Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | 1 | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAlgoritmy kryptografie v LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Čerňanová, E.
2.DizPAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-TPLSPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAlternatívne riešenia obvodových plášťov halových objektovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAnalýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Záhorec, T.
6.DizPAnalýza a optimalizácia technológie výroby produktu v automobilovom priemysleKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDSPUPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAnalýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušiaKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Karika, R.
9.BPAnalýza bezpečnosti práce v chovoch hydinyŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, K.
10.BPAnalýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriáchBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanáková, S.
11.DPAnalýza bezpečnosti pri výrobe náhradných dielovPogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Berec, P.
12.BPAnalýza bezpečnostných rizík tvarniacich strojov vo vybranom podnikuUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Doboš, D.
13.DPAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bango, J.
14.DPAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Višňovská, V.
15.DPAnalýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podnikuBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
16.DPAnalýza charakteristík porastu v systéme CTFMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / -- Siklenka, T.
17.DPAnalýza konštrukčných aspektov prepäťových ochránLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Madola, V.
18.DPAnalýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrovJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / -- Mydliar, L.
19.BPAnalýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podnikuUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPAnalýza legislatívy hybridných pohonovUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPAnalýza materiálového toku vo vybranej organizáciíTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPAnalýza monitorovacích a prístupových systémov a návrh ich využitia pre konkrétny podnikAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Mihalovič, F.
24.BPAnalýza možností využitia užívateľského softvéru analytických váh Voyager® Pro v podmienkach tribologického laboratóriaKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPAnalýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného tokuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Höriková, Ž.
26.DPAnalýza používaného náradia a implementácia nových typovŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Horník, M.
27.BPAnalýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Micheľ, J.
28.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPAnalýza spotreby elektrickej energie vybraného technologického procesuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Bako, M.
31.BPAnalýza stavu distribúcie el. energie vo výrobnej organizaciiPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Okruhlica, V.
32.DPAnalýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej technikyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzkeČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
34.BPAnalýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčík, A.
35.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPAnalýza vibrácií strojných zariadeníŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kobzová, B.
37.DPAnalýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekteKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Košťál, M.
38.BPAnalýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používaniaBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinec, P.
39.DPAnalýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazívCsillag, J.Katedra fyziky (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Paul, P.
40.BPAnalýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Sirotová, E.
41.BPAnalýza vplyvu vlhkosti vo vybraných stavebných konštrukciáchSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Hansková, L.
42.BPAnalýza vybraných faktorov pracovného prostrediaBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Gubčo, M.
43.DPAnalýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Dóczy, D.
44.DPAnalýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutneniaMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / -- Struhár, K.
45.DPAnalýza výsledkov merania valcovitosti vnútorných valcových plôch s použitím zaťažovacej hlavice a bez nejKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPAnalýza využitia termickej analýzy pri analýze opotrebenia materiáluKunecová, D.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPAnalýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, P.
48.BPAnalýza zavedenia fyzikálnych metód do kontrolného procesu výrobyKunecová, D.Katedra fyziky (TF)B-IRBTFPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPAnalýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiachMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / -- Lukáč, A.
50.DPAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
51.DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
52.BPAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPAplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobeKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Drappan, K.
54.DizPAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskóznozno-elastických vlastnosti materiálovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)D-RSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPAplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradochJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Szőke, M.
56.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPAutomatické nakladanie domcov na montážnu linkuValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / -- Dodok, A.
58.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Leitman, A.
59.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelenímCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Süttö, H.
60.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Görög, F.
61.BPAutomatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléraCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, J.
62.DPAutomatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kopáč, F.
63.DPAutomatizácia procesu montáže klimatizácií pre automobilový priemysel na zvýšenie produktivityPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPAutomatizácia vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysleHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lajda, M.
65.DPAutomatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysleHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPAutotuning PID regulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Hrotík, S.
67.BPBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPBezpečnosť práce vo vybranom podnikuMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / -- Hudecová, A.
69.DPBezpečnosť pri preprave materiálov v sieti ŽSRTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Maťašovský, M.
70.DPBezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látokŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Vavreková, B.
71.DPBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mondok, C.
72.BPBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Polgár, A.
73.BPBezpečnostné a kvalitatívne podmienky vybraného traktoraJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPBoridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / -- Gaži, M.
75.BPBrzdenie vybranej skupiny osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPBrzdné vlastnosti vybraných pneumatíkJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
79.DPDeformácie vnútorného priemeru ozubených kolies po tepelnom spracovaníPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šimonová, M.
80.DPDetekcia cesty a jazdných pruhov pomocou digitálnej kamery a algoritmov počítačového videniaTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Koňarčík, D.
