Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | G | H | Ch | K | Ľ | M | N | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / ----
3.
DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DPAnalýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
5.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPRFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
8.DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPGenetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DizP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / ----
11.
DizP
Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPFAPZPodrobnosti témy
0 / --
--
12.
DP
Genomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DizP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BP
GMO v potravinovom reťazci
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Szalay, T.
15.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na SlovenskuKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnej
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
20.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
DP
Charakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNA
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Thoma, V.
23.
BPKonopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
24.DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.BPĽan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-VSP
B-FAR
B-MRV
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Chlebec, M.
26.
DP
Molekulárna analýza levandule (Lavandula L.)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
27.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DPMonitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DizPMožnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach ENôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DPNávrh systémov hodnotenia morfologických znakov na semenách ľanu siateho
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
31.
BP
Panalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
32.BPPersonalizácia manažmentu potravinových alergiíŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnínKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
35.
BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench)
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.BP
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
37.
DP
Sekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Tomašovičová, M.
38.DizP
Skríning genetických zdrojov ovsa siateho jarného (Avena sativa L.) a pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) vo vzťahu k biomarkérom abiotického stresu E
Ražná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
39.DPSledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techníkNôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-MRV
I-GTA
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-MRV
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BP
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siatehoNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-UPR
B-MRV
B-VSP
B-FAR
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Transkriptomika alergénov potravinových zdrojov
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
1 / --
Vozníková, M.
43.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BPÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.DizP
Vplyv fenotypu na formovanie produkčného potenciálu vybraných povolených odrôd konopy siatej (Cannabis sativa L.) D
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.BPVyužite in vitro metód množenia v pestovaní jahôd (Fragaria x ananassa Duch.)Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Baďura, A.
48.
DPVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.BP
Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--