Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
BT. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
3.
DT
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / --
--
4.
DT
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / --
--
5.
BT
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
6.DTAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-UPR
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
7.DTBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
8.
DT
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
10.
DisT
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)D-SRP
FAaFR
Details of topic0 / --
--
11.
DisT
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Žiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
FAaFR
Details of topic
0 / ----
12.DTGenomické markéry alergénov
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / ----
13.
DisT
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DRažná, K.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
GMO v potravinovom reťazci
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Szalay, T.
15.BTHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.BT
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
17.BT
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
18.
BT
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VSPSUA
Details of topic
0 / 1
--
19.
DTCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
20.DT
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
21.
DT
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNADepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
22.
BT
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLU
FAaFRDetails of topic
1 / 1
Thoma, V.
23.
BT
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLU
SUA
Details of topic
1 / 1
24.
DT
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
25.
BTĽan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SUA
Details of topic
1 / 1
26.
DT
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Štefúnová, V.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / --
--
27.BT
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
28.
DT
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Ražná, K.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
29.
DisT
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Nôžková, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SUA
Details of topic
0 / 1
--
31.
BT
Panalergény a krížové alergieDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
32.
BT
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Žiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.BTPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
34.
BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnínDepartment of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
35.
BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 1
--
36.BT
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Ražná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
37.DTSekvenčná variabilita alergénov rastlín
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic
1 / --
38.
DisT
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUADetails of topic0 / 1
--
39.
DT
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Nôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SUA
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
B-MRV
B-UPR
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siatehoNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SUA
Details of topic
0 / 1
--
42.DT
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
I-VLUFAaFR
Details of topic
1 / --
43.
DT
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 1
--
44.
BTÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 1--
45.
BT
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
46.
DisT
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DNôžková, J.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
D-SRP
SUADetails of topic0 / 1--
47.BT
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Miko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic1 / 1
48.
DT
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
49.BTVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--