Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | 1 | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAlgoritmy kryptografie v LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Čerňanová, E.
2.DizPAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-TPLSPUPodrobnosti témy1 / 1 Vacho, L.
3.BPAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAlternatívne riešenia obvodových plášťov halových objektovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAnalýza a aplikácia metódy rainflowRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Záhorec, T.
7.DizPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPAnalýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušiaKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Karika, R.
9.BPAnalýza bezpečnosti práce v chovoch hydinyŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAnalýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriáchBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanáková, S.
11.DPAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bango, J.
12.DPAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Višňovská, V.
13.DPAnalýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podnikuBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPAnalýza charakteristík porastu v systéme CTFMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / -- Siklenka, T.
15.DPAnalýza konštrukčných aspektov prepäťových ochránLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Madola, V.
16.DPAnalýza kvality práce vybraných rozstrekovačov v závislosti od vstupných parametrovJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / -- Mydliar, L.
17.BPAnalýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podnikuUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza legislatívy hybridných pohonovUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPAnalýza monitorovacích a prístupových systémov a návrh ich využitia pre konkrétny podnikAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Mihalovič, F.
21.BPAnalýza možností využitia užívateľského softvéru analytických váh Voyager® Pro v podmienkach tribologického laboratóriaKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAnalýza nebezpečenstiev pri navyšovaní hrádze vodného tokuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Höriková, Ž.
23.DPAnalýza používaného náradia a implementácia nových typovŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Horník, M.
24.BPAnalýza práce pracovno-zdravotnej služby vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Micheľ, J.
25.DPAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPAnalýza spotreby elektrickej energie vybraného technologického procesuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Bako, M.
29.BPAnalýza stavu distribúcie el. energie vo výrobnej organizaciiPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Okruhlica, V.
30.DPAnalýza systému marketingových nástrojov využívaných pri predaji záhradnej technikyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAnalýza systému údržby a uplatnenie metódy TPM na výrobnej prevádzkeČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
32.BPAnalýza teplotných závislostí reologických veličín pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčík, A.
33.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPAnalýza vibrácií strojných zariadeníŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kobzová, B.
35.DPAnalýza vnútorného prostredia vo výrobnom objekteKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Košťál, M.
36.BPAnalýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používaniaBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinec, P.
37.DPAnalýza vplyvu teploty na vlastnosti vybraných mazívCsillag, J.Katedra fyziky (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Paul, P.
38.BPAnalýza vplyvu teploty na vybrané reologické vlastnosti rastlinných olejovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Sirotová, E.
39.BPAnalýza vplyvu vlhkosti vo vybraných stavebných konštrukciáchSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Hansková, L.
40.BPAnalýza vybraných faktorov pracovného prostrediaBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Gubčo, M.
41.DPAnalýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniachBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Dóczy, D.
42.DPAnalýza výskytu edafónu v pôdach s rôznou intenzitou zhutneniaMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / -- Struhár, K.
43.DPAnalýza výsledkov merania valcovitosti vnútorných valcových plôch s použitím zaťažovacej hlavice a bez nejKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPAnalýza využívania a stanovenie prevádzkových ukazovateľov vybranej skupiny traktorov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, P.
45.DPAnalýza zmeny penetrometrického odporu pôdy pri rôznych vlhkostiachMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / -- Lukáč, A.
46.DPAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
47.DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
48.BPAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPAplikácia optimalizácie parametrov procesov vo výrobeKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Drappan, K.
50.DizPAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskóznozno-elastických vlastnosti materiálovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)D-RSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPAplikácia traktorov pri vybraných prácach vo vinohradochJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Szőke, M.
52.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPAutomatické nakladanie domcov na montážnu linkuValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / -- Dodok, A.
54.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Leitman, A.
55.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanie spôsobu a rýchlosti riešenia zodpovedným oddelenímCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Süttö, H.
56.BPAutomatické ohlasovanie porúch na pracoviskách, ich evidencia a monitorovanieČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Görög, F.
57.BPAutomatizácia kvapkového závlahového systému pomocou mikrokontroléraCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, J.
58.DPAutomatizácia plánovacích prác v poľnohospodárskom podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kopáč, F.
59.DPAutomatizácia procesu montáže klimatizácií pre automobilový priemysel na zvýšenie produktivityPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPAutomatizácia vybraného technického zariadenia v liehovarníckom priemysleHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lajda, M.
61.DPAutomatizácia vybraného technického zariadenia v pivovarníckom priemysleHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPAutotuning PID regulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Hrotík, S.
63.BPBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy1 / 1 Blažek, F.
64.DPBezpečnosť práce vo vybranom podnikuMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / -- Hudecová, A.
65.DPBezpečnosť pri preprave materiálov v sieti ŽSRTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Maťašovský, M.
66.DPBezpečnosť pri skladovaní a doprave horľavých látokŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Vavreková, B.
67.BPBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Polgár, A.
