Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Tondrová, J.
3.
DizP
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Halaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Verešová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Landczman, V.
8.BP
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.DPAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
Ábel, M.
Verešová, A.
11.
DizP
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvoduKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BP
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
15.
DPAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach SlovenskaBakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DizP
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvoduKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.
DizP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.BPBiotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Balalová, K.
20.
DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
BPDažďové vody v riešení zelených plôch obceJurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / -- Kováčová, K.
22.BPDendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatreníRaček, M.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
23.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
24.
BP
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy2 / 2
26.BP
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Homolova, E.
27.
DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
BP
Faktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdy
Tárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Mojžišíková, M.
29.
DP
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Šajbidorová, V.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Jedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPFyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Hericium sp. – huba s vysokým potenciálom
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.BPhistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Križanovičová, K. D.
34.
DP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrabovský, A.
36.
DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Kaššáková, K.
37.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.BPHodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)Andrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
SPUPodrobnosti témy1 / 1
39.
DP
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKIPodrobnosti témy1 / 1
40.
BP
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
41.
BP
Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Raček, M.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Hodnotenie úrodových parametrov ačokči
Šlosár, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
43.BP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
44.
BP
Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Pintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.BP
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
DizP
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kosír, O.
49.
DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
50.BPKlimatická zmena, jej príčiny a dopadyČimo, J.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
B-PUISP
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
51.
DPKrajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
52.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy2 / 2
54.
BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
55.
BP
Kultivácia jedných húb v nádobáchKatedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
BP
Kvalita sadbového materiálu drevín v SRKatedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Mezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
59.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / -- Bödör, I.
60.DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BPManažment údržby bylinných kompozíciíHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.BP
Manažment údržby bylinných kompozícií
Hillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Matematické modelovanie erózno-sedimentačných procesov v krajineAydin, E.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.DPMetódy určovania vlhkosti pôdyTárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
66.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
67.BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.BP
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BP
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Mezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
2 / 1 Švidroňová, Ž.
Babic, D.
70.
BP
Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
71.DPMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
72.
BP
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
73.
BP
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
74.DP
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Šinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Katona, P.
75.
DPNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceMuchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKIPodrobnosti témy0 / ----
76.
DP
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-Brezany
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Návrh programového prostredia pre spracovanie agrometeorologických meraní
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
79.
DP
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Konc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Návrh softvérového vybavenia na spracovanie meteorologických údajov
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Petrášová, M.
82.
BP
Obnova objektu historickej zelene
Halajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
83.BPObnova starých výsadieb ovocných drevínPaulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Brišák, R.
84.
BP
Obnova vybraných priestorov obce.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídla
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2 Angyal, J.
86.DPOverovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleninyAndrejiová, A.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Švihra, J.
87.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.)Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
DP
Overovanie vybraných ekologických biostimulantov pri hydroponickom pestovaní uhorky siatej (Cucumis sativus L.)Hegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
89.
BP
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Andrejiová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Benzová, L.
90.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
92.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
93.
BPPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíHalaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
94.
DP
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Frívalská, M.
95.
BP
Pozemkové úpravy na Slovensku
Muchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
97.
BP
Priebeh kvality vody vo vybranom povodí
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Remišová, M.
98.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKIPodrobnosti témy2 / -- Henkeľ, M.
Vranka, P.
99.
BP
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
100.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
101.
BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
102.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
103.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
104.DP
Rekultivácia skládky
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----
105.BPRevitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Baková, L.
106.
DP
Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredíHillová, D.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
107.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajineTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
110.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
111.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
112.DizP
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
113.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
114.BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
115.
DizP
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Tátošová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
DP
Spracovávanie hydrofyzikálnych dát
Tárník, A.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
117.
DP
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciouAydin, E.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Stratégie pre udržateľnosť dlhodobo prosperujúcich bylinných kompozícií vo verejnom priestore mestaHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti témy2 / 2 Bilkóová, K.
Kováčová, D.
119.
BP
Synoptická tabuľka ako nástroj projektovania bylinných spoločenstievHillová, D.Katedra biotechniky zelene (FZKI)B-ABC14
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
120.BP
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Molda, M.