81.DPDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Korchán, M.
82.DPDigitálne zobrazenie výrobných liniek - virtuálna realitaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Lobo, P.
83.DPEfektívnosť a bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Turčeková, N.
84.DPEfektívnosť čistenia odpadových vôd vo vybranom územíKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kandra, M.
85.DPEfektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Gregorík, M.
86.DPEfektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Brigant, M.
87.BPElektronika a informačné systémov v obilných kombajnochAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Špek, B.
88.DPEnergetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výrobyĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Turis, A.
90.DPEnergetiké zhodnotenie vybraného priemyselného odpaduKunecová, D.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Pilka, T.
91.DPExperimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasyBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Gulčík, J.
92.BPExperimentálne meranie odporu pôdy dvojparametrovou komparačnou metódou po prejazde poľnohospodárskou technikouMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPExperimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Šinský, M.
94.BPFormy na výrobu plastových výliskov - vplyv povrchového povlaku na kvalitu a životnosť ich súčastíČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubovčiak, T.
95.DPFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
96.BPFraktálna analýza pôdnej mapyKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
97.BPHluk dopravných prostriedkovMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Janyík, B.
98.BPHodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizáciiŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, M.
99.DPHodnotenie bezpečnosti v skladovacích priestoroch vo vybranej obchodnej spoločnostiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kissová, I.
100.DPHodnotenie efektívnosti a bezpečnosti práce pri využití leteckých modelov v ZSEFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
101.DizPHodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
102.DPHodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadeníHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Puskás, T.
103.DPHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Janíček, D.
104.DPHodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z PaulownieUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Belovič, J.
105.DPHodnotenie kvality práce vybranej sejačkyMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-MRVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Kuriačka, M.
106.DPHodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačkyMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Glejdura, S.
107.DPHodnotenie kvality vybraných druhov olejovPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Hronec, R.
108.DPHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Hladký, L.
109.DPHodnotenie mechanických vlastností pelietKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Vozík, R.
110.DPHodnotenie mikroklímy v objekte živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Papp, D.
111.DPHodnotenie osvetlenia v učebniachBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Truchlík, P.
112.BPHodnotenie pracovného prostredia vo výrobnom objekte z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Danková, J.
113.DPHodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácachFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Štetina, J.
114.DPHodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výrobyNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Papp, Š.
115.BPHodnotenie transparentných prvkov budovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Kováčová, I.
116.DPHodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Tábi, F.
117.BPHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Medek, M.
118.DPHodnotenie zabiehavosti zliatiny AlSi10Mg v závislosti od obsahu Na/Sr v zliatineKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Švolík, P.
119.DPHospodárne vykurovanie budovPogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Galia, D.
120.DPIdentifikácia a odstraňovanie nezhôd v procese výroby strešných okienPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, V.
121.DPIdentifikácia kompresných parametrov zrnín pre potreby metódy konečných prvkovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J. A.
122.BPIdentifikácia kovov prenosným spektrálnym analyzátorom vo výrobnom podnikuŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kasana, F.
123.BPIdentifikácia požiadaviek na informačný systém údržbyAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Chudáčik, J.
124.DPIdentifikácia ťahových vlastností obalovej fólieKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
125.DizPIdentifikácia textúrnych parametrov biomateriálovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPIhlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, Ľ.
127.BPImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPImplementácia systému manažérstva BOZP vo výrobnej organizáciiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Holzknechtová, M.
129.DPIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Pospíchalová, M.
130.BPInkubátory a start-upy v podmienkach krajín EÚPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPInovácia riadenia rezacieho stroja hliníkových profilovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, M.
132.BPInovácia výrobnej linky na báze PLC regulátorovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mráz, Ľ.
133.DPInovácia zariadenia pre skúšky trenia a opotrebeniaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Gundová, M.
134.BPInovačné trendy v technológiách pre obrábanie pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBATFPodrobnosti témy0 / ----
135.BPInovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastuMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / -- Mokráňová, Ľ.
136.DPInterakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzluTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kalina, P.
137.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
138.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)SPUPodrobnosti témy1 / -- Molnárová, R.
139.DPKalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej dopraveUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Michalides, M.
140.BPKonštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidielAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaškovič, F.
141.BPKonštrukcia a vlastnosti palivových článkovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomka, T.
142.BPKonštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vlček, L.
143.BPKonštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kašík, T.
144.DPKonštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPKonštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPKonštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktoraJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Kožuch, P.
147.BPKonštrukčný návrh terénneho vozidlaKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, M.
148.DPKvalita a bezpečnosť zváraných konštrukciíRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Petruška, M.
