Přehled vypsaných témat - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | F | H | Ch | I | M | P | R | S | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 5
--
5.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
DPFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 5--
9.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.BPHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
13.
BPChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-MRV
B-UPR
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
15.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Tóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.
DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
18.BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
20.
DP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BPMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
31.
DP
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / --
33.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
34.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
DisP
Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2--
37.BPVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.
DisP
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
D-OCR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Tancik, J.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.BPVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.DPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
43.
BPZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--