121.
DP
Štúdia úpravy vodného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy1 / 2 Hubinák, V.
122.
DizP
Štúdium plasticity drevín na zasolenie v podmienkach urbanizovaného prostrediaPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
BPTechnológia pestovania druhu Stropharia rugoso-annulataGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1
124.
DizP
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DP
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovKliment, M.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
126.DPTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácieMuchová, Z.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Moravanský, M.
127.
DizP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblastiKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
BP
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Šinka, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.
DP
Tvorba povrchového odtoku na svahu
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
130.
BP
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Schieberová, M.
131.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
132.
BP
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
133.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na fyzikálne vlastnosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DP
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Horák, J.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
135.
BP
Vplyv aplikácie biouhlia na vybrané fyzikálne vlastnosti pôdy
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.BPVplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vínaKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
137.
DP
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vínJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
138.
BP
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
139.
DP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlínMezeyová, I.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
140.
BP
Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvantitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy1 / -- Poláčiková, A.
141.
BP
Vplyv rôzneho termínu výsadby a pestovateľského sponu na úrodové parametre ibišteka jedlého
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Baloghová, V.
142.
DP
Vplyv techniky údržby na vývoj bylinnej skladby
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
143.BP
Vplyv technológie na estetiku interiérových vertikálnych stien
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
144.
ZP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
145.DizP
Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
146.
BP
Vplyv veľkosti frakcii biouhlia na pôdne charakteristiky
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
147.
DP
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
149.
DP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast a úrodu poľnohospodárskej plodinyKatedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Vplyv vybraných pôdnych aditív na rast poľnohospodárskej plodiny počas vegetačného odbodia
Aydin, E.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Vplyv vybraných pôdnych biostimulantov na kvalitatívne parametre mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bedrichová, J.
152.
DP
Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistejPaganová, V.Katedra biotechniky zelene (FZKI)I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
153.
DPVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
DizPVplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)D-KID
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územiaKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Morongová, L.
156.
BP
Vybrané kvantitatívne parametre osiva nových odrôd černušky siatej
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Fabianová, M.
157.
BP
Výpočet objemu povrchového odtoku v prostredí GIS
Tárník, A.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
158.
BP
Výroba fortifikovaných bielych a červených vín
Pintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Fedorová, E.
159.
BPVýroba ovocných vínPintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
160.
DizPVýskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.
BP
Výskyt jarabiny oskorušovej v katastri obcí Beckov, Kočovce a Nová Ves
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKIPodrobnosti témy1 / 1
162.
BP
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Novotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Mišuta, Ľ.
163.
BP
Využitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šujan, M.
164.DPVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
Turňová, G.
165.
DP
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Kóňa, J.
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.DPVyužitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Peknušiaková, N.
167.BPVyužitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Šípeková, R.
168.
DP
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Fuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
169.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Diškantová, L.
170.
BP
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveBernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
171.
BP
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvojaBernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
172.
BPVýznam biostimulantov pri pestovaní zeleniny
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Mačugová, L.
173.
DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
174.DizPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
175.
DP
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlachKatedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
176.DizP
Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Muchová, Z.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
177.BPVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
178.
BP
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1
179.
BP
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
180.
DizP
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nich
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
181.DP
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kre
Bernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
182.
DP
Závislosť obsahu bioaktívnych látok v hlive ustricovitej od zloženia pestovateľského substrátu
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kružliaková, M.
183.
DP
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Fuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
184.
BPZdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
185.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Jedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLU
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
186.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
187.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Ježeková, M.
189.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
190.
DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
191.
BPZhodnotenie kvality zelene v obci BernolákovoRovná, K.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
192.
DizP
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodéhoAiler, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHD
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
193.
DizP
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
194.
DP
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podniku
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
195.
DizPZmeny povrchového odtoku, intenzity vodnej erózie a retencie vody v pôde v podmienkach klimatickej zmeny
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
D-KID
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
196.
DizP
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
197.
BP
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Pokrývková, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
198.
BP
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
Pokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKIPodrobnosti témy
1 / 1