149.DPKvalita informácií o stave sucha v pôdeRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
150.BPKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Jančušová, M.
151.DPKvalita prostredia vo vybranom poľnohospodárskom podnikuPogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPKvalita vnútorného prostredia obytných budovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Šuchtová, L.
153.DPKvalita vnútorného prostredia opravárenského objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Adamec, T.
154.DPKvalita vnútorného prostredia poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Patrik, J.
155.BPKvalitatívne posúdenie zatepľovacích systémov halových objektovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Sasková, V.
156.BPKvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktoraMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
157.DPKvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológiíMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kotleba, M.
158.DPKvalitatívne vlastnosti olejových filtrovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Civáňová, J.
159.BPLaboratórna skúška činnosti hydrogenerátoraKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPLaboratórne meranie prietokových charakteristík olejových filtrovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPLaboratórne meranie prietokových charakteristík zubových hydrogenerátorovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
162.BPLaboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalínKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPLegislatívne požiadavky na meranie emisií kolesových poľnohospodárskych traktorovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štofik, J.
164.BPLegislatívne požiadavky pre vytvorenie cyklotrásHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
165.BPLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
166.BPLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
167.DPManažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizáciiŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Zadrabaj, P.
168.DizPManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
169.DPManažment bezpečnosti zváraných konštrukcíRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášiková, M.
170.BPMateriálové toky poľnohospodárskych komodítTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuchmanová, A.
171.DPMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
172.DPMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, M.
173.BPMeracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Orša, B.
174.BPMeracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlinarcsik, T.
175.BPMeranie a automatizované riadenie pomocou vývojovej dosky Arduino v prostredí LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBTFPodrobnosti témy1 / -- Selický, L.
176.DPMeranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalívHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Pavlatovský, L.
177.DPMeranie a štatistické zhodnotenie vibrácií obrábacieho strojaŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Matúš, M.
178.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
180.DPMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, Ľ.
181.DPMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
183.DPMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kazán, P.
184.BPMeranie emisií spaľovacích motorovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
185.DPMeranie fyzikálnych a chemických vlastností tuhých biopalív pre výrobu elektrickej energie a tepla vo vybranom podnikuGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Lüttmerding, G.
186.DPMeranie hluku vo vybranom podniku a možnosti jeho znižovaniaUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Benyík, B.
187.BPMeranie charakteristík prepäťových ochránLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Pavlovič, P.
188.BPMeranie mechanických vlastností jabĺk valcovým indenteromKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Szabó, A.
189.BPMeranie šírenia akustického signálu vo vybranej drevineKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPMetódy riešenia prútových sústavKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
191.BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy2 / -- Bašťovanský, M.
Makan, P.
192.BPModerné trendy v konštrukcií traktorov zhľadiska kvality práceAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Homola, D.
193.BPMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPMožnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopuTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárik, R.
195.BPMožnosti diagnostiky vstrekovačov benzínových motorovZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Bartlová, L.
196.BPMožnosti návrhu snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPMožnosti návrhu zariadenia na meranie vodivosti a vlhkosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPMožnosti skúšania hydrostatických prevodníkovKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
199.BPMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB, B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Biely, M.
200.BPMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
201.BPMožnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávnikyJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Svíčka, M.
202.DPMožnosti vybraného CAD programu pri návrhu digitálneho prototypu automobiluTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / ----
203.BPMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
204.BPMožnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuvik, M.
205.BPMožnosti využitia dronov v poľnohospodárstveUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kotek, M.
206.DPMožnosti využitia fyzikálnych vlastnosti na určenie skladovacie doby olejovPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Tökölyová, J.
207.BPMožnosti využitia laboratórnej techniky pri pozberovej úprave obilnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kompanová, P.
208.BPMožnosti využitia mobilných peletovacích zariadení v poľnohospodárstveMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Valovič, J.
209.DPMožnosti využitia odpadov z agrorezortu ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, V.
210.BPMožnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšeniceJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Knížat, L.
211.DPMožnosti využitia poľnohospodárskych odpadov ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Mojžiš, M.
212.BPMožnosti využitia povlakov deponovaných metódou PVD v oblasti transmisných systémovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Anda, T.
213.DPMožnosti využitia regresnej a korelačnej analýzy pri vyhodnocovaní tribologických experimentovKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
214.BPMožnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Gunda, M.
215.DPMožnosti zefektívnenia a modernizácie vodného hospodárstva v poľnohospodárskych podnikovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
216.BPMožnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložískRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hájos, R.
217.BPNároky na manipulačnú techniku v autoservisochVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubica, A.
