Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Alternatívy zavlažovania športových plôch
Bárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 2
--
2.
BT
Analýza funkcií priestoru vyhradenej zelene (MŠ,ZŠ) vybraného územia.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
3.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Segéň, P.
4.BTAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / 1 Ishchenko, Y.
5.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom sídleBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
0 / 2
--
7.
DT
Antimikrobiálna aktivita chilli papričiek
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Antimikrobiálna aktivita liečivých rastlínKačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Antimikrobiálna aktivita rastlinných silíc proti vybraným druhom patogénov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 1--
12.
DT
Bentické organizmy vodných útvarov ako indikátor kvality vody
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
13.DTBiológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
SUA
Details of topic0 / --
--
14.BTBologická aktivita rastlinných silícKačániová, M.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
15.DTDetské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic0 / 1
--
16.DTFytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV v malej obci
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 1--
18.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Krajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v PrievidziBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
20.
BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
21.
DT
Meranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlahBárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 2
--
22.
BT
Mikrobiologická kvalita drobného ovocia
Kačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
23.DTMikrobiologická kvalita hroznaKačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
25.DTModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
27.BTMonitoring kvality vody určenej na závlahyDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-LCISA
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Kaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-LCISA
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic
0 / 1
--
30.DTNávrh technických opatrení pre hospodárenie s daždovými vodami v urbanizovanom území
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic0 / 1--
31.
DT
Obnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom Bieli
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
0 / --
--
33.
BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1
34.
DT
Obnova vybraných priestorov obce.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
36.DT
Priebeh kvality vody v povodí Oravy
Kaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
37.
BT
Revitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKIDetails of topic0 / 1
--
38.DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic0 / 2--
39.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1
--
40.
DT
Sadovnícko-architektonický návrh vybraného priestoru sídlickovej zelene.
Verešová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKIDetails of topic0 / 1--
41.
DT
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Bárek, V.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
42.
BT
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 1--
43.
DTVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
44.
BT
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
45.DT
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
46.BT
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / -- Šípeková, R.