Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKIDetails of topic
1 / 1
2.
BTAkvapónia a jej využitie v zeleninárstveŠlosár, M.
Department of Vegetable Production (FZKI)
--
SUADetails of topic1 / 1
3.
DisT
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyHalaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
4.BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
5.
BTAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14FZKI
Details of topic
1 / 1
6.
BT
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1--
7.
BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Halva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
1 / 1
Landczman, V.
8.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
9.
DT
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
0 / 2
--
10.
DT
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2 Ábel, M.
Verešová, A.
11.
DisT
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvoduKačániová, M.Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
D-HOD
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Department of Vegetable Production (FZKI)
B-ZBC
SUA
Details of topic
1 / 1 Fabianová, R.
13.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1--
14.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / --
--