218.BPNástroje kvality a ich uplatnenie vo výrobnom procesePolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Szlovák, Š.-C.
219.BPNástroje kvality na riešenie reklamáciíČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, J.
220.BPNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Šabík, M.
221.BPNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
222.BPNávrh a realizácia lokálneho dátového centraPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kis, J.
223.DPNávrh a realizácia ochrany pred nebezpečnými účinkami blesku v objekte so zvýšením nebezpečenstvom výbuchuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Schwarcz, R.
224.DPNávrh a realizácia riadiaceho systému na spracovanie kalov na ČOVHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Devát, Ľ.
225.DPNávrh a realizácia sušičky meduLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Bim, S.
226.DPNávrh a realizácia ultrazvukovej čističky v živočíšnej výrobePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, T.
227.DPNávrh a realizácia zariadenia na automatizované ohýbanie medicínskych ihielPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Pisca, M.
228.DPNávrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracoviskuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Džatko, J.
229.DPNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / ----
230.DPNávrh a realizácia aplikácie pre zautomatizovanie procesov vo vybranom podnikuHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Lörinc, M.
231.DPNávrh a realizácia digitálneho zrážkomeraJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lahučký, M.
232.DPNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Žindely, P.
233.DPNávrh a realizácia signalizačného a zabezpečovacieho systému na zistenie nežiaduceho úniku vody vo vodovodnom systémeTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Bukovský, T.
234.DizPNávrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske strojeJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
235.BPNávrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnikAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Popluhár, Á.
236.BPNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
237.DPNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri trieskovom obrábaníValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
238.BPNávrh inteligentnej elektroinštalácie vo výrobnom objektePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Masár, K.
239.BPNávrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetovKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Macho, J.
240.DPNávrh koncepcie vyhodnotenia výsledkov meracieho zariadenia MUK F-300 PCTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Hörigh, T.
241.DPNávrh LED SegmentLite moduluValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Kreitš, D.
242.BPNávrh logistickej stratégie vybraného podnikuTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / ----
243.DPNávrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltés, P.
244.BPNávrh meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia na meranie reakčného času a ovládacej sily pôsobiacej na pedálJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
245.DPNávrh meracieho reťazca na zisťovanie technického stavu palivovej sústavyZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPNávrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL RbTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čampai, Š.
247.BPNávrh modernizácie skladu vo vybranom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPNávrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy BrookfieldPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Melenec, P.
249.BPNávrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
250.BPNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
251.BPNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchuHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPNávrh parkovacieho systému v mestskej častiHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
253.BPNávrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Siklienka, M.
254.DPNávrh riadiacej jednotky v chove hydiny.Harničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Buranský, L.
255.DPNávrh softvéru na vyhodnotenie gravimetrických meraníVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
256.BPNávrh stavebnice EX45 s mikrokontrolérom C8051F340 na pedagogické účelyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Záň, M.
257.BPNávrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedryUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Šaturová, S.
258.BPNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
259.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
260.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
261.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
262.DPNávrh vetrania výrobnej halyKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kandrová, D.
263.DPNávrh vstrekovacej formy vytvorenej technológiou 3D tlačeTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Mazúchová, J.
264.BPNávrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnostiMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB, B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabo, M.
265.BPNávrh zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Bahelka, M.
266.BPNávrh zariadenia na meranie vybratých elektrických vlastností kvapalných materiálovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Lopušan, M.
267.DPNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Ment, L.
268.DPNávrh zariadenia na zlepšenie vitality osiva obilnínMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Villant, G.
269.BPNávrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
270.DPNávrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podnikuRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, J.
271.DPNávrh zlepšení bezpečnostných opatrení vo vybranom podnikuMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kiepeš, P.
272.BPNitridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / -- Tomka, F.
273.BPOblasti využitia termovízie v automobilovom priemysleVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
274.BP„Online marketing“ – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
275.BPOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
276.BPON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Oriško, S.
277.BPON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
278.DPOptická analýza stavu dozretia ovocia s využitím fuzzy logikyTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Mazáčková, Z.
279.DPOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
280.DPOptimalizácia dávkovania vápna pri výrobe cukruLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Gála, R.
281.DizPOptimalizácia geometrie plastovej súčiastky pre konštrukciu vstrekovacej formy.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDSPUPodrobnosti témy0 / 1--
282.DPOptimalizácia logistiky v autodopraveTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Svrček, T.
283.DPOptimalizácia manipulácie s materiálom na výrobnej linke so zvýšenou ergonómiou s ohľadom na časy cykluHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Babík, S. J.
284.DPOptimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podnikuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Bori, M.
