Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-TPLSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BPAlternatívne spôsoby vykurovania budovSzabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu1 / -- Pivarček, F.
3.DisPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BP
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredí
Balková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
BPAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu2 / 1
6.
DP
Analýza kontaktných plôch tribologických elementov povlakovaných PVD metódouTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Czakó, K.
7.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu1 / 1
8.
BP
Analýza kvality vetrania v zlievarenskej dielni
Szabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
9.DPAnalýza kvality výroby prevodovkových motorovŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Berczy, M.
10.
BP
Analýza kvality vzduchu výrobného objektu
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baláž, K.
11.
BP
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKP
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
12.BPAnalýza materiálového toku vo vybranej organizáciíKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
DP
Analýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestorochBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BP
Analýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadeníKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Kazán, Ľ.
15.
BP
Analýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky stroja
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kadvan, A.
16.
BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatinyDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DP
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPa
Mikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
19.
BP
Analýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej techniky
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pohančeník, T.
20.
BPAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Otruba, R.
21.DisP
Analýza problémov odpadového hospodárstva a možnosti ich riešení
Pogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
22.
BP
Analýza procesu spaľovania biomasy
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DP
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzkeLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti tématu0 / ----
25.BPAnalýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzkeKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
26.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzkeLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti tématu0 / --
--
27.
DP
Analýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostredia
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
28.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorteKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objektePaulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Grznárová, B.
31.
DPAnalýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiách
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
Pócsik, T.
32.DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kollár, M.
33.
BP
Analýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
34.
DP
Analýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DisP
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hojdan, Š.
37.
BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenieHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Analýza výrobného procesu pri frézovaníKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
BP
Analýza výrobného procesu pri sústruženíŽitňanský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
41.DPAnalýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
BP
Analýza využívania alternatívnych pohonov automobilu
Kunecová, D.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Gula, A.
43.
DP
Aplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Sádovský, M.
44.
BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Bödör, S.
45.
BP
Aplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu
1 / --
Rechtorovič, A.
46.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.BPAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Katedra fyziky (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
49.
DisP
Aplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskózno-elastických vlastností materiálov
Katedra fyziky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.
DP
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Mojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1
--
51.
DP
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Aplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobe
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bujdák, M.
53.
DP
Aplikácie virtuálnej reality vo výrobnom procese
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
54.BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti tématu1 / -- Halomi, R.
55.
BP
Boronitridovanie nerezových ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
56.
DP
Boronitridovanie ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / --
57.
BPBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Benkovič, T.
58.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Vydarený, M.
60.
BP
Činitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v doprave
Kuchar, P.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.DisP
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
62.
BP
Degradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti tématu
1 / -- Marjanović, S.
63.DisPDegradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej technikyKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Deštruktívne skúšky zvarových spojov
Kováč, I.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
65.
BP
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / -- Gemer, D.
66.
BP
Diagnostika obrábacích strojovKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.BP
Dodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytku
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
68.
DP
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Janoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti tématu1 / 1
69.
DP
Dynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
70.
DPEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Čudai, A. F.
71.
BP
Elektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnoch
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-KBBTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
72.BPElektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
73.
BPEmisie spaľovacích motorov
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.
DPEnergetická bilancia batériového elektrického vozidlaKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
75.DPEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.DisPFaktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidielKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DP
Fraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
DPGeometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémochPáleš, D.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
79.
DP
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podnikuKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.DPHodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tóth, K.
81.
DP
Hodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pavlovič, R.
82.
DisP
Hodnotenie efektívnosti spracovania hrozna vo vybranom vinárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
DP
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaJobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kopál, D.
84.
DP
Hodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Krakó, S.
85.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Hodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
Balková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu1 / 1
87.
BP
Hodnotenie hluku vozidielKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
88.
DP
Hodnotenie informácií o stave sucha v pôde.
Rataj, V.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
89.
DP
Hodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického média
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
90.DP
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu
1 / 1
91.DP
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Maga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
92.
BP
Hodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBBSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
93.
DP
Hodnotenie kvality výrobku vo vybranom podniku
Bernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mrváň, I.
94.DP
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
DPHodnotenie nebezpečenstiev na pracovisku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
96.
DP
Hodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metód
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Michela, D.
97.DisP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DP
Hodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazu
Kubík, Ľ.
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
99.
DP
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Lenďák, T.
Červený, M.
100.DP
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITF
Podrobnosti tématu
1 / --
101.
BP
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Csillag, J.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
102.
BP
Hodnotenie vybraných vlastností biomasy
Kažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti tématu0 / ----
103.BPHorizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadlaKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Identifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Žitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
BPImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Breza, M.
