Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | F | H | Ch | I | M | P | R | S | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentovCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodom
Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 5
--
5.BT
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DT
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachDepartment of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 2
--
7.DTFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
8.
BT
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 5
--
9.DT
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Hudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
11.
DT
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
12.BTHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínDepartment of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / --
--
13.
BT
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-MRV
B-UPR
B-VSP
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
15.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
16.
DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
17.
BT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
18.DTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
19.
BTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / --
--
20.
DT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
21.DTMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
22.
BT
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciDepartment of Plant Protection (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
23.
BT
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Department of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
24.
DT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
25.
BT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovou
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
27.DTPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
28.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
29.
DT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
30.BT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
31.
DT
Push-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Krchňavá, V.
33.BTRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 3
--
34.BT
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUADetails of topic0 / 2--
35.
DisT
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)Department of Plant Protection (FAaFR)D-OCRSUADetails of topic0 / 1
--
36.
BT
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
37.BTVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
38.
DisT
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
Department of Plant Protection (FAaFR)
D-OCR
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Tancik, J.
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / --
--
40.
BT
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
41.DT
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
42.
DT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
43.
BT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--