285.BPOptimalizácia montážnej linky na zvýšenie hodinového výkonuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
286.DPOptimalizácia náradia na vnútorné profilovanie súčiastokLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Mráz, L.
287.DPOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti témy0 / 1--
288.DPOptimalizácia parametrov pasivácie hliníkaKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Horniaková, Ľ.
289.DPOptimalizácia plánovania výroby náhradných dielov pri lepiacich robotoch s ohľadom na zníženie potreby počtu pracovníkovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
290.DPOptimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Janek, J.
291.BPOptimalizácia riadenia náhradných dielov pre údržbuHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
292.DPOptimalizácia systému chladenia výrobnej halyValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Šaradin, E.
293.DPOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Fekete, P.
294.DizPOptimalizácia v procesoch pokovovaniaKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
295.BPOptimalizácia výrobného procesuKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Balko, F.
296.BPOptimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kopecký, M.
297.DPOptimalizácia životnosti lineárnych vedení automatizovaného manipulačného zariadeniaŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Paškrta, L.
298.DPOptimalizovanie spracovania grafických výsledkovKunecová, D.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
299.BPOptimálne riešenie korekcie pravouhlého transportu fólieOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrúz, A.
300.BPOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, D.
301.BPOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-IRBTFPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPOsvetlenie v dopraveMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malík, M.
303.BPPerspektívy biopalív v pohone automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Richter, M.
304.BPPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy0 / ----
305.BPPLC systémy vo výrobných technológiachLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Žember, L.
306.BPPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Šimunek, M.
307.BPPorovnanie knižníc EmguCV a AForge.NET v jazyku CSharpTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBTFPodrobnosti témy1 / -- Šimek, E.
308.DPPorovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Foľta, M.
309.DPPorovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkovMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, D.
310.BPPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lintner, M.
311.DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Mondek, M.
312.BPPorovnanie ťahovej sily terénneho automobilu s 12 a 24 hrotovým systémom hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bruonč, T.
313.BPPorovnanie teoretickej a skutočnej hodnoty priečnej stability traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPPorovnanie vybraných vlastností syntetického a minerálneho oleja v hydraulických lisochKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Smolka, B.
315.DizPPosúdenie a vyhodnotenie efektívnosti výrobného procesu vo vybranej spoločnostiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
316.BPPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Križan, M.
317.BPPosúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Kluka, R.
318.DPPosúdenie kvality vetrania divadelnej sálySzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Némethová, M.
319.DizPPosúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov a servisných útvarovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPPosúdenie kvality vnútorného prostredia vybraného podnikuPogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Horník, A.
321.BPPosúdenie materiálov používaných pri stavbe nízkoenergetického domuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Rajtar, M.
322.DizPPosúdenie možností využitia termovíznej analýzy vybraných komponentov vozidielVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
323.BPPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPPosúdenie parametrov vybraných kolesových traktorov pre malých farmárovHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Török, J.
325.DPPosúdenie spôsobilosti výrobného procesuPogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šimon, P.
326.BPPosúdenie technického stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paulina, R.
327.BPPosúdenie technického stavu vozidla so vznetovým spaľovacím motoromUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Broškovič, D.
328.BPPosúdenie technického stavu vozidla so zážihovým spaľovacím motoromUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zifcsák, R.
329.DPPosúdenie technického stavu vybranej strojovej skupiny manipulačnej techniky s analýzou hydraulických olejovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Sianta, M.
330.BPPosúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy2 / 1 Studený, P.
Šturdík, O.
331.DPPosúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdyMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Németh, P.
332.DizPPosúdenie vybraných technických parametrov vozidiel cestnej údržbyJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / ----
333.DPPosúdenie základných parametrov pracovného prostrediaBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Kitka, M.
334.BPPosudzovanie kvality povrchových vrstievKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Bernáth, I.
335.BPPoužitie metódy HACCP v pozberovom spracovaní obilnínŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Malý, D.
336.DPPožiadavky na bezpečnosť pri výrobe plastovŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Varga, R.
337.BPPožiadavky na parametre pracovného prostredia vo výrobe automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčík, M.
338.BPPracovný tok, elektronický prenos a vizualizácia údajov na pracovisku - Optimalizácia TPMCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
339.BPPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPPrevencia pri ochrane zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikouFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-IRBTFPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPPrincípy správneho používania základných meradielPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Záhon, L.
342.BPProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TBBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
343.DPProduktový audit vo výrobnej organizáciíŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Dubravická, A.
344.DPProgramové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Homola, M.
345.DPProjekt na zníženie energetickej náročnosti v prevádzke výroby čajovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
346.DPProjekt a realizácia adaptívneho riadenia extrúznej linkyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
347.DPProjekt a realizácia riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v stanici kontroly čapovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Frank, A.