106.
DPInovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLC
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
DP
Inovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebeniaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu
1 / --
Matis, M.
108.
BPInovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krnčan, T.
109.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
111.
DPInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DisP
Inovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre efektívne riadenie závlahového režimu
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
113.
DP
Interný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.BPJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaPaulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
117.
DPJednoúčelový prípravok na montáž plastových dielovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gyuresko, L.
118.
BP
Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Vitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Cigáň, L.
119.
BP
Komparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motorom
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.
DP
Komplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TFPodrobnosti tématu1 / 1 Drahoš, M.
121.
BP
Konštrukcia Stirlingovho motoraKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BP
Konštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníka
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
123.
BP
Kontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montáž
Žitňanský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DisP
Kvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor v poľnohospodárstve
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DP
Kvalita produkcie silikónových svetelných vodičovŽitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šinkora, M.
127.DP
Kvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektu
Szabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.DisP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSDTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.BPLaboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti tématu2 / --
130.
DPLogistické procesy vo výrobnom podniku
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
131.
BP
Manažment a inžinierstvo údržbyKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
132.DisPMechanické a tribologické vlastnosti polymérnych a kompozitných materiálov v aditívnych technológiáchKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTD
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
133.
DP
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
DP
Merací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.
Katedra fyziky (TF)
I-RSISPUPodrobnosti tématu
1 / 1
135.
DPMeranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
136.BPMeranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobiluAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Kecskés, K.
137.
BP
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Drapák, P.
138.
BP
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
139.
DP
Miniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu1 / --
140.
BPModel elektrického vedenia pre predmet ElektroenergetikaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
141.
BPModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súprav
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
Raškovičová, B.
142.
BP
Moderné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práce
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.BP
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
144.
DP
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šmitala, V.
145.
BP
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častícKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Husár, D.
146.
BP
Možnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mesta
Holota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
147.
DP
Možnosti dynamického vyvažovania rotačných častí vybraných zariadení
Záležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
148.BPMožnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti tématu1 / 1 Záhora, T.
149.
BP
Možnosti počítačového modelovania interakcie nástroja s materiálom
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.
BP
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)
--TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
151.
BP
Možnosti využitia robotov v poľnohospodárstve
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VABTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nagy, G.
152.
DP
Možnosti využitia zhutneného biouhlia
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Holan, M.
153.
BP
Možnosti znižovania emisií v automobilovom priemysleKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
154.
BP
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bulla, A.
155.
BP
Nástroje riadenia kvality
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
2 / --
Kucharík, J.
Kucharik, T.
156.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Oboňa, M.
157.
DPNávrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadla
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Tárnok, T.
158.DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
159.
DP
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
160.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti tématu0 / 1--
161.
DP
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bóna, V.
162.
BP
Návrh diagnostiky vstrekovacích systémov naftových motorov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.
BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
BP
Návrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
165.
DPNávrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebeniaKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
166.
BPNávrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Száz, M.
167.BP
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuv
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
168.
DP
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
169.
BP
Návrh optimalizácie strojového parku vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-ADB
B-PDM
B-MPT
B-OTBA
B-TBB
B-OTB
TFPodrobnosti tématu0 / --
--
170.DP
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
171.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.DPNávrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
173.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.
DP
Návrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.BPNávrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení NiemannTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
DP
Návrh vylepšenia konštrukcie formy pre vstrekovanie plastov
Žarnovský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováčik, M.
177.BP
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
178.
BP
Návrh zariadenia pre vizualizáciu axiálnych síl pri skutkových spojochŽarnovský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
BPNávrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriekKatedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
DP
Návrh zariadenia zabezpečujúceho súosovosť ozubených kolies v skúšobnom zariadení NiemannKatedra konštruovania strojov (TF)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lörincz, D.
181.
DP
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Rédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.
BPNekonvenčné pohony vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Lipka, T.
183.
DP
Nitrocementovanie konštrukčných legovaných ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
184.BPNitrocementovanie konštrukčných ocelíKováč, I.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / --
185.
BP
Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZE
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
186.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BP
On-line monitorovací a riadiaci systém aditívneho procesuBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
188.
DP
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
189.DPOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
190.DPOptimalizácia montážneho procesu v malosériovej a prototypovej výrobe
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.DPOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KPI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
192.DPOptimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti tématu0 / 1
--
193.
DP
Optimalizácia procesu logistiky v autodoprave
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
194.
DP
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
BP
Optimalizácia výrobných procesov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hanko, L.
