Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | D | H | M | O | P | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAnalýza mitochondriálnej DNA ako nástroj pre hodnotenie fylogenézy a biodiverzity hospodárskych a voľne žijúcich druhov zvierat. (E)Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza plemennej skladby žrebcov využívaných v plemenitbe Slovenského teplokrvníka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
3.BPAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Pastorek, A.
4.DPAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZVSPUPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPDlhovekosť dojčiacich kráv mäsového dobytka na SlovenskuStrapáková, E.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-SCH, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-MZV, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPHodnotenie ukazovateľov rastu u mladého HD vo vybranom chove slovenského strakatého plemenaBujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZV, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPMolekulovo-genetický odhad nutričnej hodnoty mlieka hovädzieho dobytka (D)Miluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)D-VZPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
11.BPOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-MZV, B-VSPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPVplyv environmentálnych činiteľov na priebeh bunkového cykluPožgajová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
14.BPVplyv produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien hovädzieho dobytka chovaných na SlovenskuStrapáková, E.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPVplyv systémov chovu teliat na produkčnú výkonnosť dojníc.Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
16.BPVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPVzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
18.BPVzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytkaKasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)B-FAR, B-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 2--