Summary of topics offered - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | F | G | H | M | N | O | P | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAnalýza genetickej diverzity slovenského strakatého plemena s použitím celogenómových dát. (E)Kasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)D-VZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
3.DTAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)I-MZVSUADetails of topic0 / 1--
4.DisTAplikácia bioinformatických metód na analýzu celogenómových dát hospodárskych zvierat. (D)Kasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)D-VZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
5.BTFunkčné potraviny ako nástroj na zlepšenie zdravotného stavu populácie.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Grubárová, V.
6.DTGenetické hodnotenie športovej činnosti koníCandrák, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)I-MZVFAaFRDetails of topic1 / -- Škriputová, M.
7.BTHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
8.BTHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-MZV, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
9.BTHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
10.BTHodnotenie ukazovateľov rastu u mladého HD vo vybranom chove slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VSPSUADetails of topic0 / 1--
11.DTHodnotenie vplyvu genotypu MSTN génu na kvalitu mäsa králikov.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
12.BTMäso ako funkčná potravina vo výžive človekaNavrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
13.BTMetabolizmus a funkcia vitamínu D.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Chládecký, M.
14.DTMolekulárno-genetická analýza génu CD36.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
15.BTNutrigenetické interakcie pri vzniku a rozvoji porúch metabolizmu (denná forma)Trakovická, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 2--
16.BTOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
17.DTPorovnanie metód izolácie genomickej DNA z kvasiniekNavrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
18.BTPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-MZV, B-VSPSUADetails of topic0 / 1--
19.BTVitamín D - význam, funkcia a faktory podmieňujúce jeho koncentráciuNavrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 2 Kaniaková, L.
20.DTVplyv FTO génu na obezitu ľudíCandrák, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Urbánková, B.
21.DTVplyv polymorfizmu BRCA génu na rezistenciu kráv voči mastitíde.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
22.DisTVplyv zámernej selekcie na štruktúru genómu hospodárskych zvierat.Kasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)D-VZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
23.DisTVyužitie molekulovo-genetických metód pre včasnú diagnostiku pôvodcov puerperálnych infekcií krávMiluchová, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)D-VZPSUADetails of topic0 / 1--
24.BTVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Kusý, M.