Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | H | I | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic1 / 1 Vacho, L.
2.DTAlgoritmy počítačového videnia na charakterizovanie fyzikálnych vlastností dynamicky pohybujúcich sa objektovTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Baláž, A.
3.BTAlternatívny zdroj energie s využitím neodynamických magnetovLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / 1 Rakučáková, N.
4.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza bezpečnostných rizík vo vybranom podnikuKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-KBI, I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Martinec, P.
6.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
8.DTAnalýza vhodnosti využitia rôznych techník merania termofyzikálnych parametrov na identifikáciu tepelných vlastností materiálovBožiková, M.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
9.BTAnalýza vývojových trendov v konštrukcii dopravných a manipulačných zariadení na dopravu zrnínKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB, B-PDM, B-PTB, B-TBBTFDetails of topic1 / -- Petráš, M.
10.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
11.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
12.BTAutomatizované a autonómne dopravné prostriedky, koncepty a realizácieTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / -- Czako, M.
13.BTAutomatizovaný systém efektívneho spaľovania palivaTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / -- Klokner, M.
14.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
15.DTDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
16.DTDigitálna steganografia na prenos a zobrazovanie informácií v programovacom jazyku LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Kišev, A.
17.BTEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Turis, A.
18.BTEnergetické využívanie biomasy.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
19.DTHodnotenie vplyvu prvkov informačných a riadiacich systémov na efektívnosť pohybu poľnohospodárskej technikyKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-RSI, I-TBSTFDetails of topic2 / -- Števo, M.
Szabo, Ľ.
20.Final thesisIdentifikácia modelu peletizéraKubík, Ľ.Department of Physics (TF)TFDetails of topic0 / 1--
21.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kolenová, M.
22.DTIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
23.BTInformačné a riadiace systémy v poľnohospodárskej produkciiKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRB, B-OTB, B-PTB, B-RSB, B-TBBTFDetails of topic1 / -- Koval, T.
24.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)TFDetails of topic0 / ----
25.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)SUADetails of topic1 / -- Molnárová, R.
26.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
27.BTMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)TFDetails of topic0 / 1--
28.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Kováč, O.
29.DisTNávrh nového systému pre efektívnu činnosť fotobioreaktoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
30.BTNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBTFDetails of topic0 / 1--
31.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
32.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
33.DTOvládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramienTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Jendek, M.
34.BTPorovnanie knižníc EmguCV a AForge.NET na spracovanie obrazu v programovacom jazyku CSharpTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic0 / ----
35.BTPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBSUADetails of topic0 / 1--
36.BTPosudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / ----
37.BTPosudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti práce vo výrobnej organizáciiKotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / ----
38.DTPrenos nameraných veličín štandartnými komunikačnými zbernicamiLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Klapáč, J.
39.BTProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TBBSUADetails of topic0 / 1--
40.DTRegulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchuAdamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / 1 Ferenc, T.
41.DTRozoznávanie objektov na základe histogramu hĺbkového obrazuTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / -- Gális, M.
42.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
43.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
44.DTStanovenie výkonnosti obilného kombajnu a porovnanie jeho ekonomických ukazovateľov návratnostiKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTI, I-TBSTFDetails of topic1 / -- Nuota, F.
45.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic0 / ----
46.BTTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
47.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
48.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic2 / 1 Hudačko, P.
Vydarený, M.
49.DisTVplyv konštrukcie spaľovacej komory na kvalitu emisií z technologických zariadeníŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-KPDTFDetails of topic0 / 1--
50.BTVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
51.BTVyučovacie interaktívne modely meracích a automatizovaných systémovTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic1 / -- Čerňanský, P.
52.BTVyužitie a uskladnenie elektrickej energie vyrobenej z biomasyKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-IRB, B-OTB, B-PTB, B-RSB, B-TBBTFDetails of topic1 / -- Paulovič, J.
53.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic1 / -- Valas, F.
54.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)TFDetails of topic0 / 1--
55.BTZákladné algoritmy spracovania obrazu pomocou FPGA v grafickom programovacom jazyku LabVIEWTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)TFDetails of topic1 / -- Krnáč, S.
56.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
57.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----