Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | F | G | H | Ch | I | K | M | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
3.DPAnalýza genetickej rozmaninosti druhov rodu levanduľa (Lavandula L.) DNA markérmiŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
4.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAntioxidačná charakteristika inovovaných potravinových výrobkov pripravených z vybraných častí voľne rastúcich druhov rastlínBrindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAplikácia mikroRNA markérov vo verifikácii genotypov pestreca mariánskeho (Silybum marianum L.)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / ----
8.BPAplikácia rastlinných elicitorov v podmienkach in vitro pestovania rastlínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
9.DPBiochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPBiochemická charakteristika plodov a produktov z arónie čiernej (Aronia melanocarpa L.)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.DPFylogenetické profilovanie maku siatehoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Špánik, R.
13.BPGenetická a morfologická variabilita druhov rodu levanduľa (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Turčanová, E.
14.BPGenetické zdoje maku siatehoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
15.DizPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denná forma)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
16.DizPGenomický skíning genetických zdrojov ovsa a pohánky vo vzťahu k funkčným potravinám. Externá forma.Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPGenomika a transkriptomika Pru p 3 alergénu broskýňŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
18.BPGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Szalay, T.
19.BPHistória pestovania a šľachtenia konopy siatej na SlovenskuNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sanetriková, V.
20.DizPHodnotenie agrobiodiverzity DNA markérmi (externá forma)Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
21.BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Kovarský, S.
24.BPCharakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmiRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPIdentifikácia izoforiem Mal d 1 alergénu HRM metódouŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy0 / ----
26.DPIn vitro postupy zušľachťovania levandule (Lavandula angustifolia Mill.) pre potravinárske využitieRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Ernstová, M.
27.BPKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUSPUPodrobnosti témy1 / 1 Karabínošová, L.
29.DPKonštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
30.BPMetódy izolácie DNA levandule lekárskej (Lavandula angustifolia Mill.) a možnosti ich využitia v molekulárnych analýzachŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
31.DizPMikroRNA markéry v identifikácii pridanej hodnoty potravinových zdrojov rastlín. DRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPMolekulárna analýza Fra a génu jahody ananásovejŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy0 / ----
33.DPMolekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
34.DPMolekulárna bezpečnosť potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
35.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
36.BPMolekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
37.BPMolekulárne markéry vo fylogenetických analýzachŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / ----
38.DizPMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach. (D)Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / ----
39.BPPanalergény a skrížené alergieŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Blišáková, K.
40.BPPersonalizovaná výživaŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
41.DPPotenciál molekulových markérov v genotypizácii mutantných línií gladiolov (Gladiolus sp.)Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTAFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy1 / -- Tomašovičová, M.
44.DizPSkríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. ERažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
45.DizPSkríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom stresu. DRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPSledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPRFAPZPodrobnosti témy0 / 2--
48.BPTestovanie pridanej hodnoty genetických zdrojov rastlín v podmienkach in vitroRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
49.DPTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / -- Vozníková, M.
50.DPTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
52.DPÚžitková hodnota plodov dráča obyčajného (Berberis vulgaris) pre využitie v agropotravinárstveBrindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
54.DPVariabilita expresie Pru p 3 alergénu v odrodách broskýňŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
55.BPVariabilita genetických zdrojov mrkvy obyčajnejŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / ----
56.BPVyužitie genetickej rozmanitosti rastlín vo výžive ľudíŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
58.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
59.DPVyužitie molekulárnych markérov v analýze genómov rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
60.BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPVýznam molekulových markérov liečivých rastlínRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPVýznam rastlinných elicitorov v poľnohospodárstveRažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAPZPodrobnosti témy0 / ----
63.DPVyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách konopy siatejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPVyžitie nástrojov obrazovej analýzy na sledovanie morfologických znakov na semenách maku siatehoNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-GTA, I-MRV, I-PPZ, I-UPRSPUPodrobnosti témy0 / 1--