Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
2.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--