Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | Z | 1 | 2 | 5

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-TPLSPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAlternatívne spôsoby vykurovania budovSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Pivarček, F.
3.DizPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAnalýza denného osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Adamovits, L.
5.BPAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podnikuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAnalýza kvality vetrania v zlievarenskej dielniSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Benko, M.
8.BPAnalýza kvality vzduchu výrobného objektuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, K.
9.BPAnalýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAnalýza materiálového toku vo vybranej organizáciíTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zicháček, A.
11.DPAnalýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestorochBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPAnalýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadeníČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kazán, Ľ.
13.BPAnalýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky strojaČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kadvan, A.
14.BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatinyDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
17.BPAnalýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej technikyKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPAnalýza procesu spaľovania biomasyKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
20.DPAnalýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPAnalýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostrediaŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Krnčanová, R.
22.BPAnalýza rizík vybraných technológiíBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Tesery, J.
23.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, P.
24.BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPAnalýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objektePaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Grznárová, B.
26.DPAnalýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiáchBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Pócsik, T.
27.DPAnalýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podnikuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, M.
28.BPAnalýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / -- Križanová, N.
29.DPAnalýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčovBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hojdan, Š.
31.BPAnalýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálovNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPAnalýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenieHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza výrobného procesu pri frézovaníŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, M.
34.BPAnalýza výrobného procesu pri sústruženíŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Rosipalová, S.
35.DPAnalýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
36.BPAnalýza využívania alternatívnych pohonov automobiluKunecová, D.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Gula, A.
37.DPAplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačovJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Sádovský, M.
38.BPAplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / -- Rechtorovič, A.
39.DPAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
40.DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
41.BPAplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetraPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPAplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikochMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPAplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobeŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Bujdák, M.
45.DPAplikácie virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
46.BPAutomatická závlahaLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPAutomatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEWTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Halomi, R.
48.BPBoronitridovanie nerezových ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Jambor, S.
49.DPBoronitridovanie ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
50.BPBOZP a pravidlá v skladovom hospodárstveUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benkovič, T.
51.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
52.DPCentrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Vydarený, M.
53.BPČinitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v dopraveKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, P.
54.BPDegradácia pôdy a možnosti jej eliminácieMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / -- Marjanović, S.
55.DPDeštruktívne skúšky zvarových spojovKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Tonkovičová, P.
56.BPDetekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzoraTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Gemer, D.
57.BPDiagnostika obrábacích strojovŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPDodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytkuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPDynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPEkonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstveJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Čudai, A. F.
61.BPElektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnochAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
62.BPElektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.Angelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Mego, S.
63.BPEmisie spaľovacích motorovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šimo, M.
64.DPEnergetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Fekete, B.
65.DPEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPFaktory ovplyvňujúce kvalitu práce pracovníka vo výrobeBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Slamka, J.
67.DPFraktálna analýza mapy úrodnostiKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPGeometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémochPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPHodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podnikuTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
70.DPHodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadeníJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, K.
71.DPHodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovniĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Pavlovič, R.
72.DPHodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku ChtelnicaJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kopál, D.
73.DPHodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Krakó, S.
74.DPHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasyUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Janíček, D.
75.DPHodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredíBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPHodnotenie hluku vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žibrita, A.
77.DPHodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
78.DPHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPHodnotenie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti vybraného pracovného zariadeniaBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPHodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukomKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Ďurický, M.
82.DPHodnotenie kvality výrobku vo vybranom podnikuBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mrváň, I.
83.DPHodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktuKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPHodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metódMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Michela, D.
85.DPHodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazuKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Jesenský, A.
86.DPHodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy2 / 1 Lenďák, T.
Červený, M.
87.DPHodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzyMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / -- Titko, E.
88.BPHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Medek, M.
89.BPHodnotenie vybraných vlastností biomasyKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
90.BPHorizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadlaMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPIdentifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenamiŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017Polák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPInovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLCBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPInovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebeniaKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
95.BPInovácie a rozvoj počítačovej siete v podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Krnčan, T.