68.DPBezpečnosť techniky pri spracovaní kukurice na energetické účelyAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mondok, C.
69.BPBezpečnostné a kvalitatívne podmienky vybraného traktoraJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPBoridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / -- Gaži, M.
71.BPBrzdné vlastnosti vybraných pneumatíkJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
74.DPDeformácie vnútorného priemeru ozubených kolies po tepelnom spracovaníPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šimonová, M.
75.DPDetekcia cesty a jazdných pruhov pomocou digitálnej kamery a algoritmov počítačového videniaTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Koňarčík, D.
76.DPDetekcia výmeny vzduchu v objektoch s prirodzeným vetranímLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Korchán, M.
77.DPDigitálne zobrazenie výrobných liniek - virtuálna realitaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Lobo, P.
78.DPDruhy geometrických plôch v počítačovej grafike a ich použitiePáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPEfektívnosť a bezpečnosť využívania traktora vo vybranom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Turčeková, N.
80.DPEfektívnosť čistenia odpadových vôd vo vybranom územíKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kandra, M.
81.DPEfektívnosť prevádzky vybranej skupiny dopravných a manipulačných prostriedkov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Gregorík, M.
82.DPEfektívnosť riadenia procesu výroby vína vo vinárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Brigant, M.
83.BPElektronika a informačné systémov v obilných kombajnochAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Špek, B.
84.DPEnergetická náročnosť a efektívnosť vybraných technológií rastlinnej výrobyĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy0 / 1--
85.BPEnergetická náročnosť ventilačnej techniky v chove brojlerovBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Turis, A.
86.DPExperimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasyBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Gulčík, J.
87.BPExperimentálne meranie odporu pôdy dvojparametrovou komparačnou metódou po prejazde poľnohospodárskou technikouMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
88.DPExperimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Šinský, M.
89.BPFormy na výrobu plastových výliskov - vplyv povrchového povlaku na kvalitu a životnosť ich súčastíČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubovčiak, T.
90.DPFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPFraktálna analýza pôdnej mapyKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPHluk dopravných prostriedkovMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Janyík, B.
93.BPHodnotenie bezpečnosti vo výrobnej organizáciiŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, M.
94.DPHodnotenie efektívnosti a bezpečnosti práce pri využití leteckých modelov v ZSEFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
95.DizPHodnotenie efektívnosti využívania mechanizácie vo vybranom vinohradníckom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
96.DPHodnotenie elektrických vlastností mliečnych výrobkov určovaných na vytvorenom meracom zariadeníHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Puskás, T.
97.DPHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy0 / 1--
98.DPHodnotenie fyzikálnych vlastností brikiet vyrobených z PaulownieUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Belovič, J.
99.DPHodnotenie kvality práce vybranej rezačkyMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DPHodnotenie kvality sejby vybratej kombinovanej sejačkyMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Glejdura, S.
101.DPHodnotenie kvality vybraných druhov olejovPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Hronec, R.
102.DPHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
103.DPHodnotenie mechanických vlastností pelietKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
104.DPHodnotenie mikroklímy v objekte živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Papp, D.
105.DPHodnotenie osvetlenia v učebniachBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Truchlík, P.
106.BPHodnotenie pracovného prostredia vo výrobnom objekte z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Danková, J.
107.DPHodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácachFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Štetina, J.
108.DPHodnotenie pripravenosti vybraného podniku na zavedenie štíhlej výrobyNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Papp, Š.
109.BPHodnotenie transparentných prvkov budovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Kováčová, I.
110.DPHodnotenie úrovne využívania vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Tábi, F.
111.BPHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Medek, M.
112.DPHodnotenie zabiehavosti zliatiny AlSi10Mg v závislosti od obsahu Na/Sr v zliatineKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Švolík, P.
113.DPIdentifikácia a odstraňovanie nezhôd v procese výroby strešných okienPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, V.
114.DPIdentifikácia kompresných parametrov zrnín pre potreby metódy konečných prvkovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J. A.
115.BPIdentifikácia požiadaviek na informačný systém údržbyAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Chudáčik, J.
116.DPIdentifikácia ťahových vlastností obalovej fólieKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
117.DizPIdentifikácia textúrnych parametrov biomateriálovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
118.BPIhlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, Ľ.
119.BPImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kolenová, M.
120.DPImplementácia systému manažérstva BOZP vo výrobnej organizáciiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Holzknechtová, M.
121.DPIndexy hodnotenia kvality prostredia v objektoch živočíšnej výrobyLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
122.BPInkubátory a start-upy v podmienkach krajín EÚPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
123.BPInovácia riadenia rezacieho stroja hliníkových profilovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, M.
124.BPInovácia výrobnej linky na báze PLC regulátorovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mráz, Ľ.
125.DPInovácia zariadenia pre skúšky trenia a opotrebeniaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Gundová, M.
