Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | K | M | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusovŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
6.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
8.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DP
Genomické markéry alergénov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
14.
BPKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
18.
BPPanalergény a krížové alergieKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergiíKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
20.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
22.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
DPTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
24.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.DP
Využitie morfologických znakov na semenách ľanu siateho pre určenie nutričných parametrov
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
29.
BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--