Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | F | H | Ch | I | M | P | R | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Valeková, M.
2.BTAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
3.DTAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 5--
4.BTBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
5.DTCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
6.DTFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
7.BTFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic1 / 5 Zsidek, D.
8.DTFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAaFRDetails of topic0 / 2--
9.DTFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
10.DTFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAaFRDetails of topic0 / 2--
11.BTHmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
12.BTChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 2--
13.BTChemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic1 / 2 Onufer, D.
14.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
15.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
16.BTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
17.DTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
18.BTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
19.DTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
20.DTMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
21.BTMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
22.BTMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic2 / 2 Janíčková, M.
Cintulová, P.
23.DTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
24.DTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
25.DTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
26.BTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
27.DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
28.BTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
29.DTPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
30.DTPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
31.DTPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
32.DTPoškodenie kukurice vijačkou kukuričnou.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
33.BTPoškodenie kukurice voškami.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
34.DisTPotenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlínHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)D-OCRFAaFRDetails of topic0 / 1--
35.DTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
36.BTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
37.DTPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
38.BTReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
39.BTRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
40.BTRozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
41.BTVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
42.BTVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
43.BTVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
44.BTVplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
45.BTVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Department of Plant Protection (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
46.DisTVyužitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)D-OCRSUADetails of topic0 / 1--
47.BTVýznam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcovTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
48.DTVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
49.BTZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
50.DTZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--