348.DPPrvé testy robotov na manipuláciu so súčiastkamiHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Holovič, M.
349.DPRealizácia prípravku na zvárací robot KUKALukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Dopirák, D.
350.DPRekonštrukcia modelu spaľovacieho motora s brzdouJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Škultéty, I.
351.DPRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
352.DPRiadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Kukla, L.
353.BPRiadenie pneumatického manipulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Košút, M.
354.DPRiadenie pohonov prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Jančovič, A.
355.DPRiadenie servopohonu frekvenčným meničomHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Špaňo, T.
356.DPRiadenie technologického procesu prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Dutka, S.
357.DPRiadenie trojosového polohovacieho systému prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Rác, J.
358.BPRiadenie výrobného procesu pomocou kontaktných prvkovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Slanař, J.
359.DPRiadenie výrobného procesu vo vybranom podnikuZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Vrablec, F.
360.DPRiadiaci a informačný systém pre rozvodňu 110 kVPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kupček, M.
361.BPRiasy ako zdroj biopaliva 3. generácieUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gombár, T.
362.DPRiešenie osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Jaroš, M.
363.DPRiešenie otvorových konštrukcií obytných budovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Jurík, P.
364.DPRobotizácia procesu zakladania dielov a skrutkovania komponentov ihneď po odstreknutí plastových dielovOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
365.BPRobotizácia vybraného procesu prostredníctvom priemyselného robota MITSUBISHIOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Marek, J.
366.BPRozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
367.BPRozbor silových pomerov v závitových spojoch v hydraulickej tlakovej nádobe definovaných rozmerov a tlaku 20 MPaRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
368.DPRozoznávanie objektov na základe histogramu hĺbkového obrazuTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Galaba, M.
369.DPRozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine LearnimgAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Melczer, Á.
370.DPRozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OSHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Hunák, S.
371.DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Tomovič, R.
372.BPSchlierenova videografia – zobrazenie turbulencie v priehľadných materiálov pomocou Moirého efektuTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBTFPodrobnosti témy1 / -- Čapo, N.
373.BPSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Czetner, L.
374.DizPSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / 1--
375.DPSkúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnostiPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
376.DPSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Barantal, M.
377.DPSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Rybák, D.
378.DPSkúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
379.DPSkúšky mechanických a tribologických vlastnosti pretavovaných vrstiev na báze dusíkaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, P.
380.DPSkúšky zváraných spojovRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Drapák, F.
381.DPSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Candrák, T.
382.BPSledovanie prevádzkových zmien vybraných segmentov turbodúchadlaTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Petro, L.
383.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
384.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
385.DPSledovanie vybraných parametrov vozidla so vznetovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Myjavec, L.
386.DPSledovanie vybraných parametrov vozidla so zážihovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkacJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
387.DPSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálovHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Konštiak, M.
388.DPSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
389.DPSpájanie materiálov nitovacou technologiou v automobilovom priemysle.Žarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, A.
390.BPSplinové krivky a ich použitie pri modelovaníPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatovič, M.
391.DPSpôsoby diagnostiky geometrie náprav na vybraných vozidláchZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Andelek, T.
392.BPSpôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalka, A.
393.BPSystém Kaizen v organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Gál, Z.
394.BPSystém pre vizualizáciu (3D) a optimalizáciu rozloženia výrobných liniekKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
395.DPSystém údržby na vybraných zariadeniach v prevádzke atómovej elektrárniČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovič, P.
396.BPSystematika zisťovania technického stavu vzduchotlakových brzdových sústavZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, B.
397.BPŠpecifické aspekty výrobného systému pestovania tekviceMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBSPUPodrobnosti témy1 / -- Valentínyová, P.
398.BPŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čagala, F.
399.BPŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, P.
400.DPŠtatistická kontrola 3D prístrojom vo vybranom podnikuPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Krutek, A.
401.DPŠtatistické zhodnotenie monitorovaných priestorovŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Chobot, M.
402.BPŠtúdia využitia strechy závodu na fotovoltaickú výrobu energiePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
403.DizPTechnické, biologické, a ekonomické faktory biotechnickej kontroly dojacich zariadeníMihina, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
404.BPTechnicko-exploatačné charakteristiky vozidiel zdravotnej prepravy osôbJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
405.BPTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu destilátovHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Baka, V.
406.BPTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu liehuHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
407.BPTechnika vo výrobnom systéme pestovania hroznaAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Dzurko, S.
408.BPTechnológia výroby dielcov frézovaním na CNC frézachPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Skalický, R.
