Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1 Oslejová, V.
2.
BT
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1 Tondrová, J.
3.
DisT
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Verešová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
1 / 1
6.
BT
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Fuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Landczman, V.
8.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
SUA
Details of topic
0 / 2--
10.
DT
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
Verešová, A.
Ábel, M.
11.
DisT
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)D-HODFZKI
Details of topic
0 / 1
--
12.BT
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBC
SUA
Details of topic
1 / 1
Fabianová, R.
13.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
15.
DTAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
16.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DisT
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.
DisT
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1 Balalová, K.
20.
DT
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / --
Kováčová, K.
22.
BT
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
0 / 1--
23.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
24.
BTDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Peniažka, J.
25.
BT
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUA
Details of topic
2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
26.
BT
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
1 / 1
Homolova, E.
27.
DTEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
28.
BT
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdy
Tárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Mojžišíková, M.
29.
DT
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
31.DTFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaBernáth, S.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
32.BTHericium sp. – huba s vysokým potenciálomDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
33.BThistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
34.
DT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic0 / 1
--
35.
BT
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíLackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Hrabovský, A.
36.
DTHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1 Kaššáková, K.
37.DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1--
38.
BT
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic
0 / 1
--
39.DTHodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GISDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1 Gálisová, M.
40.
BTHodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
41.
BTHodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic
1 / 1
Rokášiová, R.
42.
BTHodnotenie úrodových parametrov ačokčiDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
43.
BT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Department of Vegetable Production (FZKI)--
FZKI
Details of topic1 / 1
44.
BT
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Perútková, P.
45.
DT
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
46.
BT
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 1 Kaszanyoczki, F.
47.
DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Halászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
48.
BT
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Horák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
49.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1--
50.
BT
Klimatická zmena, jej príčiny a dopadyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-LCISA
FZKIDetails of topic0 / 1
--
51.
DT
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
52.BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
53.
BTKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 2--
55.
BT
Kultivácia jedných húb v nádobách
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
56.DT
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
57.BT
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Paganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
58.DTKvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiavMezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
59.
BT
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKI
Details of topic
1 / --
60.
DisT
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovania
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
61.
BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2--
62.BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
63.
BT
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
64.DT
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Tárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1--
65.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
66.
DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
67.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Kaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
69.
BTMožnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej EurópyMezey, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic2 / 1
70.
BT
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Paganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Peterka, M.
71.DT
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Kaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic1 / 1
72.
BT
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
73.BT
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Šinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
74.
DTNávrh ekostablizačných opatrení v krajine
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Katona, P.
75.
DT
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / ----
76.
DTNávrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
77.
BT
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraní
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
78.DTNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
0 / --
--
79.
DTNávrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1
--
80.
DT
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 1--
81.
DT
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
82.BT
Obnova objektu historickej zelene
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 2 Godorová, R.
83.BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / --
--
84.BTObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
85.
DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKIDetails of topic1 / 2 Angyal, J.
86.
DT
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleninyAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
87.
DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic
1 / 1
88.DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1
89.
BT
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Benzová, L.
90.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
91.
DT
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
Ailer, Š.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
92.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
93.
BTPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic
1 / 2
94.
DT
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1 Frívalská, M.
95.
BT
Pozemkové úpravy na SlovenskuMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic
1 / 1
Bešinová, N.
96.DTPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 2
97.
BTPriebeh kvality vody vo vybranom povodíKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1 Remišová, M.
98.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / -- Henkeľ, M.
99.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v mesteDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
101.BTPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
102.
BT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1 Krajčovičová, A.
103.
DTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
104.DTRekultivácia skládky
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / --
--
105.
BT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
Baková, L.
106.
DT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKIDetails of topic0 / 2--
107.
BT
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Jánošík, J.
108.
BT
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic0 / 1--
109.BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 2
--
110.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
111.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
112.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
113.
BT
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1--
114.BT
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 1
--
115.
DisT
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
117.
DT
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Aydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1
--
118.
BT
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Hillová, D.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
Kováčová, D.
Bilkóová, K.
119.
BT
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKIDetails of topic0 / 2
--
120.BT
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
121.DTŠtúdia úpravy vodného toku
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
1 / 2
122.
DisT
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Paganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
123.BTTechnológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
124.
DisTTechnologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysleMezey, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
125.DTTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 2
Hlavatá, L.
126.
DTTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
127.
DisT
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Kačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
128.BTTvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
129.DTTvorba povrchového odtoku na svahu
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
130.
BTÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
131.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / ----
132.
BT
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUADetails of topic
0 / 1
--
133.
DT
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
134.DT
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
135.BT
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
136.
BT
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
137.
DT
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
138.BTVplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušiaDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
1 / 1 Ivan, J.
139.
DT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)--FZKI
Details of topic
1 / 1
140.
BT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / --
141.
BTVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic1 / 1 Baloghová, V.
142.DT
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Šajbidorová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1 Ďurajková, M.
143.BTVplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2--
144.
Final thesis
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
145.DisTVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
146.
BTVplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristikyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
147.
DT
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
148.BT
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Bernáth, S.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 2--
149.DT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodiny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKIDetails of topic0 / 1
--
150.BT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
151.
DT
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)Šlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1
152.
DT
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Paganová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
153.DTVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
154.
DisT
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Sokáč, M.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUA
Details of topic
0 / 1
--
155.
DTVšeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Morongová, L.
156.
BT
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatej
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
1 / 1
157.
BT
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GISDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
158.BT
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
159.
BT
Výroba ovocných vín
Pintér, E.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / --
160.
DisT
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
161.
BTVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová VesBakay, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
162.BT
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Novotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
163.
BT
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyDepartment of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKI
Details of topic
0 / 1--
164.
DT
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / --
165.
DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
166.
DT
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdJurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
1 / --
167.BTVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / --
168.
DT
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Fuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
169.
BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / -- Diškantová, L.
170.
BT
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctve
Bernáth, S.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / 2
--
171.
BTVýznam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvojaDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / 2 Ľalík, M.
172.
BT
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleninyAndrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUADetails of topic1 / 1
173.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
174.DisTVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
175.
DT
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
FZKI
Details of topic0 / 1
--
176.
DisT
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
177.
BTVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1
178.
BT
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic1 / 1 Baross, D.
179.BTZáklady spektrometrie vo výskume rastlín
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
180.DisT
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nich
Velísková, Y.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1--
181.
DT
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kre
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic0 / 2--
182.DTZávislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátuGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic
1 / 1
Kružliaková, M.
183.
DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Fuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1
--
184.BTZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
SUA
Details of topic1 / 1
185.BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Jedlička, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
186.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
187.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
188.DTZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic1 / 1
189.
BT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Belinska, A.
190.
DisT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / --
--
191.
BT
Zhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
192.
DisTZhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)D-HODSUADetails of topic
0 / --
--
193.
DisT
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic0 / 1
--
194.
DT
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
195.
DisT
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUA
Details of topic
0 / ----
196.
DisT
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
197.
BT
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímePokrývková, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Szalaiová, K.
198.BTZnečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1