Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Tondrová, J.
3.
DizP
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BPAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šurinová, L.
6.
BP
Analýza vybranej závlahovej sústavy
Fuska, J.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
7.
BP
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Halva, J.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BPAnalýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajineKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
10.
DP
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2 Ábel, M.
Verešová, A.
11.
DizP
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BP
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBCSPUPodrobnosti témy1 / 1
13.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--