Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1 Oslejová, V.
2.BT
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Department of Vegetable Production (FZKI)
--SUADetails of topic
1 / 1
Tondrová, J.
3.
DisT
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
4.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1
6.
BTAnalýza vybranej závlahovej sústavy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
7.
BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Halva, J.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
8.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
9.DTAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Jurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
0 / 2--
10.
DTAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2 Verešová, A.
Ábel, M.
11.
DisT
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HODFZKIDetails of topic
0 / 1
--
12.
BT
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic
1 / 1
13.BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
15.DTAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
16.
DT
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTISUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DisT
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)D-HOD
SUA
Details of topic0 / 1
--
18.
DisT
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUADetails of topic0 / 1--
19.
BTBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredíKollár, J.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1 Balalová, K.
20.
DT
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
21.
BTDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKI
Details of topic
1 / --
22.
BT
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
0 / 1--
23.DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Tátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Peniažka, J.
25.
BT
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
26.
BT
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Halva, J.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
27.
DT
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / --
--
28.
BT
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic
1 / 1
29.
DT
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadiebŠajbidorová, V.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Jedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
31.
DTFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hroznaDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
32.BTHericium sp. – huba s vysokým potenciálomDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
33.BThistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
34.DTHodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberu
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
35.BT
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Lackóová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
36.
DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUADetails of topic
1 / 1
37.
DT
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
38.
BT
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCSUADetails of topic0 / 1--
39.DT
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Čimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic1 / 1
40.BT
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mamrák, P.
41.
BT
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / 1 Rokášiová, R.
42.
BT
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Department of Vegetable Production (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 1
Czéreová, M.
43.
BT
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénuDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Hegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKI
Details of topic
1 / 1 Perútková, P.
45.DTCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
46.BT
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
47.
DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic0 / 1--
48.
BT
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Kosír, O.
49.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
50.
BT
Klimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)B-KBC
B-ZBC
B-LCISA
FZKIDetails of topic0 / 1--
51.
DT
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
52.BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 1
--
53.BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
Longauer, J. A.
Štofiková, V.
54.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABCFZKIDetails of topic
0 / 2
--
55.
BTKultivácia jedných húb v nádobáchGolian, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
56.DTKvalita povrchových vôd vybraného tokuJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
Melicherčíková, P.
57.
BT
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Paganová, V.Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic0 / 1--
58.DTKvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiavMezeyová, I.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
59.BT
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / --
Bödör, I.
60.
DisT
Lyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
61.
BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
62.
BT
Manažment údržby bylinných kompozícií
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 2--
63.
BT
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajine
Aydin, E.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
64.
DT
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--FZKIDetails of topic0 / 1--
65.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
66.
DTModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
67.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
68.BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Kaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1--
69.
BT
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 1
70.
BT
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Peterka, M.
71.
DT
Možnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajine
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
72.
BT
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Kliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2--
73.BT
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Šinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
74.DTNávrh ekostablizačných opatrení v krajineŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Katona, P.
75.
DTNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic0 / --
--
76.
DT
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIIFZKIDetails of topic
0 / 1
--
77.
BT
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraníČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
78.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KII
SUA
Details of topic0 / ----
79.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom územíKonc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
80.
DTNávrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajovČimo, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
81.
DTNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
82.
BT
Obnova objektu historickej zelene
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
Godorová, R.
83.
BT
Obnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
84.BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
85.
DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKIDetails of topic
1 / 2
Angyal, J.
86.
DT
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
87.
DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)
Hegedűsová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Details of topic
1 / 1
88.
DT
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
I-ZHI
FZKIDetails of topic
1 / 1
Petřeková, K.
89.
BT
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Andrejiová, A.
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic1 / 1
90.BTPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
91.
DT
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Achberger, J.
92.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
93.
BT
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic1 / 2 Kanyicsková, K.
94.
DTPosúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencieNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Frívalská, M.
95.
BT
Pozemkové úpravy na Slovensku
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKI
Details of topic
1 / 1
Bešinová, N.
96.
DT
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 2
97.
BTPriebeh kvality vody vo vybranom povodíDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKI
Details of topic
1 / 1
98.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBCFZKI
Details of topic
1 / -- Henkeľ, M.
99.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SUA
Details of topic1 / 1
101.
BT
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Szabó, D.
102.
BT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
103.DTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI
FZKI
Details of topic0 / 1
--
104.
DT
Rekultivácia skládky
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / ----
105.BT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
Baková, L.
