Summary of topics offered - Department of Botany (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Topic supervisor:

* | D | F | M | P | R | S | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Halásová, K.
2.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Nociarová, N.
3.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
4.DTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
5.Final thesisDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
6.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
7.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
8.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
9.Final thesisDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 4--
10.BTDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
11.BTFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
12.Final thesisFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
13.DTFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
14.BTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
15.DTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
16.Final thesisFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
17.BTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
18.BTFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Ivicsicsová, L.
19.DTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
20.BTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
21.DTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
22.BTPalynologická charakteristika hybridných taxónov rodu PrunusĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Fedoščuk, D.
23.Final thesisProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 4--
24.DTReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
25.BTRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
26.DTSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
27.DTVariabilita taxónov rodu Prunus L. v biokoridoroch v širšom okolí obce LudrováBaranec, T.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Mesiarová, D.