Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
3.DizP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Genomické markéry alergénovKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.DizPGenomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.BP
GMO v potravinovom reťazci
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Szalay, T.