Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Alternatívy zavlažovania športových plôch
Bárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
2.
BT
Analýza funkcií priestoru vyhradenej zelene (MŠ,ZŠ) vybraného územia.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
3.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
4.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Ishchenko, Y.
5.
BTAnalýza štruktúry zelene vo vybranom sídleBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
6.
DTAntimikrobiálna aktivita chilli papričiekKačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
7.
BT
Antimikrobiálna aktivita liečivých rastlín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
8.DT
Antimikrobiálna aktivita rastlinných silíc proti vybraným druhom patogénov
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
9.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
10.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
11.
DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTI
SUA
Details of topic
0 / ----
12.
BT
Bologická aktivita rastlinných silíc
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
13.DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
DTFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
15.DisTInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
16.DTKrajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v PrievidziBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
17.BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlahBárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2--
19.
BT
Mikrobiologická kvalita drobného ovocia
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Mikrobiologická kvalita hrozna
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic0 / 1
--
21.DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
22.DTModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
23.BTModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
24.
DT
Obnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom Bieli
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
26.DT
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 1
--
29.
BT
Revitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
30.DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
31.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1
--
32.
DT
Sadovnícko-architektonický návrh vybraného priestoru sídlickovej zelene.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
33.DTSledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
34.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / --
--
36.
BT
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Bárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic0 / 2
--
37.
DT
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
38.
BT
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / -- Šípeková, R.