Summary of topics offered - Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | F | H | Ch | K | M | O | P | R | S | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Káčerová, L.
2.DTAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
4.DTAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Burgundských králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
6.DTAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Nitrianských králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
8.DTAnalýza závislosti početnosti vrhu od hmotnosti chovných súk štandardných hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
9.DTBenefity a riziká konzumácie rýb športovými rybármiAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
10.BTBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
11.DisTFytobiotiká ako náhrada antibiotických stimulátorov rastu a ich vplyv na produkčné a kvalitatívne parametre hydiny (denná)Arpášová, H.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)D-SZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
12.DTHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
13.BTCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Bolebruchová, S.
14.BTChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
15.BTChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Liščáková, L.
16.BTChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
17.BTChov papagájov rodu Poicephalus v zajatíArpášová, H.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic0 / 1--
18.BTChyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
19.DisTKontinuálny monitoring včelstiev prostredníctvom elektronických zariadení EChlebo, R.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)D-SZPSUADetails of topic0 / 1--
20.DTKvalita osrstenia nemeckých poľovných teriérovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
21.DisTMonitoring vitality a diverzity včelstiev na Slovensku DChlebo, R.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)D-SZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
22.DTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
23.BTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Sándorová, I.
24.BTMožnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
25.BTMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
26.BTMožnosti využitia Anglických setrov v podmienkach SlovenskaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic1 / -- Čížová, B.
27.BTMožnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
28.BTMožnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
29.DTMožnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaníFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
30.BTOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
31.BTPopulácia Jarabice poľnej na Slovensku a možnosti jej revitalizácieGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Tóthová, D.
32.DTPorovnanie exteriérových vlastností plemien králikov Francúzky strieborný a Veľký svetlý striebornýFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
33.BTPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
34.BTPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
35.DTPríprava samíc brojlerových králikov na reprodukčný procesFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Bódiová, M.
36.BTPríprava stavačov na Field TrialFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHFAaFRDetails of topic0 / 1--
37.BTReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
38.DisTRobustný monitoring populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku a jeho význam pre ochranu a manažment druhu v Európe (E)Gašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)D-VZPFAaFRDetails of topic0 / 1--
39.BTSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
40.BTSledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Gašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
41.BTSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Fik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
42.DTÚroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) z rieky Nitry vybranými ťažkými kovmiAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Špániková, V.
43.DTVek a rast jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) z rieky Nitry a NitriceAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
44.DTVek a rast pleskáča vysokéhoAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Škoda, D.
45.DTVek a rast vybraných druhov rýb z rieky HronAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Hireš, T.
46.DTVekové a rastové parametre kapra rybničného z vybraných rybárskych revírov SRAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Kosztolányiová, R.
47.BTVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
48.DTVplyv spôsobu odstavu králikov na vybrané produkčné ukazovatele králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
49.DTvplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
50.DTvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
51.DTVplyv veku na obsah základných nutričných komponentov diviny diviačej zveriŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
52.DTVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
53.BTVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / 2 Komanický, T.
54.DTZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Gašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
55.BTZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratHanusová, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
56.DTZhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
57.BTZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic2 / 2 Bélik, B.
Jačmeníková, K.
58.BTZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic1 / -- Melknerová, B.
59.BTZhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Šrank, V.