409.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TOZSPUPodrobnosti témy0 / ----
410.BPTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB, B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrejovič, M.
411.BPTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Zachar, D.
412.BPTeoretický konštrukčný návrh pohonu prednej hnacej nápravy traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
413.BPTeplota vzduchu v interiéry automobiluMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Henček, R.
414.BPTeplotná závislosť elektrických vlastností vybraných biopalívHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Trubíni, M.
415.BPTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
416.DPTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
417.DPTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Modrocký, P.
418.BPTlakový ráz v hydraulickom systémeMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
419.BPTrendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
420.BPTrendy vývoja kombinovaných strojov na predsejbové obrábanie pôdyMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vladovič, B.
421.BPTribologické skúšky pretavených vrstiev na báze uhlíkaKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
422.BPTribologické skúšky pretavených vrstiev na vybraných oceliachKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Paštéka, J.
423.DPTvorba modulov virtuálnej reality vo výrobných technológiáchKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
424.DPÚnavová životnosť zváraných spojovRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Majtner, D.
425.DPÚnavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický modelPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kubrická, D.
426.BPUplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hroznaJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ivanov, Z.
427.BPUplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdyJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Janský, M.
428.DPÚprava podávacieho ústrojenstva zlisovanej slamy pri jeho spaľovaníMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, D.
429.BPUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mesároš, T.
430.DizPUrčenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranieŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
431.DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, T.
432.DizPUrčovanie variability parametrov pôdy pomocou metód proximálneho snímaniaGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
433.DPÚroveň hluku vozidla so zimnými pneumatikamiMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, J.
434.DizPVariabilná aplikácia dusíka v kontexte limitujúcich faktorov prostrediaGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
435.DizPVerifikácia vybraných spôsobov merania koncentrácií amoniaku a skleníkových plynov z objektov živočíšnej výrobyLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPLSPUPodrobnosti témy0 / 1--
436.DP„Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRITFPodrobnosti témy0 / ----
438.BPVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
439.DPVplyv času a spôsobu prevádzky motorových vozidiel na ich technický stavŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Chlebec, M.
440.BPVplyv druhu vretena na viskozituPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Malý, L.
441.DPVplyv faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bakošová, S.
442.BPVplyv chladiaceho médium na určovanie teplotného intervalu pri meraní viskozityPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Holienka, T.
443.BPVplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrisková, V.
444.DPVplyv kolesových závaží na priečnu stabilitu traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Holub, E.
445.DPVplyv parametrov odlievania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Havetta, Ľ.
446.BPVplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 2--
447.BPVplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalívPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
448.BPVplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosťFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Fančovič, P.
449.BPVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
450.DizPVplyv riadiacich algoritmov na spotrebu mobilného robotaHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-RSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
451.DPVplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozituPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Fischer, M.
452.BPVplyv skládkovania odpadov na životné prostredieKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vanko, D.
453.DPVplyv softvérových úprav riadiacej jednotky automobilu na výstupné parametre spaľovacieho motoraTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Sékeli, M.
454.BPVplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápojaHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Herda, M.
455.DPVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RVRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
456.BPVplyv veľkosti frakcie lisovanej biomasy pri výrobe brikietUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Sombat, Š.
457.DPVplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalívHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Hajková, M.
458.DPVplyv vybraných faktorov na reologické vlastnosti pre vybrané druhy kvapalných materiálovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
459.DPVplyv vybraných faktorov na vizuálne a mechanické vlastnosti produktuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Mócik, J.
460.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Laššo, A.
461.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kucej, M.
462.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Háber, M.
463.BPVplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidielMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / -- Benčík, R.
464.BPVstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnostiŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Herda, B.
465.BPVýber a posúdenie vybraných technológií pre obecnú kompostáreňHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Havetta, M.
466.DPVypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODEKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
467.DPVýroba brikiet s využitím biouhlia vzniknutým po splyňovaníUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurda, Š.
468.DPVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Janíčková, K.
469.DPVýroba oceľového dielca na základe programovania CNCŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Richweissová, V.
470.BPVýroba tvárniacej matrice postupového nástroja pre lisovanie tvarového plechového dielu autaKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Tarics, T.
471.BPVýrobné technológie zamerané na povrchové úpravy v konkrétnej organizáciiPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Farkaš, M.
472.DizPVýskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženiaHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
473.DizPVýskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na poľnohospodársku pôduFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 2--
474.DPVytvorenie aplikacie pre parkovanie pomocou OS AndroidAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Lóži, M.
