Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | H | Ch | I | M | P | R | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / --
--
2.BT
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
3.
DT
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 5--
4.
DT
Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovceCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
5.
BT
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DTCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
7.DT
Efektivita rôznych druhov pascí proti krtom
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
8.DTFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
9.
BT
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 5--
10.DTFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
11.DT
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
12.
DT
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / ----
14.
BTChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV
B-UPR
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
15.
BT
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
16.
DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
17.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
18.
DTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
19.
BT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
20.
BT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
21.
DT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
22.DTMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
23.BT
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
24.
BT
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
25.DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
26.BT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Cagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
27.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
28.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
29.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
30.
DT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
31.BT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic0 / 2
--
32.
DT
Push-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.
BTReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic1 / --
34.
BTRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
35.
BT
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
36.
BTVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
37.
BT
Vošky na hlúbovinách
Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 2--
38.
BT
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
39.
BTVýskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom obdobíDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic0 / 2--
40.
BT
Výskyt vošky broskyňovej na broskyniach
Cagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Department of Plant Protection (FAaFR)B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
43.
DT
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
44.
DT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
45.
BT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / 2
--