Prehľad vypísaných tém - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | H | Ch | M | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklusFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
DP
Analýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Krajčíková, P.
4.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Flegrová, J.
5.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Čížová, B.
6.DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
7.DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Analýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.DP
Analýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmi
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.DPAnalýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DP
Analýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BPAnalýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.BPAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
23.
DizP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Chlebo, R.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
24.
DP
Hodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Charakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.BPChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Arpášová, H.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Chyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
30.
BP
Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Andreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu francúzkych baranovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
32.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu holandských králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
33.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy chovu králikov rexov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Kolenčík, J.
34.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
35.
BP
Minulosť, súčasnosť a perspektívy labradorských retríverov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
36.
BPMorfometrická charakteristika diviačích klov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
37.BPMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Morfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.BP
Možnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkach
Kopecký, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
40.
BP
Možnosti využitia anglických setrov v súčasnosti
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
41.
BP
Možnosti využitia Anglických setrov v podmienkach Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
42.BP
Možnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách Slovenska
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Možnosti využitia trpasličích a králičích rázov jazvečíkov pri výkone práva poľovaniaFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.DPMožnosti využitia vybraných druhov zvierat pri výcviku stavačov vo vystavovaníKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.BPOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
46.
BP
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverouKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psovFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Sidorjak, S.
49.
DP
Porovnanie vybraných druhov preparátov proti kliešťom u psov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
50.
BPPoruchy srsti u hrubosrstých plemien psovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
51.BP
Postupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DP
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
53.
BP
Príprava stavačov na Field Trial
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.BPReofilné druhy rýb ako významný indikátor migračnej priechodnosti vodných tokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Reštitúcia losa mokraďového na Slovensku
Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.BP
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Sledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.
Gašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.BP
Súčasný stav, minulosť a perspektívy chovu nemeckých krátkosrstých stavačov u nás a vo svete.
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
59.
BPSúčasný stav, minulosť a perspektívy chovu Slovenského hrubosrstého stavača u nás a vo svete.Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
60.
BP
Testovanie psov na vrodené ochorenia v súčasnosti
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
1 / --
Juhászová, B.
61.BPTestovanie zdravotného stavu u psov v súčasnostiFik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
62.
BP
Vplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
63.
DP
vplyv tepelného stresu na produkčné ukazovatele králikov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.DPvplyv tepelného stresu na reprodukčné ukazovatele králikovFik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
65.
DPVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
66.
BP
Vplyv vybraných kraniometrických ukazovateľov na trofejovú kvalitu srncov
Šmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
67.
DP
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Bélik, B.
68.
BP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
69.
DP
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevínŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Jačmeníková, K.
70.
DizP
Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa hrudnej kosti kúr nosivého typu
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
DP
Zhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Gašparík, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
72.
BP
Zhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvierat
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
73.
DP
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
74.
BP
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
75.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu border teriérov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.DP
Zhodnotenie úrovne chovu kalifornskýxh králikov na Slovensku
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Šrank, V.
77.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu národných plemien králikov na SlovenskuKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
78.
BP
Zhodnotenie úrovne chovu zoborského králika na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Firment, F.