126.BPInovačné trendy v technológiách pre obrábanie pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBATFPodrobnosti témy0 / ----
127.BPInovatívne metódy obrábania pôdy a zakladania porastuMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / -- Mokráňová, Ľ.
128.DPInterakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzluTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kalina, P.
129.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)SPUPodrobnosti témy1 / -- Molnárová, R.
130.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
131.DPKalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej dopraveUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Michalides, M.
132.BPKonštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidielAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaškovič, F.
133.BPKonštrukcia a vlastnosti palivových článkovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomka, T.
134.BPKonštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vlček, L.
135.BPKonštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kašík, T.
136.DPKonštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
137.DPKonštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
138.DPKonštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktoraJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Kožuch, P.
139.BPKonštrukčný návrh terénneho vozidlaKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, M.
140.DPKvalita informácií o stave sucha v pôdeRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
141.BPKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Jančušová, M.
142.DPKvalita vnútorného prostredia obytných budovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Šuchtová, L.
143.DPKvalita vnútorného prostredia opravárenského objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Adamec, T.
144.DPKvalita vnútorného prostredia poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Patrik, J.
145.BPKvalitatívne posúdenie zatepľovacích systémov halových objektovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Sasková, V.
146.BPKvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktoraMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPKvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológiíMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kotleba, M.
148.DPKvalitatívne vlastnosti olejových filtrovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Civáňová, J.
149.BPLaboratórna skúška činnosti hydrogenerátoraKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kohút, J.
150.BPLaboratórne meranie prietokových charakteristík zubových hydrogenerátorovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
151.BPLaboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalínKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kohút, M.
152.BPLegislatívne požiadavky na meranie emisií kolesových poľnohospodárskych traktorovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štofik, J.
153.BPLegislatívne požiadavky pre vytvorenie cyklotrásHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
155.DPManažérstvo BOZP vo vybranej stavebnej organizáciiŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Zadrabaj, P.
156.DizPManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
157.BPMateriálové toky poľnohospodárskych komodítTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuchmanová, A.
158.DPMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
159.DPMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPMeracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Orša, B.
161.BPMeracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlinarcsik, T.
162.BPMeranie a automatizované riadenie pomocou vývojovej dosky Arduino v prostredí LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBTFPodrobnosti témy1 / -- Selický, L.
163.DPMeranie a porovnanie niektorých fyzikálnych vlastností vybraných druhov pevných biopalívHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Pavlatovský, L.
164.DPMeranie a štatistické zhodnotenie vibrácií obrábacieho strojaŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Matúš, M.
165.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom deleníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
166.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
167.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
168.DPMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, Ľ.
169.DPMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
170.DPMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
171.DPMeranie elektrických vlastností biologických materiálovNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kazán, P.
172.DPMeranie hluku vo vybranom podniku a možnosti jeho znižovaniaUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Benyík, B.
173.BPMeranie charakteristík prepäťových ochránLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Pavlovič, P.
174.BPMeranie mechanických vlastností jabĺk kužeľovým indenteromKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Doboš, D.
175.BPMeranie mechanických vlastností jabĺk valcovým indenteromKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Szabó, A.
176.BPMeranie šírenia akustického signálu vo vybranej drevineKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
177.BPMetódy riešenia prútových sústavKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
178.BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy2 / -- Makan, P.
Bašťovanský, M.
179.BPModerné trendy v konštrukcií traktorov zhľadiska kvality práceAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Homola, D.
180.BPMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
181.BPMožnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopuTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárik, R.
182.BPMožnosti diagnostiky vstrekovačov benzínových motorovZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Bartlová, L.
183.BPMožnosti návrhu snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPMožnosti návrhu zariadenia na meranie vodivosti a vlhkosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
185.BPMožnosti skúšania hydrostatických prevodníkovKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
186.BPMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB, B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Biely, M.
187.BPMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
188.BPMožnosti uplatnenia záhradníckej techniky pre trávnikyJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Svíčka, M.
189.DPMožnosti vybraného CAD programu pri návrhu digitálneho prototypu automobiluTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / ----
190.BPMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
191.BPMožnosti využitia bezpilotných prostriedkov v rastlinnej výrobe.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuvik, M.
192.BPMožnosti využitia dronov v poľnohospodárstveUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kotek, M.
193.DPMožnosti využitia fyzikálnych vlastnosti na určenie skladovacie doby olejovPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Tökölyová, J.
194.BPMožnosti využitia laboratórnej techniky pri pozberovej úprave obilnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kompanová, P.
195.BPMožnosti využitia mobilných peletovacích zariadení v poľnohospodárstveMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Valovič, J.
196.DPMožnosti využitia odpadov z agrorezortu ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, V.
197.BPMožnosti využitia poľnohospodárskeho traktora pri pestovaní pšeniceJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Knížat, L.
198.DPMožnosti využitia poľnohospodárskych odpadov ako zdroja druhotných surovínHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Mojžiš, M.
