejazde poľnohospodárskou technikouMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
63.DTExperimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmovTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Šinský, M.
64.BTFormy na výrobu plastových výliskov - vplyv povrchového povlaku na kvalitu a životnosť ich súčastíČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kubovčiak, T.
65.BTHluk dopravných prostriedkovMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Janyík, B.
66.BTHodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizáciiŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kováčová, M.
67.DTHodnotenie efektívnosti a bezpečnosti práce pri využití leteckých modelov v ZSEFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
68.DTHodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadeníHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
69.DTHodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z PaulownieUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic1 / 1 Belovič, J.
70.DTHodnotenie mikroklímy v objekte živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
71.DTHodnotenie osvetlenia v učebniachBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Truchlík, P.
72.BTHodnotenie pracovného prostredia vo výrobnom objekte z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
73.DTHodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Štetina, J.
74.BTHodnotenie transparentných prvkov budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Kováčová, I.
75.DTHodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Tábi, F.
76.DTHodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej technikyKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-RSI, I-TBSTFDetails of topic2 / -- Števo, M.
Szabo, Ľ.
77.DTHodnotenie zabiehavosti zliatiny AlSi10Mg v závislosti od obsahu Na/Sr v zliatineKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
78.Final thesisIdentifikácia modelu peletizéraKubík, Ľ.Department of Physics (TF)TFDetails of topic0 / 1--
79.Final thesisIdentifikácia modelu peletizéraKubík, Ľ.Department of Physics (TF)TFDetails of topic0 / 1--
80.BTIhlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxiPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
81.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kolenová, M.
82.DTIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
83.BTInformačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkciiKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRB, B-OTB, B-PTB, B-RSB, B-TBBTFDetails of topic1 / -- Koval, T.
84.BTInovačné trendy v technológiách pre obrábanie pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBATFDetails of topic0 / ----
85.BTInovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastuMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / -- Mokráňová, Ľ.
86.DTInterakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzluTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Kalina, P.
87.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)SUADetails of topic1 / -- Molnárová, R.
88.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
89.DTKalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej dopraveUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
90.BTKonštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidielAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Blaškovič, F.
91.BTKonštrukcia a vlastnosti palivových článkovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Javorček, Ľ.
92.BTKonštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Vlček, L.
93.BTKonštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálovTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
94.DTKonštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
95.DTKonštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
96.DTKonštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktoraJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
97.DTKonštrukčný návrh bevametrického zariadeniaMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
98.BTKonštrukčný návrh terénneho vozidlaKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Vrábel, M.
99.DTKvalita informácií o stave sucha v pôdeRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
100.DTKvalita vnútorného prostredia obytných budovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
101.DTKvalita vnútorného prostredia opravárenského objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Adamec, T.
102.DTKvalita vnútorného prostredia poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Patrik, J.
103.BTKvalitatívne posúdenie zatepľovacích systémov halových objektovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Sasková, V.
104.BTKvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktoraMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
105.DTKvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológiíMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
106.BTLaboratórne meranie prietokových charakteristík zubových hydrogenerátorovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
107.BTLegislatívne požiadavky pre vytvorenie cyklotrásHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
108.BTLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
109.DTManažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizáciiŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Zadrabaj, P.
110.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
111.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
112.BTMeracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Mlinarcsik, T.
113.DTMeranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
114.DTMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
115.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
116.DTMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kazán, P.
117.DTMeranie hluku vo vybranom podniku a možnosti jeho znižovaniaUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
118.BTMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Makan, P.
119.DTModelové riešenie výroby energie z biomasyKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)I-TBSSUADetails of topic1 / -- Šaturová, B.
120.BTModerné trendy v konštrukcií traktorov zhľadiska kvality práceAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Homola, D.
121.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
122.BTMožnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopuTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
123.BTMožnosti skúšania hydrostatických prevodníkovKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
124.BTMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
125.BTMožnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávnikyJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Svíčka, M.