196.BP
Optimalizácia výrobných technológií využitím počítačovej podpory
Baláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
197.DP
Osvetlenie vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
198.
DP
Parametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálovKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
199.
DP
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
200.
DP
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
Kadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Paulovič, J.
201.
BP
Plánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvality
Polák, P.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
202.
BP
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / --
--
203.
DPPorovnanie kvality brzdových materiálov v prevádzkeBernát, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Lipták, B.
204.BPPorovnanie kvality paliva na výkon motoraKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Odráška, I.
205.
BP
Porovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
206.
BP
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Katedra fyziky (TF)
B-KBBSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
207.DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
BP
Porovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Baláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gombár, D.
209.
DP
Porovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Baláži, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
210.
BP
Porovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesách
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
211.
BP
Posúdenie bezpečnosti na pracovisku vo vybranej organizáciiČičo, P.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mihalovičová, C.
212.
DP
Posúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizácií
Ďuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
Novotná, N.
213.
BP
Posúdenie kvalitatívnych vlastností tepelnoizolačných materiálov
Balková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
Ölvecký, M.
214.
BP
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkov
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Žiška, M.
215.
BP
Posúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práci
Balková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
216.
BP
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
217.
DP
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Vitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jánošík, M.
218.
BP
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
219.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
220.
DP
Posúdenie základných faktorov kvality prostredia v obytných budovách
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
221.
DPPožiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvary
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bödök, L.
222.
DP
Praktické využitie 3D tlačiarne
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klenko, F.
223.
BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
224.
BP
Preprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
225.
DP
Presná lokalizácia robota v interiéri
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti tématu
1 / --
Chmelo, M.
226.
DP
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
227.
DP
Prevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohon
Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
228.
DP
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Katona, Á.
229.
DP
Problem solving - určenie koreňovej príčiny
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
230.DPProdukcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTITFPodrobnosti tématu0 / 1
--
231.DPRealizácia triediaceho automatu automobilových komponentovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu1 / 1
232.
DP
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
233.DPRealizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti tématu1 / 1
234.
DP
Renovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxi
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
235.
BP
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
Mojžiš, M.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
BP
Rezanie vodným lúčom vo vybranom podniku
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tokár, S.
237.
BP
Rezné materiály pre obrábanie kovových i nekovových dielcov.
Žitňanský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šulan, Š.
238.
DPRiadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
239.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Lukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Šuba, M.
240.
DP
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
241.
DP
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
242.
DPRiadiaci obvod dopravníkového systémuKosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vánik, M.
243.
BP
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCE
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti tématu1 / 1
244.
DP
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1
--
245.
BPSériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy BeckhoffKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zabko, R.
246.
BP
Simulácia záťažových skúšok ozubených prevodovTóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Domankuš, M.
247.
DisP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti tématu0 / 1--
248.
DP
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadeniaHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Papánková, K.
249.
BP
Skúšanie mechanických vlastností polymérnych materiálov
Mikuš, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
B-VAB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Brunovský, A.
250.DP
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.
BPSledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzke
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu1 / -- Žemla, D.
252.
BP
Sledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTFPodrobnosti tématu1 / --
253.DPSledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniachKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Semetka, V.
254.DisP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
255.
DP
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti tématu1 / 1
256.
DP
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
DP
Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Katedra fyziky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Košút, L.
258.
DP
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
259.
DP
Spôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstveKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITF
Podrobnosti tématu
1 / --
Kršiak, D.
260.
DP
Stanovenie opotrebenia strojov na základe merania vibrácií
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
BP
Stanovenie tokových kriviek motorového olejaHlaváč, P.
Katedra fyziky (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu1 / 1
262.BP
Svetlomety cestných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti tématu1 / 1
263.
DP
SW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera Beckhoff
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.BP
Systém Kaizen v organizácii
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VABTF
Podrobnosti tématu
2 / --
265.DP
Ťahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdy
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Magasvári, I.
266.BPTechnicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vacho, M.
267.BPTechnicko-exploatačné zhodnotenie dopravnej súpravy TATRA PhoneixFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
0 / --
--
268.
BP
Technika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1
269.
BP
Technika vo výrobnom systéme pestovania zemiakov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
270.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
271.
BP
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
272.
DPTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výroby
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
273.
DP
Téma podľa výberu a záujmu študenta
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
274.DPTenzometrické hodnotenie zvarov
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
275.DPTeoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiskaAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Medovič, M.
276.
BP
Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektu
Szabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Absolon, M.
277.
DPTepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Ivan, M.
278.BPTeplota vzduchu v interiéry vozidlaMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Minárik, J.