199.BPMožnosti využitia povlakov deponovaných metódou PVD v oblasti transmisných systémovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Anda, T.
200.DPMožnosti využitia regresnej a korelačnej analýzy pri vyhodnocovaní tribologických experimentovKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
201.BPMožnosti využívania informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Gunda, M.
202.DPMožnosti zefektívnenia a modernizácie vodného hospodárstva v poľnohospodárskych podnikovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
203.BPMožnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložískRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hájos, R.
204.BPNároky na manipulačnú techniku v autoservisochVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubica, A.
205.BPNástroje kvality a ich uplatnenie vo výrobnom procesePolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Szlovák, Š.-C.
206.BPNástroje kvality na riešenie reklamáciíČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, J.
207.BPNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Šabík, M.
208.BPNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, O.
209.BPNávrh a realizácia lokálneho dátového centraPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kis, J.
210.DPNávrh a realizácia ochrany pred nebezpečnými účinkami blesku v objekte so zvýšením nebezpečenstvom výbuchuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Schwarcz, R.
211.DPNávrh a realizácia riadiaceho systému na spracovanie kalov na ČOVHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Devát, Ľ.
212.DPNávrh a realizácia sušičky meduLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Bim, S.
213.DPNávrh a realizácia ultrazvukovej čističky v živočíšnej výrobePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Ivan, T.
214.DPNávrh a realizácia zariadenia na automatizované ohýbanie medicínskych ihielPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Pisca, M.
215.DPNávrh a realizácia zariadenia na meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok na pracoviskuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Džatko, J.
216.DPNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / ----
217.DPNávrh a realizácia aplikácie pre zautomatizovanie procesov vo vybranom podnikuHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Lörinc, M.
218.DPNávrh a realizácia digitálneho zrážkomeraJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lahučký, M.
219.DPNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Žindely, P.
220.DPNávrh a realizácia signalizačného a zabezpečovacieho systému na zistenie nežiaduceho úniku vody vo vodovodnom systémeTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Bukovský, T.
221.DizPNávrh a vývoj ochranných systémov pre vybrané poľnohospodárske strojeJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
222.BPNávrh bezpečnostných a kamerových systémov pre výrobný podnikAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Popluhár, Á.
223.DPNávrh ECE svetelného systému s ohľadom na NCAP a IIHS ratingValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
224.BPNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri trieskovom obrábaníValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
226.BPNávrh inteligentnej elektroinštalácie vo výrobnom objektePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Masár, K.
227.BPNávrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetovKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Macho, J.
228.DPNávrh koncepcie vyhodnotenia výsledkov meracieho zariadenia MUK F-300 PCTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Hörigh, T.
229.DPNávrh LED SegmentLite moduluValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Kreitš, D.
230.BPNávrh logistickej stratégie vybraného podnikuTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / ----
231.DPNávrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltés, P.
232.BPNávrh meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia na meranie reakčného času a ovládacej sily pôsobiacej na pedálJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPNávrh meracieho reťazca na zisťovanie technického stavu palivovej sústavyZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPNávrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL RbTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čampai, Š.
235.DPNávrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy BrookfieldPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Melenec, P.
236.BPNávrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
237.BPNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
238.BPNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchuHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
239.BPNávrh parkovacieho systému v mestskej častiHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
240.BPNávrh počítačovej siete a možnosti jej zabezpečenia pre menšiu výrobnú firmuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Siklienka, M.
241.DPNávrh riadiacej jednotky v chove hydiny.Harničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Buranský, L.
242.DPNávrh softvéru na vyhodnotenie gravimetrických meraníVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPNávrh stavebnice EX45 s mikrokontrolérom C8051F340 na pedagogické účelyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Záň, M.
244.BPNávrh systému ochrany a zabezpečenia laboratórií katedryUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Šaturová, S.
245.BPNávrh testovacej horizontálnej retenčnej konštrukcieLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
248.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
249.DPNávrh vetrania výrobnej halyKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kandrová, D.
250.DPNávrh vstrekovacej formy vytvorenej technológiou 3D tlačeTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Mazúchová, J.
251.BPNávrh zariadenia na čelnú skúšku prekaliteľnostiMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB, B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Szabo, M.
252.BPNávrh zariadenia na meranie rezistivity sypkých materiálovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Bahelka, M.
253.BPNávrh zariadenia na meranie vybratých elektrických vlastností kvapalných materiálovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Lopušan, M.
254.DPNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
255.DPNávrh zariadenia na zlepšenie vitality osiva obilnínMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Villant, G.
256.BPNávrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
257.DPNávrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podnikuRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, J.
258.DPNávrh zlepšení bezpečnostných opatrení vo vybranom podnikuMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kiepeš, P.
259.BPNitridovanie austenitických ocelí s využitím elektrického oblúkaKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / -- Tomka, F.