475.DPVytvorenie modelu diagnostiky u vybraného vstrekovacieho systému naftového motoraZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Baraník, T.
476.BPVyužitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióneMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Fančovič, N.
477.BPVyužitie akcelerometrov vo vybranom výrobnom proceseRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
478.BPVyužitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
479.BPVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
480.BPVyužitie CAD systémov pri optimalizácií výrobných procesovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / ----
481.BPVyužitie drevného odpadu na energetické účelyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ingeliová, N.
482.BPVyužitie elektrických vlastností chleba s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / -- Vrták, P.
483.BPVyužitie elektrických vlastností pergyHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / ----
484.BPVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
485.DPVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
486.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – SpojkyKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Bendík, Š.
487.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Hludík, K.
488.BPVyužitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ment, M.
489.BPVyužitie manipulátorov a priemyselných robotov v logistikeMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
490.DPVyužitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lőbb, M.
491.DPVyužitie nástrojov riadenia kvalityKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Vnučková, G.
492.DPVyužitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Poruben, L.
493.DPVyužitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopalivaKunecová, D.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Božik, Š.
494.BPVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PTBSPUPodrobnosti témy0 / ----
495.BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Plachý, B.
496.DPVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Százová, R.
497.BPVyužitie snímačov zrýchlení v automobilochRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zhang, W.
498.DPVyužitie strojov vo vybranom podniku služiebMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Csada, M.
499.DPVyužitie systému Kaizen v organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
500.DPVyužitie štatistických metód vo výrobnej organizáciiČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mrlláková, Z.
501.BPVyužitie techniky na vybranej malej farmeMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Simon, T.
502.BPVyužitie vodíka v pohone nákladných automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
503.BPVyužitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmyAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Gubány, M.
504.DPVyvažovanie montážnych líniíPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
505.DizPVznik chvenia pôsobiaceho na tuhosť obrábacích strojov a automobilov pri vibráciách v prevádzke.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDSPUPodrobnosti témy0 / 1--
506.DPWater management - Informačný portálPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
507.BPZadefinovanie najefektívnejšej vyrobiteľnosti na základe technologických možnosti 5 osej frézyŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Mihálik, M.
508.BPZálohové zdroje el. energie vo výrobných závodochPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Polomský, P.
509.BPZáložný zdroj napájania vo výrobnej organizáciiPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Čaplák, M.
510.DPZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / -- Zimerman, M.
511.DPZávislosť použitia základného materiálu (oceli) a jeho ochrany nanášaním povrchových povlakov pre zvýšenie životnostiKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Hlavina, J.
512.BPZhodnosť výsledného výrobku s 3D modelomŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Betka, P.
513.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Hanák, J.
514.DPZhodnotenie bezpečnosti dopravnej techniky v linke na pozberovú úpravu zrnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
515.BPZhodnotenie fyzikálnych metód pri sledovaní kvality výrobkuKunecová, D.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
516.DPZhodnotenie rizika na vybranom stroji metódou FMEAČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Breznický, M.
517.DPZhodnotenie rizika na vybranom zariadení metódou FMEAČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Cvíčela, Š.
518.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri hnojení priemyselnými hnojivamiAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Zduch, M.
519.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere obilnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Bakyta, J.
520.DPZhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PSZSPUPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, P.
521.DPZisťovanie vplyvu alternatívnych palív na pracovné priestory spaľovacích motorovZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Trokšiar, M.
522.DPZlepšenie procesu implementácie nových dielov do sériovej výrobyČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Melišková, Z.
523.DizPZlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadeníMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
524.DPZlepšovanie riadenia kvality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy2 / -- Záhorec, M.
Horváth, M.
525.DPZmeny v projekte havarijných systémov chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosťPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
526.DizPZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 2--
527.DizPZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / ----
528.BPZriadenie systému TPM na montážnych linkáchHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovič, A.
529.DPZvariteľnosť nástrojových ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Mihálik, T.
530.DizPZvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniuKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDSPUPodrobnosti témy0 / ----
531.BPZvýšenie životnosti poľnohospodárskych strojov v prevádzkeKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Labuda, T.
532.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti témy0 / ----
533.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti témy0 / ----
534.BPZvyšovanie kvality produkcie vo výrobnom proceseŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kútiková, S.
535.BP1. Implementovanie základných nástrojových zostáv pre frézovacie strojeKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kubala, V.
536.BP1. TTypy povlakov používaných pri formách na výrobu plastových dielovČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Karvaš, M.
537.DP1. „Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Farkaš, P.
538.BP17. Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako zdroj energieMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vnučko, D.
539.DP3D meranie karosérie osobného automobiluPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Sládek, A.