106.DT
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Hillová, D.
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Details of topic0 / 2
--
107.
BT
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Jánošík, J.
108.BT
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic0 / 1
--
109.BTRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic0 / 2
--
110.BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 2
--
111.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
112.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Halászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1--
113.
BT
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
114.
BTRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
115.DisT
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Tátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Tárník, A.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
117.
DT
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Aydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
118.
BT
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mesta
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
Kováčová, D.
Bilkóová, K.
119.
BT
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstiev
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 2--
120.BT
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic
1 / 1
Molda, M.
121.
DTŠtúdia úpravy vodného tokuHalaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
1 / 2 Hubinák, V.
122.
DisT
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostredia
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
D-GLA
FZKIDetails of topic0 / 1
--
123.
BT
Technológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Klesniaková, Z.
124.
DisT
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysleMezey, J.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HODFZKIDetails of topic0 / 1--
125.
DTTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 2 Hlavatá, L.
126.
DT
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Moravanský, M.
127.
DisT
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HODFZKI
Details of topic
0 / 1
--
128.
BT
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GISŠinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
129.
DT
Tvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
130.
BTÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevínPaulen, O.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / --
--
132.
BT
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic0 / 1--
133.
DT
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
134.
DT
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodinyDepartment of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
135.
BT
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Horák, J.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
136.BT
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--SUADetails of topic0 / 1--
137.
DT
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCSUA
Details of topic
1 / 1
Ivan, J.
139.
DT
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Mezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Jahodník, T.
140.BTVplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlínDepartment of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / -- Poláčiková, A.
141.BTVplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedléhoDepartment of Vegetable Production (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / 1
142.
DT
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-ZHIFZKI
Details of topic
1 / 1
143.
BT
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stienDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2--
144.
Final thesisVplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených políLichner, Ľ.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / --
--
145.
DisT
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
146.
BT
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
147.DT
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Paulen, O.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
148.
BT
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)Bernáth, S.
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
149.
DT
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodiny
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
150.BTVplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodiaAydin, E.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
151.
DT
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Šlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
152.DTVplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)I-BTIFZKI
Details of topic
0 / 1--
153.DTVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlín
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
154.
DisT
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Sokáč, M.
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUA
Details of topic
0 / 1--
155.
DT
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Morongová, L.
156.
BT
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatej
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
157.
BT
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic0 / 1
--
158.BT
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
159.
BT
Výroba ovocných vínDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / --
160.
DisT
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
161.BTVýskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Details of topic1 / 1
162.
BT
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
163.
BT
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Valšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
164.
DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / --
165.
DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Department of Vegetable Production (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 1--
166.DTVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôdDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUADetails of topic
1 / --
Peknušiaková, N.
167.BT
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / --
168.
DT
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Fuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1--
169.
BTVyužívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na SlovenskuČakovská, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14SUADetails of topic1 / --
170.
BT
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
171.BTVýznam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvojaDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)--SUA
Details of topic
1 / 2
Ľalík, M.
172.
BT
Význam biostimulantov pri pestovaní zeleninyAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUA
Details of topic1 / 1 Mačugová, L.
173.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic0 / 1--
174.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1--
175.
DTVýznam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Department of Planting Design and Maintenance (FZKI)
I-BTIFZKIDetails of topic0 / 1--
176.DisTVzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
177.BT
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1
178.
BTWebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
FZKI
Details of topic1 / 1
179.BTZáklady spektrometrie vo výskume rastlínDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 2--
180.
DisTZarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nich
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1--
181.DTZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kre
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
182.
DT
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Department of Vegetable Production (FZKI)--SUADetails of topic
1 / 1
183.
DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Fuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
184.
BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Jedlička, J.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
SUA
Details of topic
1 / 1
Páterková, N.
185.BT
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
186.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
187.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
188.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Ježeková, M.
189.
BT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUADetails of topic
1 / 1
190.
DisT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Štěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / --
--
191.BTZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoDepartment of Planting Design and Maintenance (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
192.
DisT
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
SUA
Details of topic
0 / --
--
193.
DisT
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Halaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
194.
DT
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuDepartment of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
195.
DisT
Zmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Šurda, P.Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
D-LE
SUA
Details of topic
0 / ----
196.DisTZmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímyDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
197.
BTZnečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic1 / 1 Szalaiová, K.
198.BT
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
Pokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 1
Farkašová, L.