Prehľad vypísaných tém - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | E | F | H | Ch | I | M | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
2.BPAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.
DP
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 5
--
4.
DP
Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovceKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
5.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DPEfektivita rôznych druhov pascí proti krtomCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
8.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy0 / ----
9.BPFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 5
--
10.
DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
DP
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2--
13.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burínTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZPodrobnosti témy0 / 2--
15.
BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DP
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Tóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy0 / 2
--
18.
DP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Bokor, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 2
--
20.BP
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.DPMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
DP
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
23.
BP
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
24.BP
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy
0 / 2
--
25.DP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na Slovensku
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
BP
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
27.DPPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
DP
Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Cagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
30.
DPPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.DPPush-pull metóda v regulácii lienky východnejTóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
33.
BP
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
34.
BP
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti témy
0 / 3
--
35.
BP
Rozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorum
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
BP
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BPVošky na hlúbovináchKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
38.
BP
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnostiTóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
BP
Výskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom období
Cagáň, Ľ.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
BP
Výskyt vošky broskyňovej na broskyniach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
41.
BPVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo svete
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / ----
42.
BP
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DP
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
BP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
DP
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--