Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | 1 | 2

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-TPLSUADetails of topic0 / 1--
2.BTAlternatívne spôsoby vykurovania budovSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
3.DisTAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Department of Machine Design (TF)D-DSDTFDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza kvality vetrania v zlievarenskej dielniSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / ----
5.BTAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-MKPTFDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza procesu spaľovania biomasyKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / ----
7.DTAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
8.BTAnalýza rizík vybraných technológiíBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
9.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / 1--
10.BTAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
12.BTAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
13.BTAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
14.BTAnalýza využívania alternatívnych pohonov automobiluKunecová, D.Department of Physics (TF)B-VABTFDetails of topic1 / -- Gula, A.
15.DTAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Sádovský, M.
16.BTAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / -- Rechtorovič, A.
17.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
18.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUADetails of topic0 / ----
19.DTAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
20.BTAutomatická závlahaLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-IRBSUADetails of topic0 / 1--
21.BTBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
22.BTBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
23.BTDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácieMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
24.DTEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTISUADetails of topic1 / 1 Čudai, A. F.
25.DTEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
26.BTFaktory ovplyvňujúce kvalitu práce pracovníka vo výrobeBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
27.DTFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
28.DTHodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Tóth, K.
29.DTHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
30.DTHodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTISUADetails of topic1 / 1 Kopál, D.
31.DTHodnotenie ekonomickej efektívnosti výroby poľných plodín na vybranom podnikuKrištof, K.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / ----
32.DTHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíček, D.
33.DTHodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
34.DTHodnotenie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti vybraného pracovného zariadeniaBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Malík, J.
35.DTHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
36.DTHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
37.DTHodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic2 / 1 Lenďák, T.
Červený, M.
38.BTHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic1 / 1 Medek, M.
39.BTHodnotenie vybraných vlastností biomasyKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / ----
40.BTHodnotenie výkonových parametrov motoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
41.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
42.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic0 / ----
43.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--SUADetails of topic1 / -- Molnárová, R.
44.BTKomparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motoromHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
45.BTKonštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníkaTóth, F.Department of Machine Design (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Kesan, L.
46.BTKontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montណitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Ryban, J.
47.BTKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Jančušová, M.
48.DTKvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
49.DTKvantitatívne stanovenie pravdepodobnosti vzniku negatívnych javov na vybranom zariadeníBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBISUADetails of topic0 / 1--
50.DisTManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Department of building equipment and technology safety (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1--
51.BTMatematický model klinových plôch a ich použitiePáleš, D.Department of Machine Design (TF)B-VABSUADetails of topic0 / 1--
52.DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
53.DTMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Laktiš, M.
54.BTMetódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysleRédl, J.Department of Machine Design (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
55.BTMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic2 / -- Makan, P.
Bašťovanský, M.
56.BTModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
57.BTMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
58.BTMožnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mestaHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
59.BTMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
B-VAB
TFDetails of topic0 / 1--
60.BTMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Centre of Traffic Education and Services (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Husárik, D.
61.BTMožnosti využitia robotov v poľnohospodárstveMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
62.BTMožnosti využitia robotov v poľnohospodárstveMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
63.DTMožnosti využitia zhutneného biouhliaMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
64.BTNasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Bulla, A.
65.BTNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / 1--
66.DTNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / 1 Žindely, P.
67.BTNávrh webového sídla vybraného poľnohospodárskeho podnikuMacák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
68.DTNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
69.DTNavrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriemRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
70.BTOdpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZEMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
71.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic0 / ----
72.DTOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
73.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
74.DTOptimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKuchar, P.Department of building equipment and technology safety (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
75.DTOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / ----
76.DTParametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálovHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
77.BTPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic1 / -- Šimunek, M.
78.BTPorovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic0 / 1--
79.BTPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Department of Physics (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 1 Lintner, M.
80.DTPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Mondek, M.
81.BTPosúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Žiška, M.
82.BTPredbežná analýza nebezpečenstvaBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBSUADetails of topic0 / 1--
83.BTPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
84.BTPreprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Hamar, J.
85.DTProdukcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
86.DTRealizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Pondela, P.
87.DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tomovič, R.
88.DisTSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / 1--
89.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
90.DTSnímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
91.DTSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálovHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic1 / 1 Košút, L.
92.BTStanovenie tokových kriviek motorového olejaHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
93.DTŠtatistická kontrola a regulácia procesov vo výrobnej organizáciiBujna, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBISUADetails of topic1 / 1 Švehla, J.
94.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
95.BTTechnika vo výrobnom systéme pestovania zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Tkáč, A.
96.BTTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic0 / ----
97.BTTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1--
98.DTTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Department of building equipment and technology safety (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
99.DTTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / 1--
100.BTTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / ----
101.DTTenzometrické hodnotenie zvarovRédl, J.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
102.BTTepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / ----
103.DTTepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-OTITFDetails of topic0 / ----
104.BTTrendy vývoja obilných kombajnovMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic0 / ----
105.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mesároš, T.
106.BTUrčenie tokových kriviek prevodového olejaHlaváč, P.Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic0 / 1--
107.DTUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šebök, T.
108.DTVariabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
109.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRITFDetails of topic0 / ----
110.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
111.DTVplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejbyFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / ----
112.DTVplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic1 / -- Štetina, J.
113.DTVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
114.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
115.DTVplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredieKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)I-PTITFDetails of topic0 / ----
116.BTVýhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľovHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic0 / 1--
117.DTVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUADetails of topic1 / 1 Janíčková, K.
118.BTVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / 1--
119.DTVyužitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovHlaváčová, Z.Department of Physics (TF)I-RSISUADetails of topic0 / 1--
120.DTVyužitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizáciiHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
121.BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-PTBSUADetails of topic0 / ----
122.BTVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Plachý, B.
123.DTVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Department of building equipment and technology safety (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Százová, R.
124.DTVyužitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic0 / 1--
125.BTVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Hruška, V.
126.BTVývojové trendy v malej záhradnej technikeFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic0 / ----
127.BTVývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
128.BTVývojové trendy v technike pre zber krmovínFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic0 / ----
129.DTZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic1 / -- Zimerman, M.
130.BTZavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic1 / 1 Ferko, Š.
131.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic1 / 1 Vörös, J.
132.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Škarítka, L.
133.DTZhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic1 / 1 Čačo, Š.
134.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic1 / -- Blaho, V.
135.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / ----
136.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávyHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
137.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovociaAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic0 / 1--
138.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Janovič, F.
139.DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTITFDetails of topic1 / 1 Okša, V.
140.DTZlepšovanie výrobného procesu vstrekovania plastovKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)--TFDetails of topic0 / ----
141.DisTZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTFDetails of topic0 / ----
142.DisTZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)D-TPL14SUADetails of topic0 / ----
143.DT1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
144.DT1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
145.BT1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
146.BT2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic0 / 1--