Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1--
2.
BT
Alternatívne spôsoby vykurovania budov
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / --
Pivarček, F.
3.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Department of Machine Design (TF)
D-DSDTFDetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredíDepartment of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTF
Details of topic
1 / 1
5.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
6.
DT
Analýza kontaktných plôch tribologických elementov povlakovaných PVD metódou
Department of Machine Design (TF)
--
SUA
Details of topic1 / 1
7.
DT
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Paulovič, S.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Analýza kvality vetrania v zlievarenskej dielni
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / --
Benko, M.
9.
DT
Analýza kvality výroby prevodovkových motorov
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBITFDetails of topic1 / 1 Berczy, M.
10.
BT
Analýza kvality vzduchu výrobného objektu
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-MKP
TF
Details of topic
0 / 1--
12.
BT
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Department of Transport and Handling (TF)B-VABTF
Details of topic
1 / 1
13.
DTAnalýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestorochBalková, M.Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Analýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadeníČičo, P.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTF
Details of topic
1 / 1
15.
BT
Analýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky stroja
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TFDetails of topic
1 / 1
Kadvan, A.
16.
BT
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatiny
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1--
17.
BT
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304Drlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPa
Mikuš, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
19.
BT
Analýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej techniky
Kuchar, P.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Pohančeník, T.
20.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
21.
DisT
Analýza problémov odpadového hospodárstva a možnosti ich riešení
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL
TF
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Analýza procesu spaľovania biomasy
Kažimírová, V.Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic0 / ----
23.
DT
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuDepartment of building equipment and technology safety (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Lukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / --
--
25.
BT
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Lukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / --
--
27.
DT
Analýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostrediaDepartment of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1
28.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Findura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
29.
BT
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1--
30.
BT
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Paulovič, S.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUADetails of topic
1 / 1
31.
DT
Analýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiách
Baláži, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
32.
DT
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
1 / 1
Kollár, M.
33.
BTAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SR
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / --
Križanová, N.
34.
DT
Analýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčovBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
35.DisT
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPL14
TF
Details of topic
0 / --
--
36.
BT
Analýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TFDetails of topic
1 / 1
37.
BT
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1--
38.DTAnalýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenie
Department of Physics (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Analýza výrobného procesu pri frézovaní
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1
40.
BT
Analýza výrobného procesu pri sústruženíŽitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TF
Details of topic
1 / 1
Rosipalová, S.
41.
DT
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic0 / --
--
42.
BT
Analýza využívania alternatívnych pohonov automobilu
Department of Physics (TF)B-VABTF
Details of topic
1 / --
43.
DTAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
1 / 1
Bödör, S.
45.
BT
Aplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / -- Rechtorovič, A.
46.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
47.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUA
Details of topic
0 / --
--
48.BT
Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Department of Physics (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
49.
DisT
Aplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskózno-elastických vlastností materiálov
Department of Physics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
50.DT
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Mojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1--
51.
DT
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
52.
DT
Aplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobe
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1 Bujdák, M.
53.
DT
Aplikácie virtuálnej reality vo výrobnom procese
Kotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
0 / ----
54.
BT
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Tóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic1 / -- Halomi, R.
55.
BT
Boronitridovanie nerezových ocelí
Kováč, I.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
1 / -- Jambor, S.
56.
DT
Boronitridovanie ocelí
Kováč, I.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / -- Nosáľ, M.
57.
BT
BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
Urbanovičová, O.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
58.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
59.
DT
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUADetails of topic
1 / 1
60.
BT
Činitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v doprave
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
61.
DisT
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
62.
BT
Degradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic
1 / --
63.
DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
64.
DT
Deštruktívne skúšky zvarových spojov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic
1 / --
Tonkovičová, P.
65.
BT
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic1 / --
66.
BTDiagnostika obrábacích strojovŽarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic0 / 1--
67.
BT
Dodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytkuDepartment of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1--
68.
DT
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Valkovič, P.
69.
DTDynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
70.DT
Ekonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstve
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
SUA
Details of topic
1 / 1
Čudai, A. F.
71.
BT
Elektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnoch
Angelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-KBBTF
Details of topic
0 / --
--
72.BT
Elektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1
73.BT
Emisie spaľovacích motorov
Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
Šimo, M.
74.DT
Energetická bilancia batériového elektrického vozidla
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Fekete, B.
75.DTEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovni
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITFDetails of topic0 / 1--
76.
DisTFaktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic0 / 1
--
77.DT
Fraktálna analýza mapy úrodnosti
Kubík, Ľ.Department of Physics (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Geometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémoch
Páleš, D.Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUADetails of topic0 / 1--
79.
DT
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podniku
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
80.
DT
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTITF
Details of topic
1 / 1 Tóth, K.
81.
DTHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITF
Details of topic
1 / 1
82.DisT
Hodnotenie efektívnosti spracovania hrozna vo vybranom vinárskom podniku
Jobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / 1
--
83.DT
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku Chtelnica
Jobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
SUADetails of topic1 / 1
84.
DT
Hodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podnikuŽitňák, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBITF
Details of topic
1 / 1 Krakó, S.
85.
DT
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Urbanovičová, O.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-PTISUA
Details of topic
0 / 1
--
86.
DT
Hodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1
87.
BT
Hodnotenie hluku vozidielDepartment of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Žibrita, A.
88.DTHodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic0 / 1
--
89.DTHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaDepartment of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
90.
DT
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovMaga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1 Rusinko, M.
91.DT
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Maga, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
0 / 1--
92.
BT
Hodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukomDepartment of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
SUA
Details of topic
1 / 1
Ďurický, M.
93.
DT
Hodnotenie kvality výrobku vo vybranom podnikuBernát, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1 Mrváň, I.
94.
DT
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
Department of Machine Design (TF)
I-ASITF
Details of topic
0 / 1--
95.
DT
Hodnotenie nebezpečenstiev na pracovisku
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TFDetails of topic1 / 1
96.
DT
Hodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metód
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
1 / 1 Michela, D.
97.DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
SUA
Details of topic0 / 1--
98.
DT
Hodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazu
Department of Physics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
Jesenský, A.
99.
DT
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)--
TF
Details of topic
2 / 1 Lenďák, T.
Červený, M.
100.DT
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
Macák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
Titko, E.
101.BTHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.
Department of Physics (TF)
B-VABSUA
Details of topic
0 / 1--
102.
BT
Hodnotenie vybraných vlastností biomasyKažimírová, V.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / --
--
103.
BT
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TFDetails of topic
0 / 1
--
104.
BTIdentifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
105.
BT
Implementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Breza, M.
106.DT
Inovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLC
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic0 / 1
--
107.DTInovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebeniaKotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--TF
Details of topic
1 / --
108.
BT
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Adamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--TFDetails of topic
1 / 1
109.DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
0 / 1
--
110.
DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTITF
Details of topic
1 / 1
111.DT
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojníc
Gálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic0 / 1
--
112.
DisT
Inovatívne opatrenia realizácie závlahovej sústavy pre efektívne riadenie závlahového režimu
Jobbágy, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic0 / 1
--
113.
DT
Interný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizácii
Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
114.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
115.
DT
Interný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
116.BTJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzácia
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
117.
DTJednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
118.
BT
Komfortné prvky výbavy kabín automobilovVitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Cigáň, L.
119.
BT
Komparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motoromHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Frtús, R.
120.
DT
Komplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmy
Adamovský, F.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--TFDetails of topic1 / 1
121.BT
Konštrukcia Stirlingovho motora
Tulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
122.
BT
Konštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníka
Department of Machine Design (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Kesan, L.
123.
BT
Kontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montáž
Žitňanský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1--
124.
DisTKvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor v poľnohospodárstveŽitňák, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / 1--
125.
BT
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBBTFDetails of topic
0 / 1
--
126.
DT
Kvalita produkcie silikónových svetelných vodičov
Žitňák, M.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
127.
DT
Kvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektu
Szabóová, T.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / --
--
128.
DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)D-RSDTF
Details of topic
0 / 1--
129.
BT
Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
Kotus, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
2 / --
Hradňanský, M.
Csomor, A.
130.
DT
Logistické procesy vo výrobnom podniku
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
SUA
Details of topic
0 / 1--
131.BT
Manažment a inžinierstvo údržby
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic1 / 1
132.
DisT
Mechanické a tribologické vlastnosti polymérnych a kompozitných materiálov v aditívnych technológiách
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
D-MTD
TF
Details of topic
0 / --
--
133.
DT
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
134.
DT
Merací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotou
Department of Physics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
135.DT
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic1 / 1 Balla, M.
136.
BT
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobilu
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Kecskés, K.
137.BT
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Drapák, P.
138.
BT
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
139.
DTMiniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRioTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITF
Details of topic
1 / --
Klokner, M.
