Summary of topics offered - Department of Environment and Zoology (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Topic supervisor:

* | B | Ch | K | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTBionómia a výskyt vybraného modelového druhu na vybranej lokaliteIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
2.BTBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
3.BTBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic2 / 2 Ambrózaiová, K.
Bučeková, P.
4.BTCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
5.DTCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
6.BTKorytnačkyKráliková, A.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTKvalita atmosférických zrážok vybranej oblasti juhozápadného SlovenskaBabošová, M.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
8.DTVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd z hľadiska zdravia človekaNoskovič, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
9.DTVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd z hľadiska zdravia človekaNoskovič, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
10.BTVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd z hľadiska zdravia človekaNoskovič, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
11.BTVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd z hľadiska zdravia človekaNoskovič, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
12.DTVyhodnotenie základných epigeických skupín vo vybranom ekosystéme / agroekosystémeIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
13.BTZhodnotenie výskytu vybraných druhov(a) živočíchov(a) vo vybranom územnom celkuIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----