96.DPInterný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizáciiPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
97.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Molnárová, R.
98.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
99.BPJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DPJednoúčelový prípravok na montáž plastových dielovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Gyuresko, L.
101.BPKomfortné prvky výbavy kabín automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cigáň, L.
102.BPKomparácia uhlíkovej stopy elektromobilov a automobilov so spaľovacím motoromHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Frtús, R.
103.DPKomplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmyAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Drahoš, M.
104.BPKonštrukcia Stirlingovho motoraTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Macsánszky, D.
105.BPKonštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníkaTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kesan, L.
106.BPKontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montណitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Ryban, J.
107.BPKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíveBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Jančušová, M.
108.DPKvalita produkcie silikónových svetelných vodičovŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šinkora, M.
109.DPKvalita vnútorného prostredia vybraného poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
110.DPKvantitatívne stanovenie pravdepodobnosti vzniku negatívnych javov na vybranom zariadeníBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPLaboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniuKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
112.DPLogistické procesy vo výrobnom podnikuMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / 1--
113.DizPManažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikochŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-VTDTFPodrobnosti témy0 / 1--
114.BPManažment a inžinierstvo údržbyŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Bodor, A.
115.DPMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
116.DPMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Laktiš, M.
117.DPMeranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&ROlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Balla, M.
118.BPMeranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobiluAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kecskés, K.
119.BPMetódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysleRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Drapák, P.
120.BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy2 / -- Makan, P.
Bašťovanský, M.
121.BPMetódy určovania spôsobilosti technických zariadení vo výrobných procesochKrištof, K.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / ----
122.DPMiniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRioTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Klokner, M.
123.BPModel elektrického vedenia pre predmet ElektroenergetikaPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Knížat, M.
124.BPModerné konštrukčné prvky a analýza ich vplyvu na technicko-exploatačné parametre vybraných súpravĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Raškovičová, B.
125.BPModerné trendy v konštrukcii techniky na pozberovú úpravu obilnín z hľadiska bezpečnosti a kvality práceAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
126.BPMonitoring a telematika v poľnohospodárskych strojochRataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPMonitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťaženíJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Šmitala, V.
128.BPMonitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častícJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMSPUPodrobnosti témy1 / 1 Husár, D.
129.BPMožnosti a návrhy riešenia dopravy vybraného mestaHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPMožnosti dynamického vyvažovania rotačných častí vybraných zariadeníZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Majerník, M.
131.BPMožnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPMožnosti počítačového modelovania interakcie nástroja s materiálomMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
B-KBB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Husárik, D.
134.BPMožnosti využitia robotov v poľnohospodárstveMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, G.
135.DPMožnosti využitia zhutneného biouhliaMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Holan, M.
136.BPMožnosti znižovania emisií v automobilovom priemysleKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Chleban, M.
137.BPNasadenie modernizácie zavlažovania vo vybranom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Bulla, A.
138.BPNástroje riadenia kvalityKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Kucharik, T.
139.BPNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Oboňa, M.
140.DPNávrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadlaTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Tárnok, T.
141.DPNávrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPNávrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Bogár, D.
143.DPNávrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Žindely, P.
144.DPNávrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstvaHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Bóna, V.
145.BPNávrh diagnostiky vstrekovacích systémov naftových motorovZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
146.BPNávrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPNávrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetovKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
148.DPNávrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebeniaKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPNávrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobileVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
150.BPNávrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuvTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šagát, B.
151.DPNávrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06Tóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPNávrh parkovacieho systému v mestskej častiHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
153.BPNávrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
154.DPNávrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 PTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
155.BPNávrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení NiemannTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
156.DPNávrh vylepšenia konštrukcie formy pre vstrekovanie plastovŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, M.
