Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | F | K | L | M | N | O | U | Ú | V | 1

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BPBiologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Gazdíková, D.
4.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostredia
Živčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Flavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
9.
BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
11.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v bezpôdnych kultúrach
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Koreniny ako prospešná zložka vo výžive ľudí
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Kellner, M.
13.DP
Krátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období vysokých denných teplôt na fotosyntetické ukazovatele plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.DPKrátkodobé a dlhodobé efekty prechodných období nízkych nočných teplôt na teplomilné plodinyŽivčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
15.
BP
Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
BP
Metódy nedeštrukčnej diagnostiky fyziologického stavu rastlín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Nízka teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DPOptimalizovanie výživy pre rýchlejší rast a produkciu biomasy u rôznych druhov zelenín vo vodnej kultúreKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Úloha symbiotických mikroorganizmov v zlepšení rastu a sprístupňovania živín pre vyššiu produkciu biomasy u rastlín vo vodných kultúrach
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.BP
UV žiarenie a jeho účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín
Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Vlastnosti a účinky zeleného a čierneho čaju rôznej proveniencie
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Vlastnosti prírodných farbív a ich využitie
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
24.
DPVplyv sucha na fotosyntetické prejavy listov plodínKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Vysoká teplota a jej účinky na kľúčové procesy produktivity poľnohospodárskych plodín (kompilačná práca)Živčák, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Využitie rastlinných adaptogénov vo výžive ľudíKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)B-VLUSPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
27.
BP
Význam polyfenolových látok chmeľu
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
B-VLU
B-MRV
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.BP
1. Sucho ako faktor limitujúci produkčný potenciál obilnín (kompilačná práca)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--