260.BP„Online marketing“ – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
261.BPOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
262.BPON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Oriško, S.
263.BPON-line signalizácia a monitoring stavu výrobných liniekTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
264.DPOptická analýza stavu dozretia ovocia s využitím fuzzy logikyTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Mazáčková, Z.
265.DPOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
266.DPOptimalizácia dávkovania vápna pri výrobe cukruLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Gála, R.
267.DizPOptimalizácia geometrie plastovej súčiastky pre konštrukciu vstrekovacej formy.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDSPUPodrobnosti témy0 / 1--
268.DPOptimalizácia logistiky v autodopraveTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Svrček, T.
269.DPOptimalizácia manipulácie s materiálom na výrobnej linke so zvýšenou ergonómiou s ohľadom na časy cykluHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Babík, S. J.
270.BPOptimalizácia montážnej linky na zvýšenie hodinového výkonuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
271.DPOptimalizácia náradia na vnútorné profilovanie súčiastokLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Mráz, L.
272.DPOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPOptimalizácia parametrov pasivácie hliníkaKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Horniaková, Ľ.
274.DPOptimalizácia plánovania výroby náhradných dielov pri lepiacich robotoch s ohľadom na zníženie potreby počtu pracovníkovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPOptimalizácia potreby strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Janek, J.
276.BPOptimalizácia riadenia náhradných dielov pre údržbuHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
277.DPOptimalizácia systému chladenia výrobnej halyValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Šaradin, E.
278.DPOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Fekete, P.
279.BPOptimalizácia výrobného procesuKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPOptimalizácia výrobného procesuKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Balko, F.
281.BPOptimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kopecký, M.
282.DPOptimalizácia životnosti lineárnych vedení automatizovaného manipulačného zariadeniaŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Paškrta, L.
283.BPOptimálne riešenie korekcie pravouhlého transportu fólieOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrúz, A.
284.BPOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, D.
285.BPOrganizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-IRBTFPodrobnosti témy0 / 1--
286.BPOsvetlenie v dopraveMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malík, M.
287.BPPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy0 / ----
288.BPPLC systémy vo výrobných technológiachLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Žember, L.
289.BPPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Šimunek, M.
290.BPPorovnanie knižníc EmguCV a AForge.NET v jazyku CSharpTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBTFPodrobnosti témy1 / -- Šimek, E.
291.DPPorovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Foľta, M.
292.DPPorovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkovMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, D.
293.BPPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lintner, M.
294.DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Mondek, M.
295.BPPorovnanie ťahovej sily terénneho automobilu s 12 a 24 hrotovým systémom hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bruonč, T.
296.BPPorovnanie teoretickej a skutočnej hodnoty priečnej stability traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
297.DPPorovnanie vybraných vlastností syntetického a minerálneho oleja v hydraulických lisochKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Smolka, B.
298.BPPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Križan, M.
299.BPPosúdenie efektívnosti prevádzky mobilných strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBSTFPodrobnosti témy0 / 1--
300.BPPosúdenie kvalitatívnych vlastností materiálov používaných pri stavbe rodinných domovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Kluka, R.
301.DPPosúdenie kvality vetrania divadelnej sálySzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Némethová, M.
302.DizPPosúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov a servisných útvarovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPPosúdenie materiálov používaných pri stavbe nízkoenergetického domuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Rajtar, M.
304.DizPPosúdenie možností využitia termovíznej analýzy vybraných komponentov vozidielVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
305.BPPosúdenie parametrov kanvového dojacieho zariadenia pre farmáraBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
306.BPPosúdenie parametrov vybraných kolesových traktorov pre malých farmárovHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Török, J.
307.BPPosúdenie technického stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paulina, R.
308.BPPosúdenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy2 / 1 Šturdík, O.
Studený, P.
309.DPPosúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdyMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Németh, P.
310.DizPPosúdenie vybraných technických parametrov vozidiel cestnej údržbyJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / ----
311.DPPosúdenie základných parametrov pracovného prostrediaBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Kitka, M.
312.BPPosudzovanie kvality povrchových vrstievKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Bernáth, I.
313.BPPoužitie metódy HACCP v pozberovom spracovaní obilnínŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Malý, D.
314.DPPožiadavky na bezpečnosť pri výrobe plastovŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Varga, R.
315.BPPracovný tok, elektronický prenos a vizualizácia údajov na pracovisku - Optimalizácia TPMCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
316.BPPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPPrevencia pri ochrane zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikouFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-IRBTFPodrobnosti témy0 / 1--
318.BPPrincípy správneho používania základných meradielPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Záhon, L.
319.BPProdukcia skleníkových plynov pri bezpodstielkovom spôsobe chovu HDBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TBBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPProduktový audit vo výrobnej organizáciíŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Dubravická, A.
321.DPProgramové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Homola, M.
