Prehľad vypísaných tém - Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce: Vedúci témy:

* | B | Ch | K | P | R | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
3.DPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPCharakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SRBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPKvalita atmosférických zrážok vybranej oblasti juhozápadného SlovenskaBabošová, M.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 3--
6.DPParazitické druhy ohrozujúce zdravie človekaIvanič Porhajašová, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
7.BPRiziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónuUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch SlovenskaNoskovič, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
9.DPVyhodnotenie koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách vo vybraných regiónoch SlovenskaNoskovič, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 3--
10.DPVyužitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodínUrminská, J.Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--