Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.DP
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
3.
DisP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
5.BP
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKP
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
6.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Otruba, R.
7.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorte
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
10.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenie
Hlaváč, P.Katedra fyziky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
BP
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyGalambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBA
B-OTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
13.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
15.
DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
16.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
17.DisP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Kosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DPHodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.DisP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Kosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.BP
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.DPIdentifikácia integrity povrchu plastových výrobkovValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.DPInovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DPInterný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
DP
Interný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu0 / ----
26.
BP
Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DisP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukomCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Madola, V.
28.
DP
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
29.BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Harničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
30.DP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúdu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti tématu0 / ----
33.
BPMOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍOddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstva
Galambošová, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
35.
BPNástroje riadenia kvalityKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VABTF
Podrobnosti tématu
1 / --
36.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.DPNavigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomeraKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
40.
BP
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
DP
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Valíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DPNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchuKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúduValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
46.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
47.BPNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obraze
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
50.DP
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti tématu0 / 1--
52.
DP
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delenímHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Optimalizácia výrobných procesov
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
54.
BPPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
55.
BP
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Katedra fyziky (TF)B-KBB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lintner, M.
56.
DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
59.DP
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Lisu, O.
60.
DP
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DisP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.
BP
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.DisPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.BPSystém Kaizen v organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti tématu2 / --
65.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Galambošová, J.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-OTI
I-PTI
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
67.BP
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
68.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)--TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Technológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZ
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
70.
BP
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidieku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.BPUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
72.DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
74.DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti tématu0 / --
--
76.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
77.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
78.
DisP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Paumer, M.
79.
DPVýroba brikiet z energetických plodínKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)I-PTISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Szaszko, T.
81.BPVyužitie laserového diaľkomera v detekcii objektovVacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-VAB
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.DP
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
I-OTI
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektorKorenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Horský, M.
84.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.
BP
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektore
Lendelová, J.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
87.
DisP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
88.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Balla, J.
89.BPZber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch SlovenskaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.DisPZvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektoraKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.
DP
4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobe
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--