322.DPProgramový systém pre výpočet únavovej životnostiRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
323.DPProjekt na zníženie energetickej náročnosti v prevádzke výroby čajovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
324.DPProjekt a realizácia adaptívneho riadenia extrúznej linkyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
325.DPProjekt a realizácia riadenia výrobnej linky guľových kĺbov v stanici kontroly čapovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Frank, A.
326.DPPrvé testy robotov na manipuláciu so súčiastkamiHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Holovič, M.
327.DPRealizácia prípravku na zvárací robot KUKALukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Dopirák, D.
328.DPRegulátor polohy objektu v potrubí prostredníctvom prúdenia vzduchuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Ferenc, T.
329.DPRekonštrukcia modelu spaľovacieho motora s brzdouJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Škultéty, I.
330.DPRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPRiadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
332.BPRiadenie pneumatického manipulátora prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Košút, M.
333.DPRiadenie servopohonu frekvenčným meničomHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Špaňo, T.
334.DPRiadenie technologického procesu prostredníctvom OPC UAOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Dutka, S.
335.DPRiadenie trojosového polohovacieho systému prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Rác, J.
336.BPRiadenie výrobného procesu pomocou kontaktných prvkovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Slanař, J.
337.DPRiadenie výrobného procesu vo vybranom podnikuZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Vrablec, F.
338.DPRiadiaci a informačný systém pre rozvodňu 110 kVPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kupček, M.
339.BPRiasy ako zdroj biopaliva 3. generácieUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
340.DPRiešenie osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Jaroš, M.
341.DPRiešenie otvorových konštrukcií obytných budovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Jurík, P.
342.DPRobotizácia procesu zakladania dielov a skrutkovania komponentov ihneď po odstreknutí plastových dielovOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
343.BPRobotizácia vybraného procesu prostredníctvom priemyselného robota MITSUBISHIOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
344.BPRozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
345.BPRozbor silových pomerov v závitových spojoch v hydraulickej tlakovej nádobe definovaných rozmerov a tlaku 20 MPaRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
346.DPRozoznávanie objektov na základe histogramu hĺbkového obrazuTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Galaba, M.
347.DPRozpoznanie chorôb ovocnych stromov s využitím Machine LearnimgAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Melczer, Á.
348.DPRozšírenie prenosného zariadenia na meranie vonkajších podmienok a spracovanie získaných výsledkov cez aplikáciu v Android OSHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Hunák, S.
349.DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Tomovič, R.
350.BPSchlierenova videografia – zobrazenie turbulencie v priehľadných materiálov pomocou Moirého efektuTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB, B-RSBTFPodrobnosti témy1 / -- Čapo, N.
351.BPSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Czetner, L.
352.DizPSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / 1--
353.DPSkúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnostiPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
354.DPSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Barantal, M.
355.DPSkúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Rybák, D.
356.DPSkúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriekNovák, J.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
357.DPSkúšky mechanických a tribologických vlastnosti pretavovaných vrstiev na báze dusíkaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, P.
358.DPSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Candrák, T.
359.BPSledovanie prevádzkových zmien vybraných segmentov turbodúchadlaTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Petro, L.
360.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
361.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
362.DPSledovanie vybraných parametrov vozidla so vznetovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Myjavec, L.
363.DPSledovanie vybraných parametrov vozidla so zážihovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkacJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
364.DPSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálovHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Konštiak, M.
365.DPSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPSpájanie materiálov nitovacou technologiou v automobilovom priemysle.Žarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, A.
367.BPSplinové krivky a ich použitie pri modelovaníPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatovič, M.
368.DPSpôsoby diagnostiky geometrie náprav na vybraných vozidláchZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Andelek, T.
369.BPSpôsoby hodnotenia osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalka, A.
370.BPSystém Kaizen v organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Gál, Z.
371.BPSystém pre vizualizáciu (3D) a optimalizáciu rozloženia výrobných liniekKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
372.DPSystém údržby na vybraných zariadeniach v prevádzke atómovej elektrárniČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovič, P.
373.BPSystematika zisťovania technického stavu vzduchotlakových brzdových sústavZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, B.
374.BPŠpecifické aspekty výrobného systému pestovania tekviceMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBSPUPodrobnosti témy1 / -- Valentínyová, P.
375.BPŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čagala, F.
376.BPŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, P.
377.DPŠtatistická kontrola 3D prístrojom vo vybranom podnikuPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Krutek, A.
378.DPŠtatistické zhodnotenie monitorovaných priestorovŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Chobot, M.
379.BPŠtúdia využitia strechy závodu na fotovoltaickú výrobu energiePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPTechnicko-exploatačné charakteristiky vozidiel zdravotnej prepravy osôbJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
381.BPTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu destilátovHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
382.BPTechnicko-technologické posúdenie zariadení na výrobu liehuHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
383.BPTechnika vo výrobnom systéme pestovania hroznaAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Dzurko, S.
384.BPTechnológia výroby dielcov frézovaním na CNC frézachPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Skalický, R.