157.BPNávrh webového sídla vybraného poľnohospodárskeho podnikuMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / ----
158.BPNávrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPNávrh zariadenia pre vizualizáciu axiálnych síl pri skutkových spojochŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPNávrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriekTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
161.DPNavrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriemRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
162.DPNitrocementovanie konštrukčných legovaných ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
163.BPNitrocementovanie konštrukčných ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Lipovský, M.
164.BPOdpadová biomasa z ovocných sadov a vinohradov ako OZEMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Kúdeľa, Ľ.
165.BPOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
166.BPOn-line monitorovací a riadiaci systém aditívneho procesuBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
167.DPOpotrebenie traktorového hydrogenerátoraMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
168.DPOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
169.DPOptimalizácia montážneho procesu v malosériovej a prototypovej výrobeŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
170.DPOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti témy0 / 1--
171.DPOptimalizácia pracovného priestoru vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
172.DPOptimalizácia procesu logistiky v autodopraveTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
173.DPOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / ----
174.BPOptimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
175.BPOptimalizácia výrobných technológií využitím počítačovej podporyBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, J.
176.DPOsvetlenie vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
177.DPParametre nastavenia valcových dopravníkov pri transporte navinutých "endless" materiálovHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
178.DPPDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPPevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí SolidworksKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Paulovič, J.
180.BPPlánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvalityPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
181.BPPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Šimunek, M.
182.DPPorovnanie kvality brzdových materiálov v prevádzkeBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Lipták, B.
183.BPPorovnanie kvality paliva na výkon motoraBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Odráška, I.
184.BPPorovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobilochHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Krasňanský, M.
185.BPPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lintner, M.
186.DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Mondek, M.
187.BPPorovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovanímBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Gombár, D.
188.DPPorovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovanímBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPPorovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesáchAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, P.
190.BPPosúdenie bezpečnosti na pracovisku vo vybranej organizáciiČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihalovičová, C.
191.DPPosúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizáciíĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Novotná, N.
192.BPPosúdenie kvalitatívnych vlastností tepelnoizolačných materiálovBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ölvecký, M.
193.BPPosúdenie možností využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri prevádzke mobilných energetických prostriedkovĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Žiška, M.
194.BPPosúdenie osvetlenia z hľadiska bezpečnosti pri práciBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Valach, J.
195.DPPosúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, M.
196.BPPosúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPPosúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Žáčik, P.
198.DPPosúdenie základných faktorov kvality prostredia v obytných budováchBalková, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
199.DPPožiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bödök, L.
200.DPPraktické využitie 3D tlačiarneAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Klenko, F.
201.BPPredbežná analýza nebezpečenstvaBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mladý, E.
202.BPPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
203.BPPreprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Hamar, J.
204.DPPresná lokalizácia robota v interiériTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Chmelo, M.
205.DPPrevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohonKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, M.
206.DPPrevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohonKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Paraszti, Á.
207.DPPrevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvoduKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Katona, Á.
208.DPProblem solving - určenie koreňovej príčinyKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
209.DPProblem solving - určenie koreňovej príčiny pre pracoviskoKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
210.DPProdukcia emisií amoniaku a skleníkových plynov v objektoch pre hydinuKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / 1--
211.DPRealizácia triediaceho automatu automobilových komponentovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Segíň, E.
212.DPRealizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Káčer, M.
213.DPRealizácia závlahovej sústavy vo vybranom poľnohospodárskom podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Pondela, P.
214.DPRenovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxiČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Mikulec, M.
215.BPReverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon SlovenskoMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Virág, I.
216.BPRezanie vodným lúčom vo vybranom podniku Ďuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Tokár, S.
217.BPRezné materiály pre obrábanie kovových i nekovových dielcov.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Šulan, Š.
218.DPRiadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
219.DPRiadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Šuba, M.
220.DPRiadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Hudačko, P.
221.DPRiadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Czako, M.
222.DPRiadiaci obvod dopravníkového systémuKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Vánik, M.
223.BPRozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Pastorek, E.
224.DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Tomovič, R.
225.BPSériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy BeckhoffOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Zabko, R.
226.DizPSkúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / 1--
227.DPSkúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadeniaHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Papánková, K.
228.BPSkúšanie mechanických vlastností polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB
B-VAB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
229.DPSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
230.BPSledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzkeZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Žemla, D.
231.BPSledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizáciiZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Laktiš, A.
232.DPSledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniachZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Semetka, V.
233.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
234.DPSnímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Červený, M.
235.DPSnímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálovHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Košút, L.
236.DPSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
237.DPSpôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstveZáležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Kršiak, D.
238.DPStanovenie opotrebenia strojov na základe merania vibráciíŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
239.BPStanovenie tokových kriviek motorového olejaHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčík, M.
240.BPSvetlomety cestných vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmelík, A.
241.DPSW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera BeckhoffRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy0 / 1--
242.BPSystém Kaizen v organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Császár, J.
243.DPŠtatistická kontrola a regulácia procesov vo výrobnej organizáciiBujna, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Švehla, J.
244.DPŤahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdyAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Magasvári, I.
245.BPTechnika vo výrobnom systéme pestovania a pozberovej úpravy ovociaAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPTechnika vo výrobnom systéme pestovania zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáč, A.
247.BPTechnologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Slanina, R.
248.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-TOZSPUPodrobnosti témy0 / ----
249.DPTechnológie znižujúce emisie amoniaku v objektoch živočíšnej výrobyKarandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
251.BPTéma podľa výberu a záujmu študentaĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
252.DPTenzometrické hodnotenie zvarovRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
253.DPTeoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiskaAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Medovič, M.
254.BPTepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií vybraného halového objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / -- Absolon, M.
255.DPTepelnotechnický návrh rekonštrukcie poľnohospodárskeho objektuSzabóová, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / -- Ivan, M.
256.BPTeplota vzduchu v interiéry vozidlaMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Minárik, J.
257.BPTrendy vývoja obilných kombajnovMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Varga, B.
258.BPTriedenie materiálu na základe farbyLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / -- Kováč, P.
259.BPÚprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systémJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Paldan, D.
260.BPUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mesároš, T.
261.BPUrčenie tokových kriviek prevodového olejaHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Melicher, M.
262.DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Šebök, T.
263.BPUrčovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
B-KBB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
264.DPVariabilná aplikácia ochranných látok v systéme presného poľnohospodárstva.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Brocka, B.
265.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRITFPodrobnosti témy0 / ----
266.BPVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy1 / 1 Priecel, D.
267.BPVizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Takáč, D.
268.DPVnútropodniková sieť v reálnych podmienkachAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Lavo, N.
269.BPVplyv aditív v olejovej náplni na prevádzkové parametre motoraBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
270.BPVplyv hluku na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podnikuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Mareček, M.
271.DPVplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
272.BPVplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
273.BPVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modeluDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikuš, S.
274.BPVplyv parametrov zvárania na geometriu zvaruKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Kuldán, T.
275.BPVplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalívPetrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
276.DPVplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejbyFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / ----
277.BPVplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
278.DPVplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojovFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Štetina, J.
279.DPVplyv utlačenia pôdy na ekonomické dopady výroby v RV.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
280.DPVplyv vybraných technogénnych faktorov na mechanickú pevnosť zrnínMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / -- Koval, T.
281.DPVplyv výroby energie z poľnohospodárskej biomasy na životné prostredieKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-PTITFPodrobnosti témy0 / ----
282.BPVýhody a nevýhody prevodoviek a ich preferencie u spotrebiteľovHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Arvay, A.
283.BPVýkonnostné a viskozitné klasifikácie olejov používaných v osobnej a nákladnej dopraveKuchar, P.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Baško, M.
284.DPVýpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
285.DPVýroba brikiet z energetických plodínUrbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPUPodrobnosti témy1 / 1 Janíčková, K.
286.DPVytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2TCsillag, J.Katedra fyziky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Szaszko, T.
287.BPVyužitia databáz v reálnom podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Cigáň, M.
288.BPVyužitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom proceseKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
289.BPVyužitie autonómnych zariadení (poľné roboty) v poľnohospodárskej výrobe.Rataj, V.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / 1--
290.BPVyužitie CAD systémov pre 3D tlačPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čutek, R.
291.BPVyužitie Fourierovej transformácie v praxiTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Krejčí, A.
292.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevodyKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
293.DPVyužitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1 Feješ, P.
294.DPVyužitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektorKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Horský, M.
295.DPVyužitie nástrojov riadenia kvality vo vybranej potravinárskej organizáciiHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
296.BPVyužitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.Urbanovičová, O.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PTBSPUPodrobnosti témy0 / ----
297.DPVyužitie predkolízneho varovného systému v autobusovej dopraveHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)--TFPodrobnosti témy0 / 1--
298.BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Plachý, B.
299.DPVyužitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreLendelová, J.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Százová, R.
300.DPVyužitie strojov vo vybranom poľnohospodárskom podnikuMaga, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Paška, T.
301.BPVyužitie závitových spojov v automobilovej technikeKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPVyužitie zvarových spojov v automobilovej technikeKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPVývojové trendy v konštrukcií strojov na pozberovú úpravu obilnínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hruška, V.
304.BPVývojové trendy v malej záhradnej technikeFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy0 / ----
305.BPVývojové trendy v technike pre chemickú ochranuFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / ----
306.BPVývojové trendy v technike pre zber krmovínFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy0 / ----
307.BPZabezpečenie podniku s využitím ITAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťko, M.
308.DPZálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podnikuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Juhás, J.
309.DPZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / -- Zimerman, M.
310.BPZavádzanie modernej mechanizácie do vinárskeho podnikuJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Ferko, Š.
311.DPZdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvovTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Čerňanský, P.
312.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Vörös, J.
313.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri pestovaní zemiakovAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Škarítka, L.
314.DPZhodnotenie bezpečnosti výrobného zariadenia metódou FMECA v organizáciiČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Turček, K.
315.DPZhodnotenie kvality práce rezačky pri zbere vybraných krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Čačo, Š.
316.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / -- Čelinák, A.
317.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranuFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / -- Blaho, V.
318.DPZhodnotenie kvality práce vybraných strojov pri spracovaní kávyHolota, T.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITFPodrobnosti témy1 / 1 Borecký, M.
319.DPZhodnotenie rizika vo vybranej prevádzke metódou FMECAČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kuruc, M.
320.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere a pozberovej úprave ovociaAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTITFPodrobnosti témy0 / 1--
321.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TFPodrobnosti témy1 / 1 Janovič, F.
322.DPZhodnotenie vybranej linky strojov pri zbere krmovínAngelovič, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTITFPodrobnosti témy1 / 1 Okša, V.
323.DPZisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódouMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
324.DPZlepšovanie procesu výroby vo výrobnej organizáciiKotus, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti témy1 / -- Hrnčár, M.
325.DizPZníženie chemického zaťaženia pôd prostredníctvom vhodných agrotechnológiíFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)D-TPLTFPodrobnosti témy0 / ----
326.BPZváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxiĎuďák, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Bátovský, M.
327.DPZvýšenie kvality výrobného procesu metódou štatistickej regulácie vo vybranej organizáciiPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
328.DizPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKažimírová, V.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14SPUPodrobnosti témy0 / ----
329.DPZvyšovanie kvality produkcie na základe požiadaviek odberateľovPolák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
330.DP1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DP1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
332.BP1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
333.BP2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
334.BP5. Hodnotenie časového nasadenia traktora pri poľnohospodárskych prácachJobbágy, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-PDMSPUPodrobnosti témy1 / 1 Vrabec, M.