Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | F | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Alternatívy zavlažovania športových plôch
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
2.BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Antimikrobiálna aktivita chilli papričiekKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Antimikrobiálna aktivita liečivých rastlínKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DPAntimikrobiálna aktivita rastlinných silíc proti vybraným druhom patogénovKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.
BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Bologická aktivita rastlinných silícKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DizPInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.DPMeranie vybratých fyziologických parametrov pre potreby riadenia závlahKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
15.BPMikrobiologická kvalita drobného ovociaKačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
16.
DP
Mikrobiologická kvalita hrozna
Kačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
17.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
BP
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
21.
BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.DPRiešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.DizPRozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.DP
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2
--
25.BPÚdržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Bárek, V.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Využitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých Tatier
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
Ailer, Š.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --