Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPVplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Štefúnová, V.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
3.
BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--