Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DPAnalýza genetickej rozmanitosti citrusovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
5.
BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
10.
DisP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DisP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DP
Genomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
13.
DisP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.BPHistória pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
21.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNAKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.BPKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
25.
BP
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DisPMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach ENôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
30.
DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Panalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
32.
BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
35.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
37.DPSekvenčná variabilita alergénov rastlín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DisPSkríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu EKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
39.DPSledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / ----
43.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
44.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
45.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DisP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--