Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 4

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DizP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.DP
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DizP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielKatedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
5.BP
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-MKPTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
BPAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Otruba, R.
7.
BPAnalýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)--TF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorteFindura, P.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané poľnohospodárske zariadenie
Hlaváč, P.Katedra fyziky (TF)--
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Havetta, P.
11.BP
Analýza využiteľnosti technológie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej techniky
Galambošová, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBA
B-OTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
12.
DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
13.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRISPUPodrobnosti témy0 / ----
14.DPAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DizP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.
BP
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Vacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DizP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Valíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
23.
DP
Inovatívne diagnostické metódy na zisťovanie ochorení paznechtov u dojnícGálik, R.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dávidová, S.
24.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Žarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BPKvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
27.DizPKvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukomCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
BP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Harničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúdu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.BPMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studenaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BP
Metódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
MOŽNOSTI VYHODNOTENIA KVALITY ZVAROVÝCH SPOJOV VO VYBRANEJ ORAGANIZÁCIÍBureš, Ľ.
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Nákladovo výnosová analýza využívania vybranej technológie presného poľnohospodárstvaGalambošová, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
BPNástroje riadenia kvalityKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Kucharík, J.
36.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazuVacho, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Vacho, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1
39.DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
40.
BP
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaní
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
41.
DP
Návrh opatrení na bezpečnú prevádzku protipovodňových čerpadiel
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Prosnanová, J.
42.
DP
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.DPNávrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuHarničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.
DPNávrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchuHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BPNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
46.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaValíček, J.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiálu
Harničárová, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
49.
BP
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obrazeKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
50.
DP
Optimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1
--
51.DP
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KPI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.DPOptimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delenímHarničárová, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
53.
BP
Optimalizácia výrobných procesovKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / -- Hanko, L.
54.
BP
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
BP
Porovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejovCsillag, J.Katedra fyziky (TF)
B-KBB
SPUPodrobnosti témy1 / 1
56.
DP
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realitu
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DP
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
60.DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DizP
Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféryNozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
62.
BP
Skúmanie závislosti dielektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
Novák, J.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
63.
DizP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.BPSystém Kaizen v organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy2 / -- Császár, J.
Nikolov, P.
65.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie CTF vo vybranom pestovateľskom období
Galambošová, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
66.
DP
Technicko-ekonomické zhodnotenie technológie variabilnej aplikácie dusíka pomocou senzora ISARIAie CTF (Controlled Traffic Farming) na Slovensku z pohľadu dostupnej technikyKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
I-PTI
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
67.
BP
Technicko-ekonomické zhodnotenie využívania technológií presného poľnohospodárstva na Slovensku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
B-OTBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
68.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.BPTechnológie pre výrobu biopalív tretej generácieGálik, R.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-TOZSPU
Podrobnosti témy
0 / ----
70.
BP
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidiekuPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / ----
71.
BP
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMM
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
72.DP
Určenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovaním
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy0 / ----
74.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
75.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRITF
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Priecel, D.
77.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DizP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti témy
1 / 1
79.DPVýroba brikiet z energetických plodínKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
80.
DP
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Katedra fyziky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
BP
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-VAB
B-RSB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Využitie metód proximálneho snímania pôdy pri detekcii utlačenia pôdy na pozemku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
I-OTI
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
83.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
84.
BP
Využitie poľnohospodárskych zvyškov na výrobu biopalív.
Urbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
BP
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Využitie recyklátu zo syntetických textílií v agrosektoreKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.DPZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy1 / --
89.
BP
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
90.
DizP
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPL14
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.DP4. Využitie infračervenej termovízie v živočíšnej výrobeBoďo, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)I-OTITF
Podrobnosti témy
0 / 1--