140.
BT
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
1 / 1 Knížat, M.
141.BTModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTF
Details of topic
1 / 1 Raškovičová, B.
142.
BT
Moderné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práce
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-KBB
SUA
Details of topic
0 / 1--
143.
BT
Monitoring a telematika v poľnohospodárskych strojoch
Rataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / 1
--
144.
DT
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1
145.
BT
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častícJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMSUADetails of topic1 / 1
146.
BT
Možnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mesta
Department of building equipment and technology safety (TF)B-VABTFDetails of topic
1 / 1
147.DTMožnosti dynamického vyvažovania rotačných častí vybraných zariadeníDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
148.
BT
Možnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobiloch
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic1 / 1 Záhora, T.
149.
BT
Možnosti počítačového modelovania interakcie nástroja s materiálom
Mikuš, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Balla, L.
150.
BT
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍ
Centre of Traffic Education and Services (TF)
--
TFDetails of topic
0 / 1
--
151.
BT
Možnosti využitia robotov v poľnohospodárstve
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic
1 / 1
152.DT
Možnosti využitia zhutneného biouhlia
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTITFDetails of topic1 / 1
153.
BT
Možnosti znižovania emisií v automobilovom priemysle
Karandušovská, I.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Chleban, M.
154.
BT
Nasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podniku
Jobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
155.
BT
Nástroje riadenia kvalityKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
2 / -- Kucharík, J.
Kucharik, T.
156.BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUA
Details of topic
1 / 1
157.
DT
Návrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadla
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1 Tárnok, T.
158.
DT
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic1 / 1
159.DTNávrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1 Bogár, D.
160.DTNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic0 / 1
--
161.DTNávrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
162.BT
Návrh diagnostiky vstrekovacích systémov naftových motorov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VABTF
Details of topic
0 / ----
163.
BT
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic
0 / 1
--
164.
BT
Návrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
165.
DT
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebeniaKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1--
166.
BT
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
167.
BT
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuvTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Šagát, B.
168.
DT
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06Tóth, F.Department of Machine Design (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
169.
BT
Návrh optimalizácie strojového parku vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-ADB
B-PDM
B-MPT
B-OTBA
B-TBB
B-OTB
TF
Details of topic0 / ----
170.DT
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
171.
DTNávrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby palivaJanoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
--
TFDetails of topic
0 / 1
--
172.
DT
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic1 / 1 Šorec, M.
173.
BT
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1--
174.DT
Návrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Department of Machine Design (TF)I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
175.
BT
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TFDetails of topic0 / 1
--
176.DTNávrh vylepšenia konštrukcie formy pre vstrekovanie plastovŽarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITFDetails of topic1 / 1
177.
BT
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
178.
BT
Návrh zariadenia pre vizualizáciu axiálnych síl pri skutkových spojoch
Žarnovský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1
--
179.BT
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriek
Department of Machine Design (TF)
B-VABTF
Details of topic
0 / 1
--
180.
DT
Návrh zariadenia zabezpečujúceho súosovosť ozubených kolies v skúšobnom zariadení Niemann
Department of Machine Design (TF)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
181.DT
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Department of Machine Design (TF)I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
182.
BT
Nekonvenčné pohony vozidiel
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / --
183.
DT
Nitrocementovanie konštrukčných legovaných ocelíKováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TF
Details of topic
0 / ----
184.
BT
Nitrocementovanie konštrukčných ocelíKováč, I.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
185.BTOdpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZEDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTBTFDetails of topic
1 / 1
186.
BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
187.
BT
On-line monitorovací a riadiaci systém aditívneho procesuBaláži, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
188.DTOpotrebenie traktorového hydrogenerátora
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBITFDetails of topic0 / 1
--
189.
DT
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
190.
DT
Optimalizácia montážneho procesu v malosériovej a prototypovej výrobe
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
191.
DT
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KPI
TF
Details of topic
0 / 1
--
192.DTOptimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKuchar, P.Department of building equipment and technology safety (TF)I-OTI
TF
Details of topic0 / 1--
193.
DT
Optimalizácia procesu logistiky v autodopraveTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
1 / 1
Siráň, P.
194.DT
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Malý, V.
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / --
--
195.
BTOptimalizácia výrobných procesovDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
196.
BT
Optimalizácia výrobných technológií využitím počítačovej podpory
Baláži, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Molnár, J.
197.
DT
Osvetlenie vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)I-KBI
TF
Details of topic0 / 1
--
198.