126.DTMožnosti vybraného CAD programu pri návrhu digitálneho prototypu automobiluTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic0 / ----
127.BTMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)TFDetails of topic0 / 1--
128.BTMožnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Kuvik, M.
129.BTMožnosti využitia dronov v poľnohospodárstveUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kotek, M.
130.BTMožnosti využitia laboratórnej techniky pri pozberovej úprave obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
131.BTMožnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšeniceJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Knížat, L.
132.BTMožnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
133.BTMožnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložískRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
134.BTNároky na manipulačnú techniku v autoservisochVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
135.BTNástroje kvality a ich uplatnenie vo výrobnom procesePolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
136.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kováč, O.
137.DTNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / ----
138.DTNávrh a realizácia digitálneho zrážkomeraJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
139.DTNávrh koncepcie vyhodnotenia výsledkov meracieho zariadenia MUK F-300 PCTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Hörigh, T.
140.BTNávrh logistickej stratégie vybraného podnikuTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / ----
141.DTNávrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podnikuMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
142.BTNávrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL RbTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
143.DisTNávrh nového systému pre efektívnu činnosť fotobioreaktoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
144.BTNávrh parkovacieho systému v mestskej častiHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
145.DTNávrh softvéru na vyhodnotenie gravimetrických meraníVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
146.BTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBTFDetails of topic0 / 1--
147.DTNávrh vetrania výrobnej halyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Kandrová, D.
148.DTNávrh vstrekovacej formy vytvorenej technológiou 3D tlačeTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
149.BTNávrh zariadenia na meranie vybratých elektrických vlastností kvapalných materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Lopušan, M.
150.DTNávrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podnikuRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Lukáč, J.
151.DTOchrana zveri pri poľnohospodárskych prácachFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)SUADetails of topic0 / 1--
152.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
153.BTON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Karlubík, A.
154.DTOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
155.DTOptimalizácia logistiky v autodopraveTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / -- Svrček, T.
156.BTOptimalizácia montážnej linky na zvýšenie hodinového výkonuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
157.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
158.DTOptimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Janek, J.
159.BTOptimalizácia riadenia náhradných dielov pre údržbuHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
160.DTOptimalizácia upínania platní pri frézovaníRusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
161.DTOptimalizácia životnosti lineárnych vedení automatizovaného manipulačného zariadeniaŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Paškrta, L.
162.DTOptimalizovanie dielov pri konštuovaní na základe ich vyrobiteľnostiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Celleng, A.
163.DTOptimalizovanie upínania zváraných rámov pri frézovaníMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
164.BTOptimálne riešenie korekcie pravouhlého transportu fólieOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Hrúz, A.
165.BTOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / 1 Blaho, D.
166.BTOsvetlenie v dopraveMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
167.BTPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / ----
168.BTPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic1 / -- Šimunek, M.
169.DTPorovnanie časovej náročnosti protokolovania dielov štandardnými meradlami a CMM programomKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / ----
170.BTPorovnanie časovej náročnosti protokolovania dielov štandardnými meradlami a CMM programomBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Saliga, A.
171.DTPorovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Foľta, M.
172.DTPorovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkovMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
173.DTPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
174.BTPorovnanie ťahovej sily terénneho automobilu s 12 a 24 hrotovým systémom hnacích koliesAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
175.BTPorovnanie teoretickej a skutočnej hodnoty priečnej stability traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
176.BTPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
177.BTPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBSTFDetails of topic1 / 1 Križan, M.
178.BTPosúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Kluka, R.
179.DTPosúdenie kvality vetrania divadelnej sálySzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Némethová, M.
180.BTPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic0 / 1--
181.BTPosúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
182.DTPosúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdyMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
183.DTPosúdenie základných parametrov pracovného prostrediaBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Kitka, M.
184.DTPoužitie matematických plôch na riešenie zastrešeniaPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
185.BTPoužitie metódy HACCP v pozberovom spracovaní obilnínŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Malý, D.