279.BPTestovanie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
280.BPTrendy vývoja obilných kombajnovMaga, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VABTF
Podrobnosti tématu
1 / --
281.
BPTriedenie materiálu na základe farbyKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
2 / --
282.
BPÚprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systémJablonický, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
283.BP
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.
DisP
Určenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranieŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
285.
BP
Určenie tokových kriviek prevodového oleja
Katedra fyziky (TF)B-VAB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
286.
DP
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
287.
BPUrčovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálovMikuš, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
288.DPVariabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brocka, B.
289.DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
290.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
291.BPVizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti tématu1 / 1
292.
DPVnútropodniková sieť v reálnych podmienkachAdamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti tématu1 / 1
293.
BP
Vplyv aditív v olejovej náplni na prevádzkové parametre motora
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
DP
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kiss, M.
295.
BP
Vplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podnikuŽitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
296.
DP
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
297.BPVplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaBernát, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
298.BPVplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaBernát, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
299.
BPVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modelu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
300.
BPVplyv parametrov zvárania na geometriu zvaru
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / --
301.
BP
Vplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalív
Katedra fyziky (TF)B-VABTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
302.DP
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTITFPodrobnosti tématu
0 / --
--
303.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
DP
Vplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Štetina, J.
305.DisPVplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastnostíMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
306.
DP
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
307.DPVplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTITF
Podrobnosti tématu
1 / --
308.
DP
Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredieKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti tématu0 / ----
309.
DP
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Gálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.DP
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ristová, B.
311.BP
Výhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
312.
DisP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
313.
BP
Výkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej doprave
Kuchar, P.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VABTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baško, M.
314.
DPVýpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
DP
Výroba brikiet z energetických plodín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
DPVytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TKatedra fyziky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Szaszko, T.
317.
BP
Využitia databáz v reálnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
318.
BP
Využitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom procese
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / ----
319.BP
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kýška, M.
320.
DisP
Využitie bezpilotných lietadiel pri implementácii vybraných pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstva
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
BP
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti tématu
1 / 1
322.BP
Využitie Fourierovej transformácie v praxi
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Krejčí, A.
323.BP
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevody
Kadnár, M.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
324.
DP
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálov
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
325.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TFPodrobnosti tématu
1 / --
Horský, M.
326.DP
Využitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizácii
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
328.
DP
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
329.
BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábania
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
330.
DPVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
--
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
331.
DP
Využitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Maga, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paška, T.
332.
DisP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-RSDTFPodrobnosti tématu0 / 1--
333.
BP
Využitie techniky na vybranej malej farme
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti tématu1 / --
334.BP
Využitie závitových spojov v automobilovej technike
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDMTFPodrobnosti tématu0 / 1--
335.BPVyužitie zvarových spojov v automobilovej technike
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Duty, A.
336.
BPVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TFPodrobnosti tématu1 / 1
337.
BP
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Marton, F.
338.
BP
Vývojové trendy v technike pre chemickú ochranu
Findura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
339.
BP
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
340.
BP
Zabezpečenie podniku s využitím ITAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zaťko, M.
341.
DP
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
342.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
343.
DisP
Zavádzanie digitálnych technológií v chove dojníc
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
344.
BP
Zavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti tématu1 / 1
345.
DP
Zavedenie 5S systému vo výrobnej organizácií
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Tomasovszka, J.
346.
DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Čerňanský, P.
347.
DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vörös, J.
348.
DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
349.
DP
Zhodnotenie bezpečnosti výrobného zariadenia metódou FMECA v organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Turček, K.
350.
DPZhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
351.DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITF
Podrobnosti tématu
1 / --
352.
DP
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu1 / --
353.
DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávy
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Borecký, M.
354.DPZhodnotenie rizika vo vybranej prevádzke metódou FMECAČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuruc, M.
355.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovocia
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
356.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTITFPodrobnosti tématu1 / 1 Okša, V.
357.
DP
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janovič, F.
358.DP
Zisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódou
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
359.DP
Zlepšovanie procesu výroby vo výrobnej organizácii
Kotus, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / --
360.
BP
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
Ďuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bátovský, M.
361.
DP
Zvýšenie kvality výrobného procesu metódou štatistickej regulácie vo vybranej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
DisP
Zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
D-VTD
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
363.
DisP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Kažimírová, V.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
D-TPL14
TFPodrobnosti tématu0 / ----
364.
DisP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti tématu0 / ----
365.DP
1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
366.
DP1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.
BP
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
368.BP
2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 N
Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
BP
5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácach
Jobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMSPUPodrobnosti tématu
1 / 1