DT
Parametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálov
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
199.
DT
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podniku
Mojžiš, M.
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
200.DT
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
Kadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
201.
BT
Plánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvality
Polák, P.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
202.
BT
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
203.
DT
Porovnanie kvality brzdových materiálov v prevádzkeBernát, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
204.
BT
Porovnanie kvality paliva na výkon motora
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Odráška, I.
205.BT
Porovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobiloch
Hlaváč, P.Department of Physics (TF)B-VAB
SUA
Details of topic
1 / 1
Krasňanský, M.
206.BTPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovDepartment of Physics (TF)B-KBBSUADetails of topic1 / 1 Lintner, M.
207.
DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
208.
BTPorovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
209.
DT
Porovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Baláži, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
210.BT
Porovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesách
Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTF
Details of topic
1 / 1
Gábriš, P.
211.
BT
Posúdenie bezpečnosti na pracovisku vo vybranej organizácii
Čičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic
1 / 1
212.
DT
Posúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizáciíĎuďák, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-KBITFDetails of topic1 / 1 Novotná, N.
213.BT
Posúdenie kvalitatívnych vlastností tepelnoizolačných materiálov
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Ölvecký, M.
214.
BT
Posúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovĎuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
215.BTPosúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práciDepartment of building equipment and technology safety (TF)B-KBBTF
Details of topic
1 / 1
216.
BT
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidlaJanoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Adámek, S.
217.
DT
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1 Jánošík, M.
218.
BT
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1--
219.
BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Department of Transport and Handling (TF)--
TF
Details of topic0 / 1
--
220.
DT
Posúdenie základných faktorov kvality prostredia v obytných budovách
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
221.DTPožiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Bödök, L.
222.DT
Praktické využitie 3D tlačiarne
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1 Klenko, F.
223.BTPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TFDetails of topic
0 / 1
--
224.
BTPreprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
225.
DT
Presná lokalizácia robota v interiériTóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / --
Chmelo, M.
226.
DT
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
227.
DT
Prevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohon
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Paraszti, Á.
228.
DT
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
1 / 1
229.DT
Problem solving - určenie koreňovej príčiny
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic1 / 1
230.
DT
Produkcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinu
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-PTI
TF
Details of topic0 / 1--
231.
DT
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentovLukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
232.
DTRealizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Káčer, M.
233.DT
Realizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Jobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
234.DT
Renovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxi
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic1 / 1
235.BT
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTFDetails of topic
0 / 1
--
236.
BT
Rezanie vodným lúčom vo vybranom podniku Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Tokár, S.
237.BT
Rezné materiály pre obrábanie kovových i nekovových dielcov.
Žitňanský, J.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
238.DTRiadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizáciiKorenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TFDetails of topic
1 / --
Lisu, O.
239.
DT
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Lukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic
1 / 1
240.DTRiadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLCDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Hudačko, P.
241.
DTRiadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLCOlejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Czako, M.
242.
DT
Riadiaci obvod dopravníkového systémuKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITF
Details of topic
1 / 1 Vánik, M.
243.
BT
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEOlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic
1 / 1
Pastorek, E.
244.DT
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
245.
BTSériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy BeckhoffOlejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
Zabko, R.
246.BT
Simulácia záťažových skúšok ozubených prevodov
Tóth, F.Department of Machine Design (TF)B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1
Domankuš, M.
247.
DisT
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL
TF
Details of topic
0 / 1
--
248.
DT
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadenia
Hlaváč, P.Department of Physics (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1 Papánková, K.
249.
BT
Skúšanie mechanických vlastností polymérnych materiálov
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
Brunovský, A.
250.
DT
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITFDetails of topic
0 / 1
--
251.
BT
Sledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzke
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
252.
BT
Sledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
TF
Details of topic
1 / --
253.
DT
Sledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniach
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
254.
DisT
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic0 / 1--
255.
DT
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotouDepartment of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic1 / 1 Červený, M.
256.DTSnímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotouDepartment of Physics (TF)I-RSITFDetails of topic
0 / 1
--
257.DTSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic1 / 1
258.
DT
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
259.DTSpôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstve
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / --
Kršiak, D.
260.
DT
Stanovenie opotrebenia strojov na základe merania vibrácií
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
261.
BT
Stanovenie tokových kriviek motorového oleja
Department of Physics (TF)
B-VABTFDetails of topic
1 / 1
262.
BT
Svetlomety cestných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Čmelík, A.
263.