385.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TOZSPUPodrobnosti témy0 / ----
386.BPTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB, B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrejovič, M.
387.BPTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Zachar, D.
388.BPTeoretický konštrukčný návrh pohonu prednej hnacej nápravy traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
389.BPTeplota vzduchu v interiéry automobiluMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Henček, R.
390.BPTeplotná závislosť elektrických vlastností vybraných biopalívHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Trubíni, M.
391.BPTestovanie kvality prostredia v objekte s netradičným technologickým riešenímLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
392.DPTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
393.DPTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Modrocký, P.
394.BPTlakový ráz v hydraulickom systémeMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
395.BPTrendy v oblasti konštrukcie malej mechanizácie s posúdením efektívnosti inovatívnych prvkovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Borik, J.
396.BPTrendy vývoja kombinovaných strojov na predsejbové obrábanie pôdyMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vladovič, B.
397.BPTribologické skúšky pretavených vrstiev na báze uhlíkaKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
398.BPTribologické skúšky pretavených vrstiev na vybraných oceliachKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Paštéka, J.
399.DPTvorba modulov virtuálnej reality vo výrobných technológiáchKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
400.BPÚloha systému 5S v organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / ----
401.DPÚnavová životnosť zváraných spojovRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Majtner, D.
402.DPÚnavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický modelPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kubrická, D.
403.BPUplatnenie automatizačných prvkov pri mechanizovanom zbere hroznaJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ivanov, Z.
404.BPUplatnenie poľnohospodárskeho traktora pri tradičnom a modernom spracovaní pôdyJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Janský, M.
405.DPÚprava podávacieho ústrojenstva zlisovanej slamy pri jeho spaľovaníMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, D.
406.BPUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mesároš, T.
407.DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, T.
408.DizPUrčovanie variability parametrov pôdy pomocou metód proximálneho snímaniaGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
409.DPÚroveň hluku vozidla so zimnými pneumatikamiMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, J.
410.DizPVariabilná aplikácia dusíka v kontexte limitujúcich faktorov prostrediaGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 1--
411.DP„Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
412.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRITFPodrobnosti témy0 / ----
413.BPVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy2 / 1 Hudačko, P.
Vydarený, M.
414.DPVplyv času a spôsobu prevádzky motorových vozidiel na ich technický stavŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Chlebec, M.
415.BPVplyv druhu vretena na viskozituPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Malý, L.
416.DPVplyv faktorov pracovného prostredia na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bakošová, S.
417.BPVplyv chladiaceho médium na určovanie teplotného intervalu pri meraní viskozityPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Holienka, T.
418.BPVplyv klimatických zmien na sucho a jeho dopady na poľnohospodársku výrobu.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Petrisková, V.
419.DPVplyv kolesových závaží na priečnu stabilitu traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Holub, E.
420.DizPVplyv konštrukcie spaľovacej komory na kvalitu emisií z technologických zariadeníŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-KPDTFPodrobnosti témy0 / 1--
421.DPVplyv parametrov odlievania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Havetta, Ľ.
422.BPVplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 2--
423.BPVplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalívPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
424.BPVplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosťFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Fančovič, P.
425.BPVplyv prostredia na spoľahlivosť techniky v dojárniBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
426.DizPVplyv riadiacich algoritmov na spotrebu mobilného robotaHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-RSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
427.DPVplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozituPetrović, A.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Fischer, M.
428.BPVplyv skládkovania odpadov na životné prostredieKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vanko, D.
429.DPVplyv softvérových úprav riadiacej jednotky automobilu na výstupné parametre spaľovacieho motoraTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Sékeli, M.
430.BPVplyv teploty na niektoré elektrické vlastnosti vybratého druhu alkoholického nápojaHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Herda, M.
431.DPVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RVRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
432.BPVplyv veľkosti frakcie lisovanej biomasy pri výrobe brikietUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Sombat, Š.
433.DPVplyv vybraných faktorov na niektoré fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalívHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Hajková, M.
434.DPVplyv vybraných faktorov na reologické vlastnosti pre vybrané druhy kvapalných materiálovHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPVplyv vybraných faktorov na vizuálne a mechanické vlastnosti produktuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Mócik, J.
436.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Laššo, A.
437.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kucej, M.
438.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na vlastnosti ovplyvňujúce trieskové opracovanie pri odliatku zo zliatiny AlSi10MgKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Háber, M.
439.BPVplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidielMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / -- Benčík, R.
440.BPVstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnostiŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Herda, B.
441.BPVýber a posúdenie vybraných technológií pre obecnú kompostáreňHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-OTBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Havetta, M.
442.DPVypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODEKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Zubčák, T.
443.DPVýroba brikiet s využitím biouhlia vzniknutým po splyňovaníUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-TBSTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurda, Š.
444.DPVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy0 / 1--
445.DPVýroba oceľového dielca na základe programovania CNCŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Richweissová, V.
