Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | H | Ch | I | M | P | R | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Alternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
3.
DT
Analýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SR
Hudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 5--
4.DT
Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce
Cagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / 2--
5.
BT
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
6.
DT
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Department of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
7.
DT
Efektivita rôznych druhov pascí proti krtom
Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / ----
9.
BT
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuDepartment of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 5
--
10.
DT
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
11.
DT
Fungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na Slovensku
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
12.
DT
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Department of Plant Protection (FAaFR)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
13.
BT
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
BT
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAaFRDetails of topic
0 / 2
--
15.
BT
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
16.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Department of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
17.
DT
Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2--
18.
DT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)--FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
19.BT
Inhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorum
Department of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
20.BTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuDepartment of Plant Protection (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic0 / --
--
21.
DT
Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuDepartment of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
23.
BT
Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
24.
BT
Mykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravinách
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
25.
DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuDepartment of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic
0 / 2
--
26.
BT
Poškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatej
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
27.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
28.
DT
Poškodenie kukurice siatej voškou ovsenou
Cagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
29.
DTPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
30.
DT
Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 2
--
31.BTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2
--
32.DT
Push-pull metóda v regulácii lienky východnej
Department of Plant Protection (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuDepartment of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
1 / -- Krchňavá, V.
34.
BT
Rezistencia patogénov voči fungicídom
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic0 / 3--
35.BTRozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)--SUADetails of topic0 / 2
--
36.
BT
Vegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 2--
37.
BTVošky na hlúbovináchDepartment of Plant Protection (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
38.BT
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUADetails of topic0 / ----
39.BT
Výskyt vošiek na repke olejke v jesennom a v zimnom období
Cagáň, Ľ.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
40.
BTVýskyt vošky broskyňovej na broskyniach
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
41.
BT
Využitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Department of Plant Protection (FAaFR)B-VLUFAaFR
Details of topic
0 / ----
42.
BT
Význam a využitie push-pull metódy v regulácii škodcov
Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
43.
DTVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
44.
DT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
45.
BT
Zdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Bokor, P.
Department of Plant Protection (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--