DT
SW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera BeckhoffRédl, J.
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
264.
BT
Systém Kaizen v organizácii
Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
2 / --
Császár, J.
Nikolov, P.
265.
DT
Ťahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdy
Department of Transport and Handling (TF)I-ASITF
Details of topic
1 / 1 Magasvári, I.
266.
BT
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidiel
Janoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Vacho, M.
267.BTTechnicko-exploatačné zhodnotenie dopravnej súpravy TATRA PhoneixFindura, P.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
268.
BT
Technika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TFDetails of topic1 / 1 Gábriš, I.
269.
BT
Technika vo výrobnom systéme pestovania zemiakov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTBTFDetails of topic
1 / 1
270.
BTTechnologický postup využitia manipulačnej technikyDepartment of Transport and Handling (TF)
--
TFDetails of topic
0 / 1
--
271.
BT
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácie
Gálik, R.Department of building equipment and technology safety (TF)B-TOZSUADetails of topic
0 / --
--
272.
DTTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výrobyKarandušovská, I.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTITF
Details of topic
0 / 1
--
273.
DT
Téma podľa výberu a záujmu študenta
Department of Machines and Production Biosystems (TF)--TFDetails of topic
0 / 1
--
274.DTTenzometrické hodnotenie zvarovDepartment of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
275.
DT
Teoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiska
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1 Medovič, M.
276.
BTTepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektuSzabóová, T.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / --
Absolon, M.
277.
DTTepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
278.
BT
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Minárik, J.
279.BTTestovanie dynamických vlastností vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1 Kuruc, F.
280.
BT
Trendy vývoja obilných kombajnov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
Varga, B.
281.
BT
Triedenie materiálu na základe farbyLukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUADetails of topic2 / --
282.BT
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systém
Jablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTFDetails of topic1 / 1 Paldan, D.
283.BT
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
284.
DisT
Určenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranie
Žarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)D-MTDTFDetails of topic0 / 1
--
285.BT
Určenie tokových kriviek prevodového oleja
Department of Physics (TF)B-VABSUADetails of topic
1 / 1
286.
DTUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDepartment of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
287.BT
Určovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálov
Mikuš, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VAB
B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
288.DT
Variabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.
Rataj, V.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1 Brocka, B.
289.DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRITF
Details of topic
0 / --
--
290.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic1 / 1
291.
BT
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
Olejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBSUADetails of topic
1 / 1
Takáč, D.
292.DTVnútropodniková sieť v reálnych podmienkachDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--
TF
Details of topic
1 / 1
Lavo, N.
293.
BT
Vplyv aditív v olejovej náplni na prevádzkové parametre motora
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTF
Details of topic
0 / 1
--
294.
DT
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Vitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1
295.
BT
Vplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podnikuDepartment of building equipment and technology safety (TF)
B-KBB
TF
Details of topic
1 / 1 Mareček, M.
296.DTVplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuDepartment of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic0 / 1
--
297.
BT
Vplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaBernát, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
TF
Details of topic
0 / 1
--
298.
BT
Vplyv kvality paliva na spotrebu vozidla
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
299.BTVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modeluDrlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1 Mikuš, S.
300.
BT
Vplyv parametrov zvárania na geometriu zvaru
Kováč, I.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--
TF
Details of topic
1 / --
Kuldán, T.
301.BT
Vplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalív
Petrović, A.
Department of Physics (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1
--
302.
DT
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
0 / --
--
303.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1--
304.
DT
Vplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovFindura, P.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--TFDetails of topic1 / -- Štetina, J.
305.
DisT
Vplyv technológií obrábania pôdy na zmenu pôdnych vlastností
Department of Machines and Production Biosystems (TF)D-TPLTF
Details of topic
0 / 1
--
306.
DT
Vplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
0 / 1
--
307.
DT
Vplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnín
Macák, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)I-OTITFDetails of topic
1 / --
308.
DT
Vplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredie
Kažimírová, V.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
0 / --
--
309.DT
Vyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozov
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTITFDetails of topic0 / 1--
310.
DTVyhodnotenie presnosti váženia jednotlivých komponentov zmiešanej kŕmnej dávky u miešacích kŕmnych vozovGálik, R.
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
311.
BT
Výhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľovHolota, T.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
312.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromDepartment of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
313.
BT
Výkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej doprave
Kuchar, P.
Department of building equipment and technology safety (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Baško, M.
314.
DT
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaDepartment of Transport and Handling (TF)I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
315.