446.BPVýroba tvárniacej matrice postupového nástroja pre lisovanie tvarového plechového dielu autaKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Tarics, T.
447.BPVýrobné technológie zamerané na povrchové úpravy v konkrétnej organizáciiPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Farkaš, M.
448.DizPVýskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženiaHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
449.DizPVýskum teramechaniky poľnohospodárskych strojov s minimalizáciou negatívneho pôsobenia na poľnohospodársku pôduFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 2--
450.DPVytvorenie aplikacie pre parkovanie pomocou OS AndroidAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Lóži, M.
451.DPVytvorenie modelu diagnostiky u vybraného vstrekovacieho systému naftového motoraZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Baraník, T.
452.BPVyužitie úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióneMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Fančovič, N.
453.BPVyužitie akcelerometrov vo vybranom výrobnom proceseRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
454.BPVyužitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / ----
455.BPVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
456.BPVyužitie CAD systémov pri optimalizácií výrobných procesovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / ----
457.BPVyužitie drevného odpadu na energetické účelyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ingeliová, N.
458.BPVyužitie elektrických vlastností chleba s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / -- Vrták, P.
459.BPVyužitie elektrických vlastností pergyHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / ----
460.DPVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
461.BPVyužitie grafických a štatistických metód pri spracovaní experimentálnych dátBožiková, M.Katedra fyziky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
462.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – SpojkyKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Bendík, Š.
463.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Hludík, K.
464.BPVyužitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ment, M.
465.DPVyužitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Lőbb, M.
466.DPVyužitie nástrojov riadenia kvalityKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Vnučková, G.
467.DPVyužitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátovKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Poruben, L.
468.BPVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PTBSPUPodrobnosti témy0 / ----
469.BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Plachý, B.
470.DPVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
471.BPVyužitie snímačov zrýchlení v automobilochRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zhang, W.
472.DPVyužitie strojov vo vybranom podniku služiebMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Csada, M.
473.DPVyužitie systému Kaizen v organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
474.DPVyužitie systému Matlab® pri stanovení únavovej životnostiRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
475.DPVyužitie štatistických metód vo výrobnej organizáciiČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mrlláková, Z.
476.BPVyužitie techniky na vybranej malej farmeMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Simon, T.
477.BPVyužitie 3D tlačiarne pri návrhu hydrogenerátora pre napájanie oplôtka farmyAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Gubány, M.
478.DPVyvažovanie montážnych líniíPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
479.DPWater management - Informačný portálPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
480.BPZadefinovanie najefektívnejšej vyrobiteľnosti na základe technologických možnosti 5 osej frézyŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Mihálik, M.
481.BPZáložný zdroj napájania vo výrobnej organizáciiPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Čaplák, M.
482.DPZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / -- Zimerman, M.
483.DPZávislosť použitia základného materiálu (oceli) a jeho ochrany nanášaním povrchových povlakov pre zvýšenie životnostiKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Hlavina, J.
484.BPZhodnosť výsledného výrobku s 3D modelomŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Betka, P.
485.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Hanák, J.
486.DPZhodnotenie bezpečnosti dopravnej techniky v linke na pozberovú úpravu zrnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
487.DPZhodnotenie rizika na vybranom stroji metódou FMEAČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Breznický, M.
488.DPZhodnotenie rizika na vybranom zariadení metódou FMEAČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Cvíčela, Š.
489.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri hnojení priemyselnými hnojivamiAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Zduch, M.
490.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere obilnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Bakyta, J.
491.DPZhodnotenie zberu a dopravy hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PSZSPUPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, P.
492.DPZisťovanie vplyvu alternatívnych palív na pracovné priestory spaľovacích motorovZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Trokšiar, M.
493.DPZlepšenie procesu implementácie nových dielov do sériovej výrobyČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Melišková, Z.
494.DizPZlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadeníMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
495.DPZlepšovanie riadenia kvality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Záhorec, M.
496.DPZmeny v projekte havarijných systémov chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosťPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
497.DizPZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPL14TFPodrobnosti témy0 / 2--
498.DizPZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / ----
499.BPZriadenie systému TPM na montážnych linkáchHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovič, A.
500.BPZvýšenie životnosti poľnohospodárskych strojov v prevádzkeKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)TFPodrobnosti témy1 / -- Labuda, T.
501.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti témy0 / ----
502.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti témy0 / ----
503.BPZvyšovanie kvality produkcie vo výrobnom proceseŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kútiková, S.
504.BP1. Implementovanie základných nástrojových zostáv pre frézovacie strojeKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kubala, V.
505.BP1. TTypy povlakov používaných pri formách na výrobu plastových dielovČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Karvaš, M.
506.DP1. „Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr“ – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
507.BP17. Odpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako zdroj energieMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Vnučko, D.
508.DP3D meranie karosérie osobného automobiluPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Sládek, A.