186.DTPožiadavky na bezpečnosť pri výrobe plastovŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Varga, R.
187.BTPracovný tok, elektronický prenos a vizualizácia údajov na pracovisku - Optimalizácia TPMCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
188.DTPrenos nameraných veličín štandartnými komunikačnými zbernicamiLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Klapáč, J.
189.BTPrevencia pri ochrane zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikouFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRBTFDetails of topic0 / 1--
190.BTPrincípy správneho používania základných meradielPolák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Záhon, L.
191.BTProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBSUADetails of topic0 / 1--
192.DTProgramový systém pre výpočet únavovej životnostiRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
193.BTPsychologické aspekty pri zabezpečovaní kvality a ich vplyv na produkciuBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Šuster, D.
194.DTRegulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Ferenc, T.
195.DTRekonštrukcia modelu spaľovacieho motora s brzdouJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
196.DTRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
197.BTRiasy ako zdroj biopaliva 3. generácieUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
198.DTRiešenie osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-RSITFDetails of topic0 / ----
199.DTRiešenie otvorových konštrukcií obytných budovBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / -- Jurík, P.
200.DTRobotizácia procesu zakladania dielov a skrutkovania komponentov ihneď po odstreknutí plastových dielovOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
201.BTRozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
202.BTRozbor silových pomerov v závitových spojoch v hydraulickej tlakovej nádobe definovaných rozmerov a tlaku 20 MPaRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
203.DTRozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OSHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
204.BTSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Czetner, L.
205.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
206.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
207.DTSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Barantal, M.
208.DTSkúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
209.DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
210.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
211.DTSledovanie vybraných parametrov vozidla so vznetovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
212.DTSledovanie vybraných parametrov vozidla so zážihovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkacJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
213.DTSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
214.DTSpájanie materiálov nitovacou technologiou v automobilovom priemysle.Žarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Nagy, A.
215.BTSplinové krivky a ich použitie pri modelovaníPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic0 / 1--
216.BTSpôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / -- Mihalka, A.
217.DTStanovenie výkonnosti obilného kombajnu a porovnanie jeho ekonomických ukazovateľov návratnostiKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Nuota, F.
218.BTSystém pre vizualizáciu (3D) a optimalizáciu rozloženia výrobných liniekKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
219.BTŠpecifické aspekty výrobného systému pestovania tekviceMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBSUADetails of topic1 / -- Valentínyová, P.
220.BTŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochPáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
221.BTŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Baláž, P.
222.BTŠtúdia využitia strechy závodu na fotovoltaickú výrobu energiePaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
223.BTTechnicko-exploatačné charakteristiky vozidiel zdravotnej prepravy osôbJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
224.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania hroznaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBSTFDetails of topic1 / 1 Dzurko, S.
225.BTTechnologický, konštrukčný a ekonomický význam tribológieRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
226.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic0 / ----
227.BTTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
228.BTTeoretický konštrukčný návrh pohonu prednej hnacej nápravy traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
229.BTTeplota vzduchu v interiéry automobiluMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
230.BTTeplotná závislosť elektrických vlastností vybraných biopalívHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Trubíni, M.
231.BTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
232.DTTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZTFDetails of topic0 / 1--
233.BTTlakový ráz v hydraulickom systémeMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
234.BTTrendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
235.DTTvorba objektov zo spline kriviek v CAD systémochPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
236.DTÚnavová životnosť zváraných spojovRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
237.DTÚnavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický modelPáleš, D.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
238.BTUplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hroznaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Ivanov, Z.
239.BTUplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdyJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Janský, M.
240.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mesároš, T.
241.DTÚroveň hluku vozidla so zimnými pneumatikamiMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZSUADetails of topic0 / 1--
242.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
243.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic2 / 1 Hudačko, P.
Vydarený, M.
244.BTVplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
245.DTVplyv faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podnikuŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Bakošová, S.
246.BTVplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Petrisková, V.
