Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | F | G | H | Ch | K | Ľ | M | P | S | Š | T | U | Ú | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BP
. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DPAktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôdŽiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BP
Analýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb.
Gažo, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Analýza produktov z konopy siatej (C. sativa L.)
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Analýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbe
Miko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Biotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmivách
Bežo, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.DPFenotypová variabilita semien vybraných genotypov konopy siatej (C. sativa L.)Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-EKO
I-GTA
I-VLU
I-UPR
I-MRV
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DPFenotypová variabilita semien vybraných genotypov ľanu siateho (L. usitatissimum L.)Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-PPZ
I-EKO
I-UPR
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.BPGenetická rozmanitosť viniča hroznorodého
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Solomka, A.
12.
DP
Genomické markéry alergénov
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
13.
DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah kyanogénnych glykozidov
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah lignanov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Genomický skríning genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) vzhľadom na obsah slizu
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
16.BP
Genotypy ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) z hľadiska variability zloženia biologicky aktívnych látok
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-EKO
B-UPR
B-FAR
B-MRV
B-VSP
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
GMO v potravinovom reťazci
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Hospodárska hodnota slnečnice ročnejKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
21.
BP
Charakteristika a význam antinutričných zložiek ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) - kyanogénne glykozidy
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.BP
Charakteristika a význam slizu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) pre tvorbu funkčných potravín
Ražná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
BP
Charakterizácia semien konopy siatej (Cannabis sativa L.) ako funkčnej potraviny z hľadiska obsahu bielkovínKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSP
B-MRV
B-FAR
B-VLU
B-UPR
B-EKO
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPKomparatívna štúdia lignanov olejnínRažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.
BP
Konopa siata a jej využitie v medicíne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Konopa siata a jej význam z hľadiska využitia kanabinoidovNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Konštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlín
Bežo, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.BP
Ľan siaty (Linum usitatissimum L.) ako zdroj biologicky aktívnych látok pre vývoj funkčných a udržateľných potravín
Nôžková, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-EKO
B-MRV
B-UPR
B-VLU
B-VSP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
29.
BP
Molekulárna bezpečnosť potravinových zdrojovŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
30.
BP
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Panalergény a krížové alergie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Peronalizácia bezpečnosti potravinových zdrojov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Personalizácia manažmentu potravinových alergií
Žiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
BP
Potravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnosti
Miko, M.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.DPSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Štúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-MRV
B-UPR
FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
37.DPTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / ----
38.
DP
Tvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.BPUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.
DP
Využitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
42.
DP
Využitie morfologických znakov na semenách ľanu siateho pre určenie nutričných parametrov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-GTA
I-MRV
I-UPR
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
43.
BPVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--