Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
2.
BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
3.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DPAnalýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
9.BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DizP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
11.
DizP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
12.DPGenomické markéry alergénovŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
13.
DizP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
20.DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
22.
BP
Konopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
25.
BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
26.DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
28.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.DizPMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach EKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Panalergény a krížové alergieŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
37.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlín
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
38.
DizP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA
I-MRV
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2--
41.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
42.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / --
43.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
45.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DizP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
48.
BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--