DT
Výroba brikiet z energetických plodínDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
SUA
Details of topic0 / 1--
316.
DT
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Department of Physics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Szaszko, T.
317.
BT
Využitia databáz v reálnom podnikuAdamovský, F.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1
318.BT
Využitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom procese
Kotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
0 / --
--
319.
BT
Využitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
320.
DisT
Využitie bezpilotných lietadiel pri implementácii vybraných pracovných postupov v systéme presného poľnohospodárstva
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic
0 / 1--
321.BT
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Páleš, D.
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TFDetails of topic
1 / 1
Čutek, R.
322.
BT
Využitie Fourierovej transformácie v praxiTóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--TFDetails of topic1 / -- Krejčí, A.
323.
BT
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevodyKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-VABTF
Details of topic
0 / 1
--
324.
DT
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálov
Department of Physics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic
1 / 1
Feješ, P.
325.DT
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic1 / -- Horský, M.
326.
DTVyužitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizáciiHolota, T.Department of building equipment and technology safety (TF)I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
327.
BTVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PTB
SUA
Details of topic
0 / ----
328.
DTVyužitie predkolízneho varovného systému v autobusovej dopraveDepartment of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
329.
BT
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Drlička, R.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
B-KBBTFDetails of topic
0 / 1
--
330.
DT
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Department of building equipment and technology safety (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
331.DTVyužitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuMaga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1 Paška, T.
332.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
333.BTVyužitie techniky na vybranej malej farmeMaga, J.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / --
334.
BT
Využitie závitových spojov v automobilovej technike
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
335.BT
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
Department of Machine Design (TF)B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
336.
BT
Vývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
337.
BT
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
338.
BT
Vývojové trendy v technike pre chemickú ochranu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / ----
339.
BT
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
0 / ----
340.
BT
Zabezpečenie podniku s využitím IT
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Zaťko, M.
341.DT
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic1 / 1
342.
DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / --
343.
DisT
Zavádzanie digitálnych technológií v chove dojníc
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14SUA
Details of topic
0 / 1
--
344.BT
Zavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podniku
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-OTB
TF
Details of topic
1 / 1
345.DTZavedenie 5S systému vo výrobnej organizácií Korenko, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBITFDetails of topic
1 / --
346.
DT
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Tóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic1 / -- Čerňanský, P.
347.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Angelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1 Vörös, J.
348.
DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakov
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTITF
Details of topic
1 / 1 Škarítka, L.
349.
DT
Zhodnotenie bezpečnosti výrobného zariadenia metódou FMECA v organizácii
Čičo, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
350.
DT
Zhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínDepartment of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TFDetails of topic
1 / 1
Čačo, Š.
351.
DT
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
352.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / --
Čelinák, A.
353.DTZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávy
Department of building equipment and technology safety (TF)
I-OTI
TF
Details of topic1 / 1
354.
DT
Zhodnotenie rizika vo vybranej prevádzke metódou FMECA
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
Kuruc, M.
355.
DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovocia
Angelovič, M.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
356.
DT
Zhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Angelovič, M.
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
I-PTI
TF
Details of topic
1 / 1
Okša, V.
357.
DTZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovín
Department of Machines and Production Biosystems (TF)
--TFDetails of topic1 / 1
358.
DTZisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódouMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITF
Details of topic
0 / 1
--
359.
DT
Zlepšovanie procesu výroby vo výrobnej organizácii
Kotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
--
TF
Details of topic
1 / -- Hrnčár, M.
360.BT
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
Ďuďák, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1
361.
DT
Zvýšenie kvality výrobného procesu metódou štatistickej regulácie vo vybranej organizácii
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
362.
DisT
Zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniu
Kotus, M.
Department of Quality and Engineering Technologies (TF)
D-MTD
TF
Details of topic
0 / --
--
363.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Kažimírová, V.
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
TF
Details of topic
0 / --
--
364.
DisT
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Kažimírová, V.
Department of building equipment and technology safety (TF)
D-TPL14
SUA
Details of topic
0 / --
--
365.DT1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Department of Machine Design (TF)
I-ASITFDetails of topic0 / 1--
366.
DT
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1--
367.BT
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Department of Machine Design (TF)
B-PDMTFDetails of topic0 / 1--
368.
BT
2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 N
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
369.BT5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácachJobbágy, J.Department of Machines and Production Biosystems (TF)
B-PDM
SUA
Details of topic
1 / 1
Vrabec, M.