Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
4.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
9.
BP
Genetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
10.
DisP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
11.
DisP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DP
Genomické markéry alergénovŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
13.
DisP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
BP
GMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BPHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
19.
DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
25.
BPĽan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
27.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Štefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2
--
28.
DP
Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DisP
Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach E
Nôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Návrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
31.BP
Panalergény a krížové alergie
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergií
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
34.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
35.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
37.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.
DisP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
41.BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
44.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
45.BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DisP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) DNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
BP
Využite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--