Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
4.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Miko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMIŠtefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.DizP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
11.
DizPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DP
Genomické markéry alergénov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
13.
DizP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
20.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Thoma, V.
23.
BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Karabínošová, L.
24.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
25.BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Chlebec, M.
26.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
27.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DizP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.BPPanalergény a krížové alergieKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
33.
BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
34.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
35.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
37.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlínKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Tomašovičová, M.
38.DizP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.BPŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
Vozníková, M.
43.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DizPVplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.BP
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Baďura, A.
48.
DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--