247.DTVplyv kolesových závaží na priečnu stabilitu traktoraAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-PSZSUADetails of topic0 / 1--
248.DisTVplyv konštrukcie spaľovacej komory na kvalitu emisií z technologických zariadeníŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-KPDTFDetails of topic0 / 1--
249.DTVplyv parametrov odlievania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
250.BTVplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic0 / 2--
251.BTVplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosťFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)TFDetails of topic1 / -- Fančovič, P.
252.BTVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
253.BTVplyv skládkovania odpadov na životné prostredieKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
254.DTVplyv softvérových úprav riadiacej jednotky automobilu na výstupné parametre spaľovacieho motoraTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-RSITFDetails of topic0 / ----
255.BTVplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápojaHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Herda, M.
256.DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RVRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
257.BTVplyv veľkosti frakcie lisovanej biomasy pri výrobe brikietUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
258.DTVplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalívHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Hajková, M.
259.DTVplyv vybraných faktorov na reologické vlastnosti pre vybrané druhy kvapalných materiálovHlaváč, P.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
260.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
261.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
262.BTVplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidielMalý, V.Department of Machine Design (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / -- Benčík, R.
263.BTVstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnostiŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Herda, B.
264.DTVýroba brikiet s využitím biouhlia vzniknutým po splyňovaníUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-TBSTFDetails of topic0 / 1--
265.BTVyužitie akcelerometrov vo vybranom výrobnom proceseRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
266.BTVyužitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasyKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRB, B-OTB, B-PTB, B-RSB, B-TBBTFDetails of topic2 / -- Paulovič, J.
Dužek, J.
267.BTVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
268.BTVyužitie CAD systémov pri optimalizácií výrobných procesovTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / ----
269.BTVyužitie drevného odpadu na energetické účelyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Ingeliová, N.
270.BTVyužitie elektrických vlastností chleba s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
271.BTVyužitie elektrických vlastností pergyHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / ----
272.BTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
273.DTVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
274.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – SpojkyKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Bendík, Š.
275.BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
276.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic1 / -- Valas, F.
277.BTVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Orša, B.
278.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)TFDetails of topic0 / 1--
279.DTVyužitie systému Matlab® pri stanovení únavovej životnostiRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
280.DTVyužitie štatistických metód vo výrobnej organizáciiČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Mrlláková, Z.
281.DTVyvažovanie montážnych líniíPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
282.BTZadefinovanie najefektívnejšej vyrobiteľnosti na základe technologických možnosti 5 osej frézyŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Mihálik, M.
283.DTZávislosť použitia základného materiálu (oceli) a jeho ochrany nanášaním povrchových povlakov pre zvýšenie životnostiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
284.BTZhodnosť výsledného výrobku s 3D modelomŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Betka, P.
285.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Hanák, J.
286.DTZhodnotenie bezpečnosti dopravnej techniky v linke na pozberovú úpravu zrnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
287.DTZhodnotenie kvality vetrania poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
288.DTZhodnotenie rizika na vybranom stroji metódou FMEAČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Breznický, M.
289.DTZhodnotenie rizika na vybranom zariadení metódou FMEAČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Cvíčela, Š.
290.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri hnojení priemyselnými hnojivamiAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Zduch, M.
291.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Bakyta, J.
292.DTZhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PSZSUADetails of topic1 / 1 Tóth, P.
293.DTZlepšenie procesu implementácie nových dielov do sériovej výrobyČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Melišková, Z.
294.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
295.BTZriadenie systému TPM na montážnych linkáchHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
296.DTZvýšenie opakovateľnosti výrobyKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-KBISUADetails of topic0 / ----
297.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
298.BT1. Implementovanie základných nástrojových zostáv pre frézovacie strojeKučera, M.Department of Machine Design (TF)TFDetails of topic1 / 1 Kubala, V.
299.BT1. TTypy povlakov používaných pri formách na výrobu plastových dielovČičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Karvaš, M.