Prehľad vypísaných tém - Katedra botaniky (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | D | F | M | P | R | S

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
5.ZPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
6.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
7.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPDiverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.ZPDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 4--
10.BPDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.ZPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
13.DPFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
14.BPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
15.DPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
16.ZPFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
17.BPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
18.BPFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DPFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
20.BPFloristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
21.BPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
23.ZPProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 4--
24.DPReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
25.BPRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
26